Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Hacırəhimova , M.Ş. Big Data-nın Proqram Təminatının Testetmə Problemləri / M.Ş. Hacırəhimova , A.S. Əliyeva // Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika konfransı. - Bakı, 2017. - S. 263-265.
 Annotasiya
  Məqalədə böyük həcmli verilənlərin emalında istifadə olunan proqram təminatının test edilməsi ilə bağlı problemlər tədqiq olunur. Həmçinin bu problemin həlli ilə bağlı təklif olunmuş modellər nəzərə çatdırılır.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu