Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Hacırəhimova , M.Ş. E-sənəd dövriyyəsi sistemlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin bəzi aspektləri / M.Ş. Hacırəhimova // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2015. - S. 159-162.
 Annotasiya
 Məqalə hazırda istər özəl, istərsə də dövlət sektorunda idarəetmə məsələlərinin həllində tətbiqi zəruri bir amilə çevrilmiş elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərinin təhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunur. Bu sistemlərin təhlükəsizliyini şərtləndirən əsas faktorlar şərh olunur, təhlükələrin təsnifatına baxılır, sistemin əsas təhlükəsizlik aspektləri araşdırılır.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu