Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Hacırəhimova , M.Ş. E-elm mühitində sənəd dövriyyəsi texnologiyaları / M.Ş. Hacırəhimova // E-elm problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. - Baku, 2012. - S. 37-38.
 Annotasiya
 Məqalə elmi mühitdə elektron qarşılıqlı əlaqəni təmin edən sənəd dövriyyəsi texnologiyalarına həsr olunur. E-elm mühitində elektron sənəd dövriyyəsinin tətbiqində əsas məqsəd və elmi qurumlarda istifadə olunan ESDS-lər, onların tipləri, arxitekturları və onlara qoyulan tələblər şərh olunur. Məqalədə eyni zamanda ESDS-lərdə standartlaşma və bütün texnoloji və funksional imkanlara malik ESDS-in intellektuallaşdırılması məsələləri araşdırılır. Respublikanın dövlət qurumlarında e-sənəd dövriyyəsi sistemlərinin tətbiqi vəziyyətinə və normativ-hüquqi sənədlərə baxılır.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu