Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 5
 Dili  Ili
1  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva E-dövlətin analizi texnologiyaları:text mining və sosial şəbəkələr  aze 2016
2  R.M.Alıquliyev N.T.Ismayılova Azərbaycan Elmi Skopus Bazasında 1961-2015-ci illər üzrə bibliometrik analiz aze 2016
3  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov R.M.Alıquliyev T.X.Fətəliyev Elektron elm: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri aze 2015
4  R.M.Əliquliyev N.B.Ağayev R.M.Alıquliyev Plagiatlıqla mübarizə texnologiyaları aze 2015
5  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev T.X.Fətəliyev R.Ş.Həsənova Elmmetriya: mövcud vəziyyəti və imkanları. aze 2013
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 49
 Dili  Ili
1  R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Multidisciplinary problems of big data in information security eng 2017
2  Р.М.Алыгулиев Я.Н.Имамвердиев Ф.Д.Абдуллаева Обнаружение аномалий в облачных Big Data данных rus 2017
3  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva Optimallaşdırma Məsələlərinin Həlli üçün Metaevristik Alqoritmlər aze 2017
4  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev F.C.Abdullayeva Bulud İnfrastrukturunun Keyfiyyət Göstəricilərində Anomaliyaların Real Zamanda Aşkarlanması Metodu aze 2017
5  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev Y.N.Imamverdiyev F.C.Abdullayeva Böyük verilənlərdə anomaliyaların aşkarlanması üçün çoxkriteriyalı optimallaşdırma üsulu aze 2017
6  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Обнаружение DoS атак с применением ансамбля классификаторов rus 2017
7  R.M.Alıquliyev N.A.Adıgözəlova İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə aparılan tədqiqatların bibliometrik analizi (2007-2016-cı illər) aze 2017
8  R.M.Alıquliyev N.Ə.Ismayılova Sosial mediada milli informasiya təhlükəsizliyinə təhdidlərin aşkarlanması üçün yanaşma aze 2017
9  R.M.Alıquliyev M.Ş.Hacırəhimova Big Data analitika əsasında informasiya təhlükəsizliyi obyektində anomaliyaların aşkarlanması modeli aze 2017
10  Р.М.Алыгулиев Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Оптимизационный подход к обнаружению аномалий в Big data rus 2017
11  R.M.Aliguliyev Estimation of relationship between domains of ICT semantic network eng 2017
12  R.M.Aliguliyev N.T.Ismailova Bibliometric Analysis of Big Data Research eng 2016
13  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva E-Dövlətin Big Data Mənbələri aze 2016
14  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva E-dövlət Sisteminin Analizində Data Mining Texnologiyalarının Tətbiq İmkanları aze 2016
15  Р.М.Алыгулиев Информационная Наука: Предмет и Основные Задачи rus 2016
16  R.M.Aliguliyev G.Y.Niftaliyeva Hotspot information of public opinion in e-government eng 2016
17  Р.М.Алыгулиев Технологии Data Mining в Медицине  rus 2016
18  R.M.Alıquliyev Nevroloji Xəstəliklərin Diaqnostikası üzrə Ekspert Sistemində Biliklərin Təsviri Modelləri aze 2016
19  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.T.Ismailova Impact factor penalized by self-citations eng 2016
20  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Big data integration architectural concepts for oil and gas industry eng 2016
21  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Batch Clustering Algorithm for Big Data Sets  eng 2016
22  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade A Sentence Selection Model and HLO Algorithm for Extractive Text Summarization eng 2016
23  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva E-dövlət mühitində terrorizmlə əlaqəli mətnlərin aşkarlanması metodu aze 2015
24  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva E-dovlət mühitində gizli sosial şəbəkələrin aşkarlanması üçün yanaşma aze 2015
25  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.T.Ismailova Weighted consensus metrics for evaluating scientific journals eng 2015
26  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.T.Ismailova IF2: impact factor weighted by impact factor eng 2015
27  R.M.Alıquliyev I.Y.Ələkbərova Viki-mühitdə gizli sosial şəbəkələrin aşkarlanması metodu  aze 2014
28  R.M.Aliguliyev R.S.Mahmudova A hybrid MCDM algorithm for personnel evaluation with using criteria of information culture  eng 2014
29  R.M.Alıquliyev M.Ş.Hacırəhimova Mətn referatlaşmada izafiliyi idarə edən optimallaşma modeli aze 2014
30  R.M.Alıquliyev Text Mining для приложений национальной безопасности aze 2013
31  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova Conceptual Challenges in Developing Azerbaijan Citation Index  eng 2012
32  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova On Necessity of the Azerbaijan Citation Index (AzCI) eng 2012
33  R.M.Alıquliyev S.I.Quliyeva E-elm mühitində elmi etikanın təmin olunması mexanizmləri və texnologiyaları aze 2012
34  R.M.Alıquliyev R.Ş.Həsənova Elmmetriya: mövcud vəziyyəti, imkanları və inkişaf perspektivləri aze 2012
35  R.M.Aliguliyev R.S.Hasanova The evaluation of the scientific output of researchers eng 2010
36  R.M.Aliguliyev Ranking algorithm and its application for the document summarization eng 2008
37  R.M.Aliguliyev Multidocument summarization by sentence ranking eng 2008
38  R.M.Aliguliyev A Novel Partitioning-Based Clustering Method and Generic Document Summarization eng 2006
39  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Математическое программирование в Text Mining rus 2005
40  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Effective Summarization Method of Text Documents eng 2005
41  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Об одном подходе к кластеризации текстовых документов rus 2005
42  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной среде rus 2004
43  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Применение генетического алгоритма в процессе распознавания графических образов rus 2004
44  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Генетический подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
45  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Р.К.Алекперов Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
46  Р.М.Алыгулиев Численные решения нелинейного дифференциального уравнения на нейронной сети rus 2003
47  Р.М.Алыгулиев Применение нейросетевого алгоритма для прогнозирования работы скорой медицинской помощи rus 2003
48  Р.М.Алыгулиев Об одном нейронном алгоритме для решения задачи линейного программирования rus 2003
49  Н.А.Алиев Р.М.Алыгулиев Об одной нелокальной граничной задаче, поставленной для уравнения составного типа rus 1991
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 122
 Dili  Ili
1  R.M.Aliguliyev New bibliometric indicators for prospectivity estimation of research fields eng 2018
2  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Bibliometric analysis of IP&M journal (1980-2015). eng 2018
3  R.M.Aliguliyev QMOS: Query-based multi-documents opinion-oriented summarization eng 2018
4  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Weighted clustering for anomaly detection in Big Data eng 2018
5  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat An improved ensemble approach for DOS attacks detection eng 2018
6  Y.N.Imamverdiyev R.M.Alıquliyev Neft-Qaz sənayesi üçün konseptual BIG DATA arxitekturası aze 2017
7  R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev Conceptual Big Data architecture for the Oiland Gas Industry  eng 2017
8  R.M.Aliguliyev G.Y.Niftaliyeva The Current State, Problems and Perspectives of E-Government Analysis Technologies eng 2017
9  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade A Model for Text Summarization eng 2017
10  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Modifications to the journal impact factor eng 2017
11  R.M.Alıquliyev Y.N.Imamverdiyev Neft-Qaz sənayesi üçün Big Data strategiyası:ümumi istiqamətlər aze 2017
12  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev A linguistic treatment for automatic external plagiarism detection eng 2017
13  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat An Anomaly Detection Based on Optimization eng 2017
14  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev L.V.Sukhostat Anomaly detection in Big data based on clustering eng 2017
15  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Query-based multi-documents summarization using linguistic knowledge and content word expansion eng 2017
16  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev R.S.Mahmudova A Fuzzy TOPSIS+ Worst- Case model for personnel evaluation using information culture criteria eng 2016
17  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev An automated summarization assessment algorithm for identifying summarizing strategies eng 2016
18  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev I.Y.Alekberova Extraction of hidden social networks from wiki-environment involved in information conflict eng 2016
19  R.M.Alıquliyev Y.N.Imamverdiyev F.C.Abdullayeva Neft-qaz sənayesi üçün Big Data analitikanin Cloud Computing platformasında Analytics-As-A-Service kimi reallaşdırılma imkanlarinin tədqiqi aze 2016
20  Р.М.Алыгулиев Дифференциальные метрики оценки библиометрических показателей доменов ИКТ rus 2016
21  Р.М.Алыгулиев И.Я.Алекперова Проблема BIG DATA в нефтегазовой отрасли: состояние и перспективы rus 2016
22  R.M.Əliquliyev N.B.Ağayev R.M.Alıquliyev Kompüter proqramları piratçılığı və antiplagiat sistemlərindən istifadə problemləri aze 2015
23  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N..Isazade An unsupervised approach to generating generic summaries of documents eng 2015
24  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade A new similarity measure and mathematical model for text summarization eng 2015
25  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev PDLK: Plagiarism detection using linguistic knowledge eng 2015
26  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev R.S.Mahmudova An Application of a Hybrid MCDM Model for Personnel Evaluation on the Basis of Information Culture Criteria.  eng 2015
27  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Automatic summarization assessment through a combination of semantic and syntactic information for intelligent educational systems.  eng 2015
28  R.M.Alıquliyev M.Ş.Hacırəhimova Mətnlərin avtomatik referatlaşması üçün optimallaşma modeli aze 2015
29  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N..Isazade A new similarity measure and mathematical model for text summarization eng 2015
30  R.M.Alguliyev R.S.Mahmudova R.M.Aliguliyev Multicriteria personnel selection by the modified fuzzy VIKOR method eng 2015
31  R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova An optimization model for automatic text summarization eng 2015
32  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.T.Ismailova İmpact factor weighted by 5-year impact factor eng 2015
33  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva Text mining metodlarının köməyilə e-dövlətdə terrorizmlə əlaqəli məqalələrin aşkarlanması aze 2015
34  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova An aggregated index for assessment of the scientific output of researchers eng 2015
35  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev G.C.Nabibeyova The method of measuring the integration degree of countries on the basis of international relations eng 2015
36  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev I.Y.Alekberova Cluster approach to the efficient use of the multimedia resources in information warfare in Wikimedia eng 2014
37  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova Weighted Consensus Index for Assessment of The Scientific Performance of Researchers eng 2014
38  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev N.B.Ağayev Plagiatlıqla mübarizənin elmi və texnoloji əsasları: təkamül yolu və müasir vəziyyət aze 2014
39  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев И.Я.Алекперова Кластерный подход к эффективному применению мультимедийных ресурсов в информационном противостоянии в вики-среде. rus 2014
40  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев И.Я.Алекперова Викиметрические исследования: современное состояние и перспективы rus 2014
41  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade CDDS: Constraint-driven document summarization models eng 2013
42  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade Formulation of document summarization as a 0–1 nonlinear programming problem eng 2013
43  Р.М.Алыгулиев Роль Технологии Интеллектуального Анализа Текстов в Обеспечении Национальной Безопасности rus 2013
44  R.M.Aliguliyev R.M.Alguliyev F.S.Ganjaliev Partition Clustering-Based Method for Detecting Community Structures in Weighted Social Networks eng 2013
45  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade MR&MR-Sum: maximum relevance and minimum redundant document summarization model eng 2013
46  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev C.A.Mehdiyev An Optimization Approach to Automatic Generic Document Summarization eng 2013
47  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade Multiple documents summarization based on evolutionary optimization algorithm eng 2013
48  Я.Р.Гринберг И.И.Курочкин А.В.Корх Р.М.Алыгулиев Применение метода агрегации данных в задаче нахождения узлов с дополнительной функциональностью rus 2013
49  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.S.Ganjaliev Aggregating Edge Weights in Social Networks on the Web Extracted from Multiple Sources with Different Importance Degrees eng 2012
50  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.S.Ganjaliev Building a social network of research institutes from information available on the web eng 2012
51  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova GenDocSum + MCLR: Generic document summarization based on maximum coverage and less redundancy eng 2012
52  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Ф.С.Гянджалиев Извлечение социальных сетей научных исследователей в Веб с использованием информации из нескольких источников rus 2012
53  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade DESAMC+DocSum: Differential evolution with self-adaptive mutation and crossover parameters for multi-document summarization eng 2012
54  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Quadratic boolean programming model and bonary differential evolution algorithm for text summarization eng 2012
55  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev T.X.Fətəliyev R.Ş.Həsənova Azərbaycan istinad indeksinin yaradılmasının konseptual məsələləri aze 2012
56  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev C.A.Mehdiyev Sentence selection for generic document summarization using an adaptive differential evolution algorithm eng 2011
57  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev S.H.Nazirova Classification of Textual E-Mail Spam Using Data Mining Techniques eng 2011
58  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.S.Ganjaliev Investigation of the role of similarity measure and ranking algorithm in mining social networks eng 2011
59  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.S.Ganjaliev Extracting a Heterogeneous Social Network of Academic Researchers on the Web Based on Information Retrieved from Multiple Sources eng 2011
60  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova C.A.Mehdiyev MCMR: Maximum coverage and minimum redundant text summarization model eng 2011
61  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev C.A.Mehdiyev pSum-SaDE: AModified p-Median Problem and Self-Adaptive Differential Evolution Algorithm for Text Summarization eng 2011
62  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev C.A.Mehdiyev An Optimization Model and DPSO-EDA for Document Summarization eng 2011
63  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.S.Ganjaliev Social Network Analysis on The Web: State of the Art, Problems and Future Directions  eng 2011
64  Р.М.Алыгулиев Ч.A.Мехтиев Моделирование реферирования документов как модифицированная задача о р-медиане и адаптивный муравьиный алгоритм для решения задачи оптимизации rus 2011
65  Р.М.Алыгулиев Реферирование набора документов через кластеризацию и ранжирование предложений rus 2010
66  R.M.Aliguliyev Document clustering using a modified differential evolution algorithm eng 2010
67  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Multi-document summarization model based on integer linear programming eng 2010
68  R.M.Aliguliyev K..Majidzadeh Y..Ghasemi Habashi Application of neural network to shape optimization problem eng 2010
69  R.M.Alıquliyev R.Ş.Həsənova Tədqiqatçının elmi fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün yeni hm-indeksi aze 2010
70  R.M.Aliguliyev Clustering techniques and discrete particle swarm optimization algorithm for multi-document summarization eng 2010
71  R.M.Aliguliyev A new sentence similarity measure and sentence based extractive technique for automatic text summarization eng 2009
72  R.M.Aliguliyev Clustering of document collection - A weighting approach eng 2009
73  Р.М.Алыгулиев Реферирование документов через ранжирование предложений rus 2009
74  R.M.Aliguliyev Performance evaluation of density-based clustering methods eng 2009
75  R.M.Aliguliyev The Two-Stage Unsupervised Approach to Multidocument Summarization eng 2009
76  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Evolutionary Algorithm for Extractive Text Summarization eng 2009
77  Р.М.Алыгулиев Двухэтапный необучаемый подход к реферированию набора документов rus 2009
78  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Automatic Text Documents Summarization through Sentences Clustering eng 2008
79  Р.М.Алыгулиев Математическая модель оптимального распределения запросов в сетях доставки контента rus 2008
80  R.M.Aliguliyev Using the F-measure as similarity measure for automatic text summarization eng 2008
81  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев А.А.Гусейнова Повышение эффективности корпоративных сетей с применением CDN-технологии rus 2008
82  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Автоматическое резюмирование текстовых документов с помощью кластеризации предложений rus 2008
83  R.M.Aliguliyev Mathematic Model for Query Optimal Distribution in a Content Delivery Network eng 2008
84  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Experimental investigating the f-measure as similarity measure for automatic text summarization eng 2007
85  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов Автоматическая идентификация интересов Web-пользователя rus 2007
86  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Ранжирование Web-страниц с использованием взаимной информации между гиперссылками rus 2007
87  Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов Разработка модели для изучения активности пользователей Web с помощью анализа Web-трафика.  rus 2007
88  R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Development of a Model for Studying Web User Activity by an Analysis of Web Traffic eng 2007
89  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Аннотирование текстовых документов с определением скрытых тематических разделов и информативных предложений rus 2007
90  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Automatic Identification of the Interests of Web Users eng 2007
91  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Summarization of Text-based Documents with a Determination of Latent Topical Sections and Information-Rich Sentences eng 2007
92  R.M.Aliguliyev Automatic Document Summarization by Sentence Extraction eng 2007
93  Р.М.Алыгулиев Анализ гиперссылок и муравьиный алгоритм вычисления рангов Web страниц rus 2007
94  R.M.Aliguliyev Analysis of hyperlinks and the ant algorithm for calculating the Ranks of Web Pages eng 2007
95  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев М.Г.Шарифов Модель оптимального размещения серверов и Web-контентов в Content Delivery Networks rus 2006
96  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев М.Г.Шарифов Подход к оптимальному расположению серверов CDN в узлах глобальных сетей rus 2006
97  Р.М.Алыгулиев Оптимизационная модель ранжирования Web-страниц rus 2006
98  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Улучшение классификации текстовой информации определением важности предложений. rus 2006
99  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Новый метод резюмирования текстовых документов и оценка результата классификации в трех аспектах rus 2006
100  Р.М.Алыгулиев Метод класстеризации коллекции документов и алгоритм для оценки оптимального числа классов rus 2006
101  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.H.Sharifov Model of Optimum Placement of Servers and Web-Contents in content delivery systems eng 2006
102  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев А.М.Багиров Глобальная оптимизация в резюмировании текстовых документов rus 2005
103  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Решение смешанной задачи для уравнения Кортевега-де Фриза-Бюргерса на нейронной сети rus 2005
104  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Быстрый генетический алгоритм решения задачи кластеризации текстовых документов rus 2005
105  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev A.M.Bagirov Global optimization in the summarization of text documents eng 2005
106  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev A Genetic Approach to Quasi-Optimal Assignment of Tasks in the Distributed System eng 2005
107  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Численное решение нелинейного дифференциального управления на нейронной сети rus 2004
108  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Генетический подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
109  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Р.К.Алекперов Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
110  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Об одном нейронном алгоритме решения задачи линейного программирования rus 2004
111  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Р.К.Алекперов Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
112  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Генетический подход к квазиоптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
113  R.M.Aliguliyev R.K.Alekberov An approach to optimal task assignment in a distributed system eng 2004
114  R.M.Aliguliyev Harnack inequality for nonuniform degenerated elliptic equations of second order eng 2001
115  Р.М.Алыгулиев Граничные свойства решений неравномерно вырождающихся эллиптических уравнений 2-го порядка недивергентной структуры rus 2001
116  R.M.Aliguliyev A Phragmen-Lindelof type theorem for a non-divergent structure linear elliptic equation of the second order eng 2001
117  R.M.Aliguliyev On solvability of a first boundary value problem for nonuniformly degenerated second order elliptic equations of nondivergent structure eng 2001
118  Р.М.Алыгулиев О внутренней гладкости решений вырождающихся эллиптических уравнений 2-го порядка с разрывными коэффициентами rus 2000
119  Н.А.Алиев Р.М.Алыгулиев Исследование решения граничной задачи уравнения составного типа в круге rus 1991
120  Н.А.Алиев Р.М.Алыгулиев Метод факторизации для исследования решения одной граничной задачи rus 1991
121  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Граничная задача для уравнения составного типа с общими линейными граничными условиями rus 1991
122  Н.А.Алиев Р.М.Алыгулиев Граничная задача для уравнения гиперболического типа rus 1984
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu