Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Hacırəhimova , M.Ş. Böyük verilənlərin saxlanılma problemləri və mövcud həllər / M.Ş. Hacırəhimova , M.I. Ismayılova // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı . - Bakı, 2016. - S. 183-186.
 Annotasiya
 Verilənlərin saxlanması və emalı problemi hər zaman mövcud olmuşdur.İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə yaradılan böyük həcmli verilənlər bu gün saxlama problemini bir daha gündəmə gətirmişdir.Məqalədə verilənlərin saxlanma sistemləri müqayisəli şəkildə araşdırılmış,həmçinin böyük verilənlərin saxlanılma problemləri və mövcud yanaşmalar analiz edilmişdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu