Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 7
 Dili  Ili
1  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.D.Abdullayeva The Improved LSTM and CNN Models for DdoS Attacks Prediction in Social Media eng 2022
2  R.M.Alıquliyev Süni intellekt texnologiyalarının elmi-nəzəri və praktiki problemləri. Məqalələrin xülasəsi aze 2021
3  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva E-dövlətin analizi texnologiyaları:text mining və sosial şəbəkələr  aze 2016
4  R.M.Alıquliyev N.T.Ismayılova Azərbaycan Elmi Scopus Bazasında 1961-2015-ci illər üzrə bibliometrik analiz aze 2016
5  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov R.M.Alıquliyev T.X.Fətəliyev Elektron elm: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri aze 2015
6  R.M.Əliquliyev N.B.Ağayev R.M.Alıquliyev Plagiatlıqla mübarizə texnologiyaları aze 2015
7  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev T.X.Fətəliyev R.Ş.Həsənova Elmmetriya: mövcud vəziyyəti və imkanları. aze 2013
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 58
 Dili  Ili
1  R.M.Aliguliyev L.V.Sukhostat Issues of speech technologies application in the Azerbaijani language eng 2023
2  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Л.В.Сухостат Оценка критичности киберфизических систем на основе графа атак rus 2023
3  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Л.В.Сухостат Об одном подходе к параллельной кластеризации «больших данных» на имеющихся вычислительных ресурсах с применением алгоритма ксредних rus 2021
4  R.M.Aliguliyev N.A.Adigozalova ht-index and At-index for evaluating scientific performance of researchers  eng 2019
5  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev L.V.Sukhostat Consensus clustering by weight optimization of input partitions. eng 2019
6  R.M.Alıquliyev Ş.F.Tahirzadə Böyük həcmli fərdi məlumatların analizi üçün iterativ çəkili k-means algoritmi aze 2019
7  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev R.Ş.Mahmudov Plagiatlıqla mübarizə informasiya təhlükəsizliyinin mühüm komponenti kimi aze 2018
8  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev I.Y.Ələkbərova Elektron dövlət mühitində sosial münasibətlərin təhlükəsizliyi aze 2018
9  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev L.V.Sukhostat Purity-Based consensus clustering for anomaly detection in Big Data eng 2018
10  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov MCDM model for evaluation of social network security threats. eng 2018
11  R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Multidisciplinary problems of big data in information security eng 2017
12  Р.М.Алыгулиев Я.Н.Имамвердиев Ф.Д.Абдуллаева Обнаружение аномалий в облачных Big Data данных rus 2017
13  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva Optimallaşdırma Məsələlərinin Həlli üçün Metaevristik Alqoritmlər aze 2017
14  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev F.C.Abdullayeva Bulud İnfrastrukturunun Keyfiyyət Göstəricilərində Anomaliyaların Real Zamanda Aşkarlanması Metodu aze 2017
15  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev Y.N.Imamverdiyev F.C.Abdullayeva Böyük verilənlərdə anomaliyaların aşkarlanması üçün çoxkriteriyalı optimallaşdırma üsulu aze 2017
16  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Обнаружение DoS атак с применением ансамбля классификаторов rus 2017
17  R.M.Alıquliyev N.A.Adıgözəlova İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə aparılan tədqiqatların bibliometrik analizi (2007-2016-cı illər) aze 2017
18  R.M.Alıquliyev N.Ə.Abdullayeva Sosial mediada milli informasiya təhlükəsizliyinə təhdidlərin aşkarlanması üçün yanaşma aze 2017
19  R.M.Alıquliyev M.Ş.Hacırəhimova Big Data analitika əsasında informasiya təhlükəsizliyi obyektində anomaliyaların aşkarlanması modeli aze 2017
20  Р.М.Алыгулиев Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Оптимизационный подход к обнаружению аномалий в Big data rus 2017
21  R.M.Aliguliyev Estimation of relationship between domains of ICT semantic network eng 2017
22  R.M.Aliguliyev N.T.Ismailova Bibliometric Analysis of Big Data Research eng 2016
23  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva E-Dövlətin Big Data Mənbələri aze 2016
24  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva E-dövlət Sisteminin Analizində Data Mining Texnologiyalarının Tətbiq İmkanları aze 2016
25  Р.М.Алыгулиев Информационная Наука: Предмет и Основные Задачи rus 2016
26  R.M.Aliguliyev G.Y.Niftaliyeva Hotspot information of public opinion in e-government eng 2016
27  Р.М.Алыгулиев Технологии Data Mining в Медицине  rus 2016
28  R.M.Alıquliyev Nevroloji Xəstəliklərin Diaqnostikası üzrə Ekspert Sistemində Biliklərin Təsviri Modelləri aze 2016
29  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.T.Ismailova Impact factor penalized by self-citations eng 2016
30  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Big data integration architectural concepts for oil and gas industry eng 2016
31  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Batch Clustering Algorithm for Big Data Sets  eng 2016
32  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade A Sentence Selection Model and HLO Algorithm for Extractive Text Summarization eng 2016
33  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva E-dövlət mühitində terrorizmlə əlaqəli mətnlərin aşkarlanması metodu aze 2015
34  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.T.Ismailova Weighted consensus metrics for evaluating scientific journals eng 2015
35  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.T.Ismailova IF2: impact factor weighted by impact factor eng 2015
36  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva E-dövlət mühitində gizli sosial şəbəkələrin aşkarlanmasi üçün yanaşma  aze 2015
37  R.M.Alıquliyev I.Y.Ələkbərova Viki-mühitdə gizli sosial şəbəkələrin aşkarlanması metodu  aze 2014
38  R.M.Aliguliyev R.S.Mahmudova A hybrid MCDM algorithm for personnel evaluation with using criteria of information culture  eng 2014
39  R.M.Alıquliyev M.Ş.Hacırəhimova Mətn referatlaşmada izafiliyi idarə edən optimallaşma modeli aze 2014
40  R.M.Alıquliyev Text Mining для приложений национальной безопасности aze 2013
41  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova Conceptual Challenges in Developing Azerbaijan Citation Index  eng 2012
42  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova On Necessity of the Azerbaijan Citation Index (AzCI) eng 2012
43  R.M.Alıquliyev S.I.Quliyeva E-elm mühitində elmi etikanın təmin olunması mexanizmləri və texnologiyaları aze 2012
44  R.M.Alıquliyev R.Ş.Həsənova Elmmetriya: mövcud vəziyyəti, imkanları və inkişaf perspektivləri aze 2012
45  R.M.Aliguliyev R.S.Hasanova The evaluation of the scientific output of researchers eng 2010
46  R.M.Aliguliyev Ranking algorithm and its application for the document summarization eng 2008
47  R.M.Aliguliyev Multidocument summarization by sentence ranking eng 2008
48  R.M.Aliguliyev A Novel Partitioning-Based Clustering Method and Generic Document Summarization eng 2006
49  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Математическое программирование в Text Mining rus 2005
50  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Effective Summarization Method of Text Documents eng 2005
51  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Об одном подходе к кластеризации текстовых документов rus 2005
52  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной среде rus 2004
53  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Применение генетического алгоритма в процессе распознавания графических образов rus 2004
54  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Генетический подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
55  Р.М.Алыгулиев Численные решения нелинейного дифференциального уравнения на нейронной сети rus 2003
56  Р.М.Алыгулиев Применение нейросетевого алгоритма для прогнозирования работы скорой медицинской помощи rus 2003
57  Р.М.Алыгулиев Об одном нейронном алгоритме для решения задачи линейного программирования rus 2003
58  Н.А.Алиев Р.М.Алыгулиев Об одной нелокальной граничной задаче, поставленной для уравнения составного типа rus 1991
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 159
 Dili  Ili
1  R.M.Aliguliyev A.M.Bagirov Finding compact and well-separated clusters: Clustering using silhouette coefficients eng 2023
2  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev R.K.Alekberov Constrained k-means algorithm for resource allocation in mobile cloudlets eng 2023
3  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat History matching of petroleum reservoirs using deep neural networks eng 2022
4  R.M.Aliguliyev N.A.Adigozalova h-type indices for multiple authorship papers based on “relative first author” principle eng 2022
5  R.M.Aliguliyev G.Y.Niftaliyeva Measuring citizen satisfaction with e-government services by using sentiment analysis technology eng 2022
6  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev R.S.Mahmudov Plagiarism in Azerbaijan: Problems and Solutions eng 2021
7  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Graph modelling for tracking the COVID-19 pandemic spread. eng 2021
8  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev L.V.Sukhostat Parallel batch k-means for Big data clustering. eng 2021
9  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev I.Y.Ələkbərova Videotəsvirlərin analizi əsasında sosial münasibətlərin aşkarlanması üçün yanaşma aze 2021
10  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev F.F.Yusifov Ə.M.Qurbanova Kosmopolit E-dövlətdən milli E-dövlətə doğru: Virtual mühitdə Azərbaycan dili xidmətlərinin yaradılmasl perspektivləri aze 2021
11  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev R.S.Mahmudov R.M.Aliguliyev Information security as a national security component eng 2021
12  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Modified fuzzy TOPSIS + TFNs ranking model for candidate selection using the qualifying criteria eng 2020
13  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.D.Abdullayeva Multidisciplinary study of the problems of big data technologies in the oil and gas industry  eng 2020
14  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev L.V.Sukhostat Weighted consensus clustering and its application to Big data eng 2020
15  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev L.V.Sukhostat Efficient algorithm for big data clustering on single machine eng 2020
16  R.M.Aliguliyev R.K.Alekberov S.F.Tahirzada An Architecture for Big IoT Data Analytics in the Oil and Gas Industry eng 2020
17  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev R.S.Mahmudov R.M.Aliguliyev Information security as a national security component eng 2020
18  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.D.Abdullayeva PSO+K-means Algorithm for Anomaly Detection in Big Data eng 2019
19  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev G.Y.Niftaliyeva A Method for Social Network Extraction From E-Government eng 2019
20  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev G.Y.Niftaliyeva Extracting social networks from e-government by sentiment analysis of users’ comments eng 2019
21  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev R.S.Hasanova A method for preliminary examination of dissertations.  eng 2019
22  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.D.Abdullayeva Hybridisation of classifiers for anomaly detection in big data eng 2019
23  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev R.Ş.Mahmudov Azərbaycanda plagiatliqla mübarizə problemləri və həll yollari aze 2019
24  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev COSUM: Text summarization based on clustering and optimization eng 2019
25  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.D.Abdullayeva Privacy-preserving deep learning algorithm for big personal data analysis eng 2019
26  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.D.Abdullayeva The Improved LSTM and CNN Models for DDoS Attacks Prediction in Social Media eng 2019
27  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov R.M.Aliguliyev MCDM for Candidate Selection in E-Voting eng 2019
28  R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Classification Ensemble based anomaly detection in network traffic eng 2019
29  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.D.Abdullayeva Deep Learning Method for Prediction of DDoS Attacks on Social Media eng 2019
30  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Multi-criteria evaluation + positional ranking approach to candidate selection in E-Voting eng 2019
31  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов И.Я.Алекперова Формирование электронной демографии как эффективного инструмента социальных исследований и мониторинга данных о населении rus 2019
32  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov MCDM approach for weighted ranking of candidates in e-voting eng 2019
33  R.M.Aliguliyev New bibliometric indicators for prospectivity estimation of research fields eng 2018
34  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Bibliometric analysis of IP&M journal (1980-2015). eng 2018
35  R.M.Aliguliyev QMOS: Query-based multi-documents opinion-oriented summarization eng 2018
36  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Weighted clustering for anomaly detection in Big Data eng 2018
37  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat An improved ensemble approach for DOS attacks detection eng 2018
38  R.M.Aliguliyev N.A.Adigozalova Journal Impact Factor Weighted by SJR and 5-Year IF indicators of Citing Sources eng 2018
39  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev G.Y.Niftaliyeva Filtration of Terrorism-Related Texts in the E-Government Environment eng 2018
40  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev R.K.Alekberov O.R.Alekperov The Skyline Operator for Selection of Virtual Machines in Mobile Computing eng 2018
41  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Role of Social Networks in E-government: Risks and Security Threats eng 2018
42  Y.N.Imamverdiyev R.M.Alıquliyev Neft-Qaz sənayesi üçün konseptual BIG DATA arxitekturası aze 2017
43  R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev Conceptual Big Data architecture for the Oiland Gas Industry  eng 2017
44  R.M.Aliguliyev G.Y.Niftaliyeva The Current State, Problems and Perspectives of E-Government Analysis Technologies eng 2017
45  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade A Model for Text Summarization eng 2017
46  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Modifications to the journal impact factor eng 2017
47  R.M.Alıquliyev Y.N.Imamverdiyev Neft-Qaz sənayesi üçün Big Data strategiyası:ümumi istiqamətlər aze 2017
48  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev A linguistic treatment for automatic external plagiarism detection eng 2017
49  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat An Anomaly Detection Based on Optimization eng 2017
50  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev L.V.Sukhostat Anomaly detection in Big data based on clustering eng 2017
51  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Query-based multi-documents summarization using linguistic knowledge and content word expansion eng 2017
52  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva E-dövlətin analizi texnologiyalarının müasir vəziyyəti, problemləri və perspektivləri aze 2017
53  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev R.S.Mahmudova A Fuzzy TOPSIS+ Worst- Case model for personnel evaluation using information culture criteria eng 2016
54  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev An automated summarization assessment algorithm for identifying summarizing strategies eng 2016
55  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev I.Y.Alekberova Extraction of hidden social networks from wiki-environment involved in information conflict eng 2016
56  R.M.Alıquliyev Y.N.Imamverdiyev F.C.Abdullayeva Neft-qaz sənayesi üçün Big Data analitikanin Cloud Computing platformasında Analytics-As-A-Service kimi reallaşdırılma imkanlarinin tədqiqi aze 2016
57  Р.М.Алыгулиев Дифференциальные метрики оценки библиометрических показателей доменов ИКТ rus 2016
58  Р.М.Алыгулиев И.Я.Алекперова Проблема BIG DATA в нефтегазовой отрасли: состояние и перспективы rus 2016
59  R.M.Əliquliyev N.B.Ağayev R.M.Alıquliyev Kompüter proqramları piratçılığı və antiplagiat sistemlərindən istifadə problemləri aze 2015
60  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N..Isazade An unsupervised approach to generating generic summaries of documents eng 2015
61  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade A new similarity measure and mathematical model for text summarization eng 2015
62  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev PDLK: Plagiarism detection using linguistic knowledge eng 2015
63  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev R.S.Mahmudova An Application of a Hybrid MCDM Model for Personnel Evaluation on the Basis of Information Culture Criteria.  eng 2015
64  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Automatic summarization assessment through a combination of semantic and syntactic information for intelligent educational systems.  eng 2015
65  R.M.Alıquliyev M.Ş.Hacırəhimova Mətnlərin avtomatik referatlaşması üçün optimallaşma modeli aze 2015
66  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N..Isazade A new similarity measure and mathematical model for text summarization eng 2015
67  R.M.Alguliyev R.S.Mahmudova R.M.Aliguliyev Multicriteria personnel selection by the modified fuzzy VIKOR method eng 2015
68  R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova An optimization model for automatic text summarization eng 2015
69  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.T.Ismailova İmpact factor weighted by 5-year impact factor eng 2015
70  R.M.Alıquliyev G.Y.Niftəliyeva Text mining metodlarının köməyilə e-dövlətdə terrorizmlə əlaqəli məqalələrin aşkarlanması aze 2015
71  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova An aggregated index for assessment of the scientific output of researchers eng 2015
72  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev G.C.Nabibeyova The method of measuring the integration degree of countries on the basis of international relations eng 2015
73  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev I.Y.Alekberova Cluster approach to the efficient use of the multimedia resources in information warfare in Wikimedia eng 2014
74  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova Weighted Consensus Index for Assessment of The Scientific Performance of Researchers eng 2014
75  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev N.B.Ağayev Plagiatlıqla mübarizənin elmi və texnoloji əsasları: təkamül yolu və müasir vəziyyət aze 2014
76  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев И.Я.Алекперова Кластерный подход к эффективному применению мультимедийных ресурсов в информационном противостоянии в вики-среде. rus 2014
77  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев И.Я.Алекперова Викиметрические исследования: современное состояние и перспективы rus 2014
78  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade CDDS: Constraint-driven document summarization models eng 2013
79  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade Formulation of document summarization as a 0–1 nonlinear programming problem eng 2013
80  Р.М.Алыгулиев Роль Технологии Интеллектуального Анализа Текстов в Обеспечении Национальной Безопасности rus 2013
81  R.M.Aliguliyev R.M.Alguliyev F.S.Ganjaliev Partition Clustering-Based Method for Detecting Community Structures in Weighted Social Networks eng 2013
82  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade MR&MR-Sum: maximum relevance and minimum redundant document summarization model eng 2013
83  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev C.A.Mehdiyev An Optimization Approach to Automatic Generic Document Summarization eng 2013
84  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade Multiple documents summarization based on evolutionary optimization algorithm eng 2013
85  Я.Р.Гринберг И.И.Курочкин А.В.Корх Р.М.Алыгулиев Применение метода агрегации данных в задаче нахождения узлов с дополнительной функциональностью rus 2013
86  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.S.Ganjaliev Aggregating Edge Weights in Social Networks on the Web Extracted from Multiple Sources with Different Importance Degrees eng 2012
87  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.S.Ganjaliev Building a social network of research institutes from information available on the web eng 2012
88  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova GenDocSum + MCLR: Generic document summarization based on maximum coverage and less redundancy eng 2012
89  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Ф.С.Гянджалиев Извлечение социальных сетей научных исследователей в Веб с использованием информации из нескольких источников rus 2012
90  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev N.R.Isazade DESAMC+DocSum: Differential evolution with self-adaptive mutation and crossover parameters for multi-document summarization eng 2012
91  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Quadratic boolean programming model and bonary differential evolution algorithm for text summarization eng 2012
92  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev T.X.Fətəliyev R.Ş.Həsənova Azərbaycan istinad indeksinin yaradılmasının konseptual məsələləri aze 2012
93  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev C.A.Mehdiyev Sentence selection for generic document summarization using an adaptive differential evolution algorithm eng 2011
94  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev S.H.Nazirova Classification of Textual E-Mail Spam Using Data Mining Techniques eng 2011
95  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.S.Ganjaliev Investigation of the role of similarity measure and ranking algorithm in mining social networks eng 2011
96  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.S.Ganjaliev Extracting a Heterogeneous Social Network of Academic Researchers on the Web Based on Information Retrieved from Multiple Sources eng 2011
97  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova C.A.Mehdiyev MCMR: Maximum coverage and minimum redundant text summarization model eng 2011
98  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev C.A.Mehdiyev pSum-SaDE: AModified p-Median Problem and Self-Adaptive Differential Evolution Algorithm for Text Summarization eng 2011
99  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev C.A.Mehdiyev An Optimization Model and DPSO-EDA for Document Summarization eng 2011
100  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.S.Ganjaliev Social Network Analysis on The Web: State of the Art, Problems and Future Directions  eng 2011
101  Р.М.Алыгулиев Ч.A.Мехтиев Моделирование реферирования документов как модифицированная задача о р-медиане и адаптивный муравьиный алгоритм для решения задачи оптимизации rus 2011
102  Р.М.Алыгулиев Реферирование набора документов через кластеризацию и ранжирование предложений rus 2010
103  R.M.Aliguliyev Document clustering using a modified differential evolution algorithm eng 2010
104  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Multi-document summarization model based on integer linear programming eng 2010
105  R.M.Aliguliyev K..Majidzadeh Y..Ghasemi Habashi Application of neural network to shape optimization problem eng 2010
106  R.M.Alıquliyev R.Ş.Həsənova Tədqiqatçının elmi fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün yeni hm-indeksi aze 2010
107  R.M.Aliguliyev Clustering techniques and discrete particle swarm optimization algorithm for multi-document summarization eng 2010
108  R.M.Aliguliyev A new sentence similarity measure and sentence based extractive technique for automatic text summarization eng 2009
109  R.M.Aliguliyev Clustering of document collection - A weighting approach eng 2009
110  Р.М.Алыгулиев Реферирование документов через ранжирование предложений rus 2009
111  R.M.Aliguliyev Performance evaluation of density-based clustering methods eng 2009
112  R.M.Aliguliyev The Two-Stage Unsupervised Approach to Multidocument Summarization eng 2009
113  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Evolutionary Algorithm for Extractive Text Summarization eng 2009
114  Р.М.Алыгулиев Двухэтапный необучаемый подход к реферированию набора документов rus 2009
115  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Automatic Text Documents Summarization through Sentences Clustering eng 2008
116  Р.М.Алыгулиев Математическая модель оптимального распределения запросов в сетях доставки контента rus 2008
117  R.M.Aliguliyev Using the F-measure as similarity measure for automatic text summarization eng 2008
118  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев А.А.Гусейнова Повышение эффективности корпоративных сетей с применением CDN-технологии rus 2008
119  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Автоматическое резюмирование текстовых документов с помощью кластеризации предложений rus 2008
120  R.M.Aliguliyev Mathematic Model for Query Optimal Distribution in a Content Delivery Network eng 2008
121  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Experimental investigating the f-measure as similarity measure for automatic text summarization eng 2007
122  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов Автоматическая идентификация интересов Web-пользователя rus 2007
123  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Ранжирование Web-страниц с использованием взаимной информации между гиперссылками rus 2007
124  Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов Разработка модели для изучения активности пользователей Web с помощью анализа Web-трафика.  rus 2007
125  R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Development of a Model for Studying Web User Activity by an Analysis of Web Traffic eng 2007
126  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Аннотирование текстовых документов с определением скрытых тематических разделов и информативных предложений rus 2007
127  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Automatic Identification of the Interests of Web Users eng 2007
128  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Summarization of Text-based Documents with a Determination of Latent Topical Sections and Information-Rich Sentences eng 2007
129  R.M.Aliguliyev Automatic Document Summarization by Sentence Extraction eng 2007
130  Р.М.Алыгулиев Анализ гиперссылок и муравьиный алгоритм вычисления рангов Web страниц rus 2007
131  R.M.Aliguliyev Analysis of hyperlinks and the ant algorithm for calculating the Ranks of Web Pages eng 2007
132  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев М.Г.Шарифов Модель оптимального размещения серверов и Web-контентов в Content Delivery Networks rus 2006
133  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев М.Г.Шарифов Подход к оптимальному расположению серверов CDN в узлах глобальных сетей rus 2006
134  Р.М.Алыгулиев Оптимизационная модель ранжирования Web-страниц rus 2006
135  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Улучшение классификации текстовой информации определением важности предложений. rus 2006
136  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Новый метод резюмирования текстовых документов и оценка результата классификации в трех аспектах rus 2006
137  Р.М.Алыгулиев Метод класстеризации коллекции документов и алгоритм для оценки оптимального числа классов rus 2006
138  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.H.Sharifov Model of Optimum Placement of Servers and Web-Contents in content delivery systems eng 2006
139  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев А.М.Багиров Глобальная оптимизация в резюмировании текстовых документов rus 2005
140  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Решение смешанной задачи для уравнения Кортевега-де Фриза-Бюргерса на нейронной сети rus 2005
141  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Быстрый генетический алгоритм решения задачи кластеризации текстовых документов rus 2005
142  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev A.M.Bagirov Global optimization in the summarization of text documents eng 2005
143  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev A Genetic Approach to Quasi-Optimal Assignment of Tasks in the Distributed System eng 2005
144  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Численное решение нелинейного дифференциального управления на нейронной сети rus 2004
145  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Генетический подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
146  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Р.К.Алекперов Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
147  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Об одном нейронном алгоритме решения задачи линейного программирования rus 2004
148  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Р.К.Алекперов Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
149  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Генетический подход к квазиоптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
150  R.M.Aliguliyev R.K.Alekberov An approach to optimal task assignment in a distributed system eng 2004
151  R.M.Aliguliyev Harnack inequality for nonuniform degenerated elliptic equations of second order eng 2001
152  Р.М.Алыгулиев Граничные свойства решений неравномерно вырождающихся эллиптических уравнений 2-го порядка недивергентной структуры rus 2001
153  R.M.Aliguliyev A Phragmen-Lindelof type theorem for a non-divergent structure linear elliptic equation of the second order eng 2001
154  R.M.Aliguliyev On solvability of a first boundary value problem for nonuniformly degenerated second order elliptic equations of nondivergent structure eng 2001
155  Р.М.Алыгулиев О внутренней гладкости решений вырождающихся эллиптических уравнений 2-го порядка с разрывными коэффициентами rus 2000
156  Н.А.Алиев Р.М.Алыгулиев Исследование решения граничной задачи уравнения составного типа в круге rus 1991
157  Н.А.Алиев Р.М.Алыгулиев Метод факторизации для исследования решения одной граничной задачи rus 1991
158  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Граничная задача для уравнения составного типа с общими линейными граничными условиями rus 1991
159  Н.А.Алиев Р.М.Алыгулиев Граничная задача для уравнения гиперболического типа rus 1984
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu