Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Hajirahimova , M.S. On intellectualization of management of Eeectronic documents / M.S. Hajirahimova // The Third International Conference . - Baku, 2010. - P. 167-170.
 Annotasiya
 Məqalədə elektron dövlətin əsas elementlərindən olan elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərinin problemlərinə, elektron sənədlərin həyat dövründən idarə edilməsi metod və alqoritmlərinə baxılmış. Elektron dövlət mühitində dövr edən sənədlərin əksəriyyətinin mətn tipli sənədlər olduğundan, insan faktoru olmada, sənədlərin avtomatik təsnifatlandırılması, onların qısa məzmununun çıxarılması və intellektual axtarışı məsələləri və bu məsələlərin həllində istifadə olunan Data Mining texnologiyaları analiz olunmuşdur. Text mining texnologiyasından istifadə etməklə bu sistemlərin intellektuallaşdırılması təklif olunmuşdur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu