Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 1
 Dili  Ili
1  Б.С.Агаев Т.С.Алиев Анализ безпроводных сетевых технологий для распределенной обработки информации rus 2007
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 44
 Dili  Ili
1  B.S.Ağayev M.M.Paşayeva Akustik küy çirklənməsinin sağlamlığa bəzi təsir xüsusiyyətləri haqqında. aze 2023
2  B.S.Ağayev M.M.Paşayeva SOCAR praktikasında anomal yüksək lay təzyiqini operativ proqnozlaşdıran sistemlərdən istifadə məqsədəuyğunluğu haqqında aze 2023
3  B.S.Agayev Harmful Effects of Electronic Occupations in Health of Man in Contex of Ecological Problem eng 2022
4  B.S.Ağayev M.M.Paşayeva Neft-qaz quyularında yüksək təzyiq zonalarının operativ proqnozlaşdırma üsulu aze 2022
5  B.S.Ağayev M.M.Paşayeva Neft sənayesində elektron tullantılar problemi və onun idarə olunması proseslərinin avtomatlaşdırılması  aze 2022
6  B.S.Agayev A.F.Samidov M.M.Pasayeva On prodiction of High pressure Zones in Oil Wells the on the Bazis of the modernized d-Exponent  eng 2022
7  B.S.Ağayev A.F.Səmidov M.M.Paşayeva Təkmilləşdirilmiş d-Eksponenta əsasında neft quyularında anomal yüksək lay təzyiqi zonalarının proqnozlaşdırılması haqqında aze 2022
8  B.S.Ağayev İnformasiya cəmiyyəti şəraitində mobil akustik küy monitorinqi sisteminin işlənilməsi məsələləri aze 2021
9  B.S.Agayev A Methodology Based on Cyber-Physical Systems Platform for Assessment of the Safety of Acoustic Noise Pollution eng 2021
10  Ш.А.Мехтиев Б.С.Агаев О вредном влиянии медицинского и компьютерного оборудования и их электронных отходов на здоровье человека  rus 2020
11  B.S.Ağayev Elektron tullantıların idarə edilməsi: Avropa Birliyində mövcud vəziyyət  2020
12  B.S.Ağayev F.T.Ağayev S..Ağayev M.M.Paşayeva Socarın neft quyularında qəza və mürəkkəbləşmələrə qarşı istifadə edilən metod və texnologiyalar haqqında  aze 2020
13  B.S.Ağayev Batareya və akkumulyator tullantılarının utilizasiyası problemləri və onların həlli yolları   2019
14  B.S.Ağayev Akustik küy monitorinq şəbəkəsi ətraf mühitin ekoloji monitorinq şəbəkəsinin tərkib hissəsi kimi   2019
15  B.S.Ağayev T.S.Əliyev K.T.Əliyeva M.M.Paşayeva Akustik kanallarla ötürülən nitq informasiyasının təhlükəsizliyinin bəzi vibroakustik mühafizə metodları haqqinda aze 2019
16  B.S.Ağayev T.S.Əliyev M.M.Paşayeva Azərbaycanda elektron tullantıların idarəçiliyi sahəsində mövcud vəziyyətin monitorinqinin nəticələri haqqında aze 2018
17  B.S.Ağayev T.S.Əliyev K.T.Əliyeva S..Ağayev Neft quyularında anomal yüksək lay təzyiqi zonalarının proqnozlaşdırılmasının bir metodu haqqında aze 2018
18  B.S.Ağayev M.M.Paşayeva Elektron tullantılarının utilizasiyasının ekoloji və texnoloji aspektləri aze 2018
19  B.S.Ağayev T.S.Əliyev Tullantıların İdarə Edilməsinə Aid Dövlət Kadastrının Proqram Təminatı Haqqında aze 2018
20  B.S.Ağayev Ş.A.Mehdiyev T.S.Əliyev Elektron Tullantıları idarəetmə Sistemlərinin Proqram Təminatının Funksionallıq Meyarına Görə Təsnifatı Haqqında aze 2017
21  B.S.Ağayev Böyük Videoinformasiya Resurslarının Emalı Problemləri Haqqında aze 2016
22  B.S.Ağayev T.S.Əliyev Avtomatlaşdırma Kitabxana İşinin Effektivliyinin Yüksəldilməsi Vasitəsi Kimi  aze 2016
23  Ш.A.Мехдиев Б.С.Агаев Медицинская Электроника: Состояние, Проблемы и Перспективы rus 2016
24  B.S.Ağayev Tibbi Elektron Tullantıların İdarə Edilməsinin Bəzi Məsələləri Haqqında aze 2016
25  B.S.Ağayev Ş.A.Mehdiyev T.S.Əliyev O.Ş.Mehdiyev Tibbi elektron tullantıların sağlamlığa və ətraf mühitə ziyanlı təsiri haqqında aze 2016
26  Ş.Ə.Mehdiyev B.S.Ağayev T.S.Əliyev Elektron tullantılarda məlumat daşıyıcılarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasının bəzi məsələləri haqqında aze 2015
27  B.S.Ağayev T.S.Əliyev Azərbaycanda və Avropa İttifaqında elektron tullantıların idarə edilməsi sistemlərinin müqayisəli analizi  aze 2014
28  B.S.Ağayev K.T.Əliyeva Elektron tullantılar problemi və informasiya təhlükəsizliyi  aze 2013
29  B.S.Agayev Determining Oil Well Debit Using Oulet Temperature Information Processing eng 2013
30  B.S.Agayev Investigation of Affects of Some Parameters of VoIP Networks on the Quality of Transmitted Speech eng 2012
31  B.S.Ağayev AzScienceNet şəbəkəsi əsasında online audio-video konfransların keçirilməsi imkanları haqqında aze 2012
32  Б.С.Агаев Т.С.Алиев Т.Х.Фаталиев О применении IP-телефонии в корпоративной сети rus 2007
33  Т.Х.Фаталиев Б.С.Агаев М.А.Рашидов Т.С.Алиев Анализ и оценка качества речевых сигналов по каналам IP-телефонии аудиоинформационных сетей rus 2007
34  T.X.Fətəliyev B.S.Ağayev T.S.Əliyev Sensor şəbəkələrinin analizi aze 2006
35  Б.С.Агаев М.А.Рашидов Об одном методе оценки качества связи в корпоративных аудиоинформационных сетях rus 2005
36  Б.С.Агаев Т.С.Алиев Анализ и оценка качества передачи речевых сигналов по каналам IP-телефонии в аудиоинформационных корпоративных сетях rus 2005
37  Р.М.Алгулиев Б.С.Агаев Распределенная обработка зашумленных сигналов источников аудиоинформации с централизованным управлением rus 2004
38  B.S.Ağayev Korporativ audioinformasiya şəbəkələrində çoxkanallı rəqəm səsyazma və arxivləşdirmə sistemlərinin tətbiqi haqqında aze 2004
39  Б.С.Агаев М.А.Рашидов Комбинированный метод шумоочистки речевых сигналов rus 2004
40  Б.С.Агаев М.А.Рашидов Об одном методе цифровой фильтрации в корпоративных аудиоинформационных сетях rus 2004
41  Б.С.Агаев Р.М.Алгулиев Цифровые методы повышения качества и разборчивости речи в аудиоинформационных корпоративных сетях rus 2004
42  R.M.Alguliyev B.S.Agayev To creation of corporate audio-information network eng 2003
43  Б.С.Агаев Система обработки звуковых сигналов зашумленных каналов связи.  rus 2002
44  B.S.Ağayev Xidməti və məxfi danışıqların bəzi vibroakustik mühafizə metodları haqqında  
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 38
 Dili  Ili
1  B.S.Agayev Method for operational forecasting of high-pressure zones in oil and gas wells eng 2023
2  B.S.Agayev Development of a methodology for monitoring acoustic noise using mobile phones for ordinary citizens eng 2023
3  Б.С.Агаев Ф.Т.Агаев О прогнозировании зон аномального пластового давления на основе модифицированного α-экспоненты  rus 2022
4  B.S.Ağayev Elektron tullantıların və onların sağlamlığa ziyanlı təsirlərinin sistemləşdirilməsi və təsnifatı  aze 2022
5  B.S.Agayev Systematization and classification of e-waste and its harmful effects on health  eng 2022
6  Ə.Q.Əliyev B.S.Ağayev M.M.Paşayeva Neft sənayesi iqtisadiyyatının yaşıllaşdirilmasında rəqəmsal innovasiya texnologiyalarının tətbiqi perspektivləri aze 2022
7  Б.С.Агаев Вредное воздействие электронных отходов на здоровье человека  rus 2022
8  B.S.Ağayev Akustik küy çirklənməsi səviyyəsinin hesablanmasına aid bir yanaşma haqqında aze 2021
9  R.Q.Ələkbərov B.S.Ağayev Ətraf mühitin akustik küy çirklənməsi: problemlər və həllər aze 2020
10  B.S.Ağayev Dəqiqlik meyarına görə akustik küy monitorinqi metodikasının seçilməsi haqqında  aze 2020
11  Б.С.Агаев Т.С.Алиев О классификации воздействующих факторов некоторых групп электронных отходов на здоровье человека rus 2018
12  F.H.Pashayev B.S.Agayev A wavelet-based filtration method of noisy technological acoustic and speech signals  eng 2018
13  Б.С.Агаев Ш.A.Мехдиев Т.С.Алиев О вредных воздействиях медицинского электронного оборудования и его отходов на здоровье человека и окружающую среду rus 2018
14  B.S.Ağayev F.H.Paşayev IP-telefon şəbəkələrində səs keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin hibrid metodu aze 2018
15  B.S.Ağayev İnformasiya istehsalı və cəmiyyətinin inkiışafı: səbəb-nəticə əlaqələri aze 2017
16  B.S.Ağayev Kitabxana işində inteqrasiya olunmuş informasiya sistemlərinin təsnifatı aze 2017
17  B.S.Ağayev Azərbaycan “İctimai Televiziya” kanalının efir cədvəli: tematik proqram istiqamətləri və struktur tərkibinin monitorinqi aze 2017
18  B.S.Ağayev Ş.Ə.Mehdiyev T.S.Əliyev Elektron məlumat daşıyıcıları informasiya təhlükəsizliyinin obyekti kimi aze 2016
19  B.S.Ağayev T.S.Əliyev Videoanalitikanın videomühafizə sistemlərinəı tətbiqi problemləri haqqında  aze 2016
20  Б.С.Агаев О практике применения оперативно-диспетчерских и звукозаписывающих систем в управлении деятельностью организаций  rus 2016
21  B.S.Ağayev SOCAR-ın operativ dispetçer idarəetmə sistemlərində səsyazma vasitələrinin tətbiqi haqqında aze 2016
22  B.S.Ağayev T.S.Əliyev Avropa birliyində elektron tullantıların idarə edilməsi təcrübəsi haqqında aze 2015
23  B.S.Ağayev K.T.Əliyeva Elektron tullantılar və məlumat daşıyıcılarının informasiya təhlükəsizliyinin bəzi aspektləri aze 2013
24  Б.С.Агаев Метод оценки качества речи в корпоративных VoİP-сетях rus 2013
25  B.S.Ağayev Neft-qaz sahələrinin dispetçer sistemləri və onların təkmilləşdirilməsi problemləri aze 2013
26  B.S.Ağayev VoİP şəbəkələrdə nitq tranzaksiyaları keyfiyyətinin subyektiv-instrumental qiymətləndirilməsi metodu aze 2012
27  B.S.Ağayev IP-şəbəkələrdə səs keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi modeli aze 2011
28  B.S.Ağayev Paket kommutasiyalı audioinformasiyanın paylanmış emalı şəbəkələrində səsin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi.  aze 2011
29  B.S.Ağayev R.Q.Ələkbərov Audio-mining sistemləri üçün təhrifədavamlı kompressiya metodu aze 2010
30  R.M.Alguliyev B.S.Agayev T.X.Fataliyev T.S.Aliyev Distributed Processing of Audio Information in Corporate Networks based on IP Telephony eng 2010
31  B.S.Ağayev Audioinformasiya şəbəkə və sistemlərinin layihələndirilməsi prosesinin standartlaşdırılması məsələləri aze 2009
32  R.M.Alguliyev T.X.Fataliyev B.S.Agayev T.S.Aliyev Sensor networks: the state, decisions and prospects eng 2009
33  B.S.Ağayev M.Ə.Rəşidov Telefon danışıqlarının uçotu və qeydiyyatı sisteminin bəzi proqram vasitələri haqqında.  aze 2009
34  Р.М.Алгулиев Б.С.Агаев Т.Х.Фаталиев Т.С.Алиев Распределенная обработка аудиоинформации в корпоративных сетях на базе IP-телефонии rus 2008
35  B.S.Ağayev Telefon danışıqlarının uçotu və qeydiyyatı sisteminin bəzi proqram vasitələri haqqında.  aze 2008
36  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев Б.С.Агаев Т.С.Алиев Сенсорные сети: состояние, решения и перспективы rus 2007
37  R.M.Əliquliyev T.S.Əliyev B.S.Ağayev T.X.Fətəliyev Sensor şəbəkələrinin tətbiqinin bəzi məsələləri aze 2006
38  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev B.S.Ağayev T.S.Əliyev Sensor şəbəkələrinin inkişaf perspektivləri aze 2006
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu