Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 5
 Dili  Ili
1  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva E-dövlətin analizi texnologiyaları:text mining və sosial şəbəkələr  aze 2016
2  R.M.Alıquliyev N.T.Ismayılova Azərbaycan Elmi Skopus Bazasında 1961-2015-ci illər üzrə bibliometrik analiz aze 2016
3  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov R.M.Alıquliyev T.X.Fətəliyev Elektron elm: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri aze 2015
4  R.M.Əliquliyev N.B.Ağayev R.M.Alıquliyev Plagiatlıqla mübarizə texnologiyaları aze 2015
5  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev T.X.Fətəliyev R.Ş.Həsənova Elmmetriya: mövcud vəziyyəti və imkanları. aze 2013
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 50
 Dili  Ili
1  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev L.V.Sukhostat Purity-Based consensus clustering for anomaly detection in Big Data eng 2018
2  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov MCDM model for evaluation of social network security threats. eng 2018
3  R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Multidisciplinary problems of big data in information security eng 2017
4  Р.М.Алыгулиев Я.Н.Имамвердиев Ф.Д.Абдуллаева Обнаружение аномалий в облачных Big Data данных rus 2017
5  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva Optimallaşdırma Məsələlərinin Həlli üçün Metaevristik Alqoritmlər aze 2017
6  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev F.C.Abdullayeva Bulud İnfrastrukturunun Keyfiyyət Göstəricilərində Anomaliyaların Real Zamanda Aşkarlanması Metodu aze 2017
7  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev Y.N.Imamverdiyev F.C.Abdullayeva Böyük verilənlərdə anomaliyaların aşkarlanması üçün çoxkriteriyalı optimallaşdırma üsulu aze 2017
8  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Обнаружение DoS атак с применением ансамбля классификаторов rus 2017
9  R.M.Alıquliyev N.A.Adıgözəlova İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə aparılan tədqiqatların bibliometrik analizi (2007-2016-cı illər) aze 2017
10  R.M.Alıquliyev N.Ə.Ismayılova Sosial mediada milli informasiya təhlükəsizliyinə təhdidlərin aşkarlanması üçün yanaşma aze 2017
11  R.M.Alıquliyev M.Ş.Hacırəhimova Big Data analitika əsasında informasiya təhlükəsizliyi obyektində anomaliyaların aşkarlanması modeli aze 2017
12  Р.М.Алыгулиев Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Оптимизационный подход к обнаружению аномалий в Big data rus 2017
13  R.M.Aliguliyev Estimation of relationship between domains of ICT semantic network eng 2017
14  R.M.Aliguliyev N.T.Ismailova Bibliometric Analysis of Big Data Research eng 2016
15  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva E-Dövlətin Big Data Mənbələri aze 2016
16  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva E-dövlət Sisteminin Analizində Data Mining Texnologiyalarının Tətbiq İmkanları aze 2016
17  Р.М.Алыгулиев Информационная Наука: Предмет и Основные Задачи rus 2016
18  R.M.Aliguliyev G.Y.Niftaliyeva Hotspot information of public opinion in e-government eng 2016
19  Р.М.Алыгулиев Технологии Data Mining в Медицине  rus 2016
20  R.M.Alıquliyev Nevroloji Xəstəliklərin Diaqnostikası üzrə Ekspert Sistemində Biliklərin Təsviri Modelləri aze 2016
21  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.T.Ismailova Impact factor penalized by self-citations eng 2016
22  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Big data integration architectural concepts for oil and gas industry eng 2016
23  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Batch Clustering Algorithm for Big Data Sets  eng 2016
24  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade A Sentence Selection Model and HLO Algorithm for Extractive Text Summarization eng 2016
25  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva E-dövlət mühitində terrorizmlə əlaqəli mətnlərin aşkarlanması metodu aze 2015
26  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva E-dovlət mühitində gizli sosial şəbəkələrin aşkarlanması üçün yanaşma aze 2015
27  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.T.Ismailova Weighted consensus metrics for evaluating scientific journals eng 2015
28  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.T.Ismailova IF2: impact factor weighted by impact factor eng 2015
29  R.M.Alıquliyev I.Y.Ələkbərova Viki-mühitdə gizli sosial şəbəkələrin aşkarlanması metodu  aze 2014
30  R.M.Aliguliyev R.S.Mahmudova A hybrid MCDM algorithm for personnel evaluation with using criteria of information culture  eng 2014
31  R.M.Alıquliyev M.Ş.Hacırəhimova Mətn referatlaşmada izafiliyi idarə edən optimallaşma modeli aze 2014
32  R.M.Alıquliyev Text Mining для приложений национальной безопасности aze 2013
33  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova Conceptual Challenges in Developing Azerbaijan Citation Index  eng 2012
34  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova On Necessity of the Azerbaijan Citation Index (AzCI) eng 2012
35  R.M.Alıquliyev S.I.Quliyeva E-elm mühitində elmi etikanın təmin olunması mexanizmləri və texnologiyaları aze 2012
36  R.M.Alıquliyev R.Ş.Həsənova Elmmetriya: mövcud vəziyyəti, imkanları və inkişaf perspektivləri aze 2012
37  R.M.Aliguliyev R.S.Hasanova The evaluation of the scientific output of researchers eng 2010
38  R.M.Aliguliyev Ranking algorithm and its application for the document summarization eng 2008
39  R.M.Aliguliyev Multidocument summarization by sentence ranking eng 2008
40  R.M.Aliguliyev A Novel Partitioning-Based Clustering Method and Generic Document Summarization eng 2006
41  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Математическое программирование в Text Mining rus 2005
42  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Effective Summarization Method of Text Documents eng 2005
43  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Об одном подходе к кластеризации текстовых документов rus 2005
44  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной среде rus 2004
45  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Применение генетического алгоритма в процессе распознавания графических образов rus 2004
46  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Генетический подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
47  Р.М.Алыгулиев Численные решения нелинейного дифференциального уравнения на нейронной сети rus 2003
48  Р.М.Алыгулиев Применение нейросетевого алгоритма для прогнозирования работы скорой медицинской помощи rus 2003
49  Р.М.Алыгулиев Об одном нейронном алгоритме для решения задачи линейного программирования rus 2003
50  Н.А.Алиев Р.М.Алыгулиев Об одной нелокальной граничной задаче, поставленной для уравнения составного типа rus 1991
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 127
 Dili  Ili
1  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev G.Y.Niftaliyeva Extracting social networks from e-government by sentiment analysis of users’ comments eng 2019
2  R.M.Aliguliyev New bibliometric indicators for prospectivity estimation of research fields eng 2018
3  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Bibliometric analysis of IP&M journal (1980-2015). eng 2018
4  R.M.Aliguliyev QMOS: Query-based multi-documents opinion-oriented summarization eng 2018
5  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Weighted clustering for anomaly detection in Big Data eng 2018
6  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat An improved ensemble approach for DOS attacks detection eng 2018
7  R.M.Aliguliyev N.A.Adigozalova Journal Impact Factor Weighted by SJR and 5-Year IF indicators of Citing Sources eng 2018
8  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev G.Y.Niftaliyeva Filtration of Terrorism-Related Texts in the E-Government Environment eng 2018
9  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev R.K.Alekberov O.R.Alekperov The Skyline Operator for Selection of Virtual Machines in Mobile Computing eng 2018
10  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Role of Social Networks in E-government: Risks and Security Threats eng 2018
11  Y.N.Imamverdiyev R.M.Alıquliyev Neft-Qaz sənayesi üçün konseptual BIG DATA arxitekturası aze 2017
12  R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev Conceptual Big Data architecture for the Oiland Gas Industry  eng 2017
13  R.M.Aliguliyev G.Y.Niftaliyeva The Current State, Problems and Perspectives of E-Government Analysis Technologies eng 2017
14  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade A Model for Text Summarization eng 2017
15  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Modifications to the journal impact factor eng 2017
16  R.M.Alıquliyev Y.N.Imamverdiyev Neft-Qaz sənayesi üçün Big Data strategiyası:ümumi istiqamətlər aze 2017
17  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev A linguistic treatment for automatic external plagiarism detection eng 2017
18  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat An Anomaly Detection Based on Optimization eng 2017
19  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev L.V.Sukhostat Anomaly detection in Big data based on clustering eng 2017
20  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Query-based multi-documents summarization using linguistic knowledge and content word expansion eng 2017
21  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev R.S.Mahmudova A Fuzzy TOPSIS+ Worst- Case model for personnel evaluation using information culture criteria eng 2016
22  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev An automated summarization assessment algorithm for identifying summarizing strategies eng 2016
23  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev I.Y.Alekberova Extraction of hidden social networks from wiki-environment involved in information conflict eng 2016
24  R.M.Alıquliyev Y.N.Imamverdiyev F.C.Abdullayeva Neft-qaz sənayesi üçün Big Data analitikanin Cloud Computing platformasında Analytics-As-A-Service kimi reallaşdırılma imkanlarinin tədqiqi aze 2016
25  Р.М.Алыгулиев Дифференциальные метрики оценки библиометрических показателей доменов ИКТ rus 2016
26  Р.М.Алыгулиев И.Я.Алекперова Проблема BIG DATA в нефтегазовой отрасли: состояние и перспективы rus 2016
27  R.M.Əliquliyev N.B.Ağayev R.M.Alıquliyev Kompüter proqramları piratçılığı və antiplagiat sistemlərindən istifadə problemləri aze 2015
28  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N..Isazade An unsupervised approach to generating generic summaries of documents eng 2015
29  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade A new similarity measure and mathematical model for text summarization eng 2015
30  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev PDLK: Plagiarism detection using linguistic knowledge eng 2015
31  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev R.S.Mahmudova An Application of a Hybrid MCDM Model for Personnel Evaluation on the Basis of Information Culture Criteria.  eng 2015
32  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Automatic summarization assessment through a combination of semantic and syntactic information for intelligent educational systems.  eng 2015
33  R.M.Alıquliyev M.Ş.Hacırəhimova Mətnlərin avtomatik referatlaşması üçün optimallaşma modeli aze 2015
34  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N..Isazade A new similarity measure and mathematical model for text summarization eng 2015
35  R.M.Alguliyev R.S.Mahmudova R.M.Aliguliyev Multicriteria personnel selection by the modified fuzzy VIKOR method eng 2015
36  R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova An optimization model for automatic text summarization eng 2015
37  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.T.Ismailova İmpact factor weighted by 5-year impact factor eng 2015
38  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva Text mining metodlarının köməyilə e-dövlətdə terrorizmlə əlaqəli məqalələrin aşkarlanması aze 2015
39  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova An aggregated index for assessment of the scientific output of researchers eng 2015
40  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev G.C.Nabibeyova The method of measuring the integration degree of countries on the basis of international relations eng 2015
41  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev I.Y.Alekberova Cluster approach to the efficient use of the multimedia resources in information warfare in Wikimedia eng 2014
42  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova Weighted Consensus Index for Assessment of The Scientific Performance of Researchers eng 2014
43  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev N.B.Ağayev Plagiatlıqla mübarizənin elmi və texnoloji əsasları: təkamül yolu və müasir vəziyyət aze 2014
44  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев И.Я.Алекперова Кластерный подход к эффективному применению мультимедийных ресурсов в информационном противостоянии в вики-среде. rus 2014
45  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев И.Я.Алекперова Викиметрические исследования: современное состояние и перспективы rus 2014
46  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade CDDS: Constraint-driven document summarization models eng 2013
47  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade Formulation of document summarization as a 0–1 nonlinear programming problem eng 2013
48  Р.М.Алыгулиев Роль Технологии Интеллектуального Анализа Текстов в Обеспечении Национальной Безопасности rus 2013
49  R.M.Aliguliyev R.M.Alguliyev F.S.Ganjaliev Partition Clustering-Based Method for Detecting Community Structures in Weighted Social Networks eng 2013
50  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade MR&MR-Sum: maximum relevance and minimum redundant document summarization model eng 2013
51  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev C.A.Mehdiyev An Optimization Approach to Automatic Generic Document Summarization eng 2013
52  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade Multiple documents summarization based on evolutionary optimization algorithm eng 2013
53  Я.Р.Гринберг И.И.Курочкин А.В.Корх Р.М.Алыгулиев Применение метода агрегации данных в задаче нахождения узлов с дополнительной функциональностью rus 2013
54  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.S.Ganjaliev Aggregating Edge Weights in Social Networks on the Web Extracted from Multiple Sources with Different Importance Degrees eng 2012
55  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.S.Ganjaliev Building a social network of research institutes from information available on the web eng 2012
56  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova GenDocSum + MCLR: Generic document summarization based on maximum coverage and less redundancy eng 2012
57  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Ф.С.Гянджалиев Извлечение социальных сетей научных исследователей в Веб с использованием информации из нескольких источников rus 2012
58  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade DESAMC+DocSum: Differential evolution with self-adaptive mutation and crossover parameters for multi-document summarization eng 2012
59  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Quadratic boolean programming model and bonary differential evolution algorithm for text summarization eng 2012
60  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev T.X.Fətəliyev R.Ş.Həsənova Azərbaycan istinad indeksinin yaradılmasının konseptual məsələləri aze 2012
61  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev C.A.Mehdiyev Sentence selection for generic document summarization using an adaptive differential evolution algorithm eng 2011
62  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev S.H.Nazirova Classification of Textual E-Mail Spam Using Data Mining Techniques eng 2011
63  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.S.Ganjaliev Investigation of the role of similarity measure and ranking algorithm in mining social networks eng 2011
64  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.S.Ganjaliev Extracting a Heterogeneous Social Network of Academic Researchers on the Web Based on Information Retrieved from Multiple Sources eng 2011
65  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova C.A.Mehdiyev MCMR: Maximum coverage and minimum redundant text summarization model eng 2011
66  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev C.A.Mehdiyev pSum-SaDE: AModified p-Median Problem and Self-Adaptive Differential Evolution Algorithm for Text Summarization eng 2011
67  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev C.A.Mehdiyev An Optimization Model and DPSO-EDA for Document Summarization eng 2011
68  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.S.Ganjaliev Social Network Analysis on The Web: State of the Art, Problems and Future Directions  eng 2011
69  Р.М.Алыгулиев Ч.A.Мехтиев Моделирование реферирования документов как модифицированная задача о р-медиане и адаптивный муравьиный алгоритм для решения задачи оптимизации rus 2011
70  Р.М.Алыгулиев Реферирование набора документов через кластеризацию и ранжирование предложений rus 2010
71  R.M.Aliguliyev Document clustering using a modified differential evolution algorithm eng 2010
72  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Multi-document summarization model based on integer linear programming eng 2010
73  R.M.Aliguliyev K..Majidzadeh Y..Ghasemi Habashi Application of neural network to shape optimization problem eng 2010
74  R.M.Alıquliyev R.Ş.Həsənova Tədqiqatçının elmi fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün yeni hm-indeksi aze 2010
75  R.M.Aliguliyev Clustering techniques and discrete particle swarm optimization algorithm for multi-document summarization eng 2010
76  R.M.Aliguliyev A new sentence similarity measure and sentence based extractive technique for automatic text summarization eng 2009
77  R.M.Aliguliyev Clustering of document collection - A weighting approach eng 2009
78  Р.М.Алыгулиев Реферирование документов через ранжирование предложений rus 2009
79  R.M.Aliguliyev Performance evaluation of density-based clustering methods eng 2009
80  R.M.Aliguliyev The Two-Stage Unsupervised Approach to Multidocument Summarization eng 2009
81  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Evolutionary Algorithm for Extractive Text Summarization eng 2009
82  Р.М.Алыгулиев Двухэтапный необучаемый подход к реферированию набора документов rus 2009
83  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Automatic Text Documents Summarization through Sentences Clustering eng 2008
84  Р.М.Алыгулиев Математическая модель оптимального распределения запросов в сетях доставки контента rus 2008
85  R.M.Aliguliyev Using the F-measure as similarity measure for automatic text summarization eng 2008
86  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев А.А.Гусейнова Повышение эффективности корпоративных сетей с применением CDN-технологии rus 2008
87  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Автоматическое резюмирование текстовых документов с помощью кластеризации предложений rus 2008
88  R.M.Aliguliyev Mathematic Model for Query Optimal Distribution in a Content Delivery Network eng 2008
89  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Experimental investigating the f-measure as similarity measure for automatic text summarization eng 2007
90  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов Автоматическая идентификация интересов Web-пользователя rus 2007
91  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Ранжирование Web-страниц с использованием взаимной информации между гиперссылками rus 2007
92  Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов Разработка модели для изучения активности пользователей Web с помощью анализа Web-трафика.  rus 2007
93  R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Development of a Model for Studying Web User Activity by an Analysis of Web Traffic eng 2007
94  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Аннотирование текстовых документов с определением скрытых тематических разделов и информативных предложений rus 2007
95  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Automatic Identification of the Interests of Web Users eng 2007
96  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Summarization of Text-based Documents with a Determination of Latent Topical Sections and Information-Rich Sentences eng 2007
97  R.M.Aliguliyev Automatic Document Summarization by Sentence Extraction eng 2007
98  Р.М.Алыгулиев Анализ гиперссылок и муравьиный алгоритм вычисления рангов Web страниц rus 2007
99  R.M.Aliguliyev Analysis of hyperlinks and the ant algorithm for calculating the Ranks of Web Pages eng 2007
100  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев М.Г.Шарифов Модель оптимального размещения серверов и Web-контентов в Content Delivery Networks rus 2006
101  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев М.Г.Шарифов Подход к оптимальному расположению серверов CDN в узлах глобальных сетей rus 2006
102  Р.М.Алыгулиев Оптимизационная модель ранжирования Web-страниц rus 2006
103  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Улучшение классификации текстовой информации определением важности предложений. rus 2006
104  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Новый метод резюмирования текстовых документов и оценка результата классификации в трех аспектах rus 2006
105  Р.М.Алыгулиев Метод класстеризации коллекции документов и алгоритм для оценки оптимального числа классов rus 2006
106  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.H.Sharifov Model of Optimum Placement of Servers and Web-Contents in content delivery systems eng 2006
107  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев А.М.Багиров Глобальная оптимизация в резюмировании текстовых документов rus 2005
108  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Решение смешанной задачи для уравнения Кортевега-де Фриза-Бюргерса на нейронной сети rus 2005
109  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Быстрый генетический алгоритм решения задачи кластеризации текстовых документов rus 2005
110  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev A.M.Bagirov Global optimization in the summarization of text documents eng 2005
111  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev A Genetic Approach to Quasi-Optimal Assignment of Tasks in the Distributed System eng 2005
112  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Численное решение нелинейного дифференциального управления на нейронной сети rus 2004
113  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Генетический подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
114  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Р.К.Алекперов Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
115  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Об одном нейронном алгоритме решения задачи линейного программирования rus 2004
116  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Р.К.Алекперов Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
117  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Генетический подход к квазиоптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
118  R.M.Aliguliyev R.K.Alekberov An approach to optimal task assignment in a distributed system eng 2004
119  R.M.Aliguliyev Harnack inequality for nonuniform degenerated elliptic equations of second order eng 2001
120  Р.М.Алыгулиев Граничные свойства решений неравномерно вырождающихся эллиптических уравнений 2-го порядка недивергентной структуры rus 2001
121  R.M.Aliguliyev A Phragmen-Lindelof type theorem for a non-divergent structure linear elliptic equation of the second order eng 2001
122  R.M.Aliguliyev On solvability of a first boundary value problem for nonuniformly degenerated second order elliptic equations of nondivergent structure eng 2001
123  Р.М.Алыгулиев О внутренней гладкости решений вырождающихся эллиптических уравнений 2-го порядка с разрывными коэффициентами rus 2000
124  Н.А.Алиев Р.М.Алыгулиев Исследование решения граничной задачи уравнения составного типа в круге rus 1991
125  Н.А.Алиев Р.М.Алыгулиев Метод факторизации для исследования решения одной граничной задачи rus 1991
126  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Граничная задача для уравнения составного типа с общими линейными граничными условиями rus 1991
127  Н.А.Алиев Р.М.Алыгулиев Граничная задача для уравнения гиперболического типа rus 1984
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu