Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Hacırəhimova , M.Ş. “Big Data” neft-qaz sənayesində qərar qəbul etmənin əsas komponenti kimi / M.Ş. Hacırəhimova // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı . - Bakı, 2016. - S. 162-165.
 Annotasiya
 Böyük verilənlər neft-qaz sənayesinin liderləri verilənlərin gücünü anlamaqla rəqəmsal neft sahəsinin reallığa çevrilməsində israrlıdırlar.Məqalədə böyük verilənlər neft-qaz sənayesində kəşfiyyat və qazma işlərində əsaslandırılmış qərarların qəbul edilməsində əsas amil baxımından analiz olunur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu