Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Алгулиев , Р.М. Некоторые аспекты организации и реализации мультиагентной системы поиска информации в распределенной информационной среде / Р.М. Алгулиев , М.Ш. Гаджирагимова // PCI 2006 Международная конференции . - Баку, 2006. - C. 31-34.
 Annotasiya
 В статье описываются некоторые аспекты, принципы построения и особенности архитектуры мультиагентных систем для организации поиска и фильтрации информации в распределенной информационной системе.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu