Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Hacırəhimova , M.Ş. Böyük verilənlərdən verilənlər haqqında elmə:fənlərarası perspektiv / M.Ş. Hacırəhimova , H.Y. Gözəlova // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı . - Bakı, 2016. - S. 40-42.
 Annotasiya
 “Big data” konsepsiyasının populyarlaşması ilə «data scientist» daha cəlbedici və perspektivli ixtisasa çevrilmişdir. Məqalədə verilənlər haqqında elmin terminoloji, tarixi aspektləri, mahiyyəti şərh edilmiş, bir fənn kimi bu sahədəki mövcud vəziyyət analiz olunmuşdur. Məqalədə həmçinin verilənlər haqqında elmin fənlərarası perspektivləri araşdırılmışdır.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu