Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 1
 Dili  Ili
1  Б.С.Агаев Т.С.Алиев Анализ безпроводных сетевых технологий для распределенной обработки информации rus 2007
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 31
 Dili  Ili
1  B.S.Ağayev Batareya və akkumulyator tullantılarının utilizasiyası problemləri və onların həlli yolları   2019
2  B.S.Ağayev Akustik küy monitorinq şəbəkəsi ətraf mühitin ekoloji monitorinq şəbəkəsinin tərkib hissəsi kimi   2019
3  B.S.Ağayev T.S.Əliyev K.T.Əliyeva M.M.Ibişova Akustik kanallarla ötürülən nitq informasiyasının təhlükəsizliyinin bəzi vibroakustik mühafizə metodları haqqinda aze 2019
4  B.S.Ağayev T.S.Əliyev M.M.Ibişova Azərbaycanda elektron tullantıların idarəçiliyi sahəsində mövcud vəziyyətin monitorinqinin nəticələri haqqında aze 2018
5  B.S.Ağayev T.S.Əliyev K.T.Əliyeva S..Ağayev Neft quyularında anomal yüksək lay təzyiqi zonalarının proqnozlaşdırılmasının bir metodu haqqında aze 2018
6  B.S.Ağayev M.M.Ibişova Elektron tullantılarının utilləşdirilməsinin ekoloji və texnoloji aspektləri aze 2018
7  B.S.Ağayev T.S.Əliyev Tullantıların İdarə Edilməsinə Aid Dövlət Kadastrının Proqram Təminatı Haqqında aze 2018
8  B.S.Ağayev Ş.A.Mehdiyev T.S.Əliyev Elektron Tullantıları idarəetmə Sistemlərinin Proqram Təminatının Funksionallıq Meyarına Görə Təsnifatı Haqqında aze 2017
9  B.S.Ağayev Böyük Videoinformasiya Resurslarının Emalı Problemləri Haqqında aze 2016
10  B.S.Ağayev T.S.Əliyev Avtomatlaşdırma Kitabxana İşinin Effektivliyinin Yüksəldilməsi Vasitəsi Kimi  aze 2016
11  Ш.A.Мехдиев Б.С.Агаев Медицинская Электроника: Состояние, Проблемы и Перспективы rus 2016
12  B.S.Ağayev Tibbi Elektron Tullantıların İdarə Edilməsinin Bəzi Məsələləri Haqqında aze 2016
13  B.S.Ağayev Ş.A.Mehdiyev T.S.Əliyev O.Ş.Mehdiyev Tibbi elektron tullantıların sağlamlığa və ətraf mühitə ziyanlı təsiri haqqında aze 2016
14  Ş.Ə.Mehdiyev B.S.Ağayev T.S.Əliyev Elektron tullantılarda məlumat daşıyıcılarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasının bəzi məsələləri haqqında aze 2015
15  B.S.Ağayev T.S.Əliyev Azərbaycanda və Avropa İttifaqında elektron tullantıların idarə edilməsi sistemlərinin müqayisəli analizi  aze 2014
16  B.S.Ağayev K.T.Əliyeva Elektron tullantılar problemi və informasiya təhlükəsizliyi  aze 2013
17  B.S.Agayev Determining Oil Well Debit Using Oulet Temperature Information Processing eng 2013
18  B.S.Agayev Investigation of Affects of Some Parameters of VoIP Networks on the Quality of Transmitted Speech eng 2012
19  B.S.Ağayev AzScienceNet şəbəkəsi əsasında online audio-video konfransların keçirilməsi imkanları haqqında aze 2012
20  Б.С.Агаев Т.С.Алиев Т.Х.Фаталиев О применении IP-телефонии в корпоративной сети rus 2007
21  Т.Х.Фаталиев Б.С.Агаев М.А.Рашидов Т.С.Алиев Анализ и оценка качества речевых сигналов по каналам IP-телефонии аудиоинформационных сетей rus 2007
22  T.X.Fətəliyev B.S.Ağayev T.S.Əliyev Sensor şəbəkələrinin analizi aze 2006
23  Б.С.Агаев М.А.Рашидов Об одном методе оценки качества связи в корпоративных аудиоинформационных сетях rus 2005
24  Б.С.Агаев Т.С.Алиев Анализ и оценка качества передачи речевых сигналов по каналам IP-телефонии в аудиоинформационных корпоративных сетях rus 2005
25  Р.М.Алгулиев Б.С.Агаев Распределенная обработка зашумленных сигналов источников аудиоинформации с централизованным управлением rus 2004
26  B.S.Ağayev Korporativ audioinformasiya şəbəkələrində çoxkanallı rəqəm səsyazma və arxivləşdirmə sistemlərinin tətbiqi haqqında aze 2004
27  Б.С.Агаев М.А.Рашидов Комбинированный метод шумоочистки речевых сигналов rus 2004
28  Б.С.Агаев М.А.Рашидов Об одном методе цифровой фильтрации в корпоративных аудиоинформационных сетях rus 2004
29  Б.С.Агаев Р.М.Алгулиев Цифровые методы повышения качества и разборчивости речи в аудиоинформационных корпоративных сетях rus 2004
30  R.M.Alguliyev B.S.Agayev To creation of corporate audio-information network eng 2003
31  Б.С.Агаев Система обработки звуковых сигналов зашумленных каналов связи.  rus 2002
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 27
 Dili  Ili
1  Б.С.Агаев Т.С.Алиев О классификации воздействующих факторов некоторых групп электронных отходов на здоровье человека rus 2018
2  F.H.Pashayev B.S.Agayev A wavelet-based filtration method of noisy technological acoustic and speech signals  eng 2018
3  B.S.Ağayev İnformasiya istehsalı və cəmiyyətin inkiışafı: səbəb-nəticə əlaqələri aze 2017
4  B.S.Ağayev Kitabxana işində inteqrasiya olunmuş informasiya sistemlərinin təsnifatı aze 2017
5  B.S.Ağayev Azərbaycan “İctimai Televiziya” kanalının efir cədvəli: tematik proqram istiqamətləri və struktur tərkibinin monitorinqi aze 2017
6  B.S.Ağayev Ş.Ə.Mehdiyev T.S.Əliyev Elektron məlumat daşıyıcıları informasiya təhlükəsizliyinin obyekti kimi aze 2016
7  B.S.Ağayev T.S.Əliyev Videoanalitikanın videomühafizə sistemlərinəı tətbiqi problemləri haqqında  aze 2016
8  Б.С.Агаев О практике применения оперативно-диспетчерских и звукозаписывающих систем в управлении деятельностью организаций  rus 2016
9  B.S.Ağayev SOCAR-ın operativ dispetçer idarəetmə sistemlərində səsyazma vasitələrinin tətbiqi haqqında aze 2016
10  B.S.Ağayev T.S.Əliyev Avropa birliyində elektron tullantıların idarə edilməsi təcrübəsi haqqında aze 2015
11  B.S.Ağayev K.T.Əliyeva Elektron tullantılar və məlumat daşıyıcılarının informasiya təhlükəsizliyinin bəzi aspektləri aze 2013
12  Б.С.Агаев Метод оценки качества речи в корпоративных VoİP-сетях rus 2013
13  B.S.Ağayev Neft-qaz sahələrinin dispetçer sistemləri və onların təkmilləşdirilməsi problemləri aze 2013
14  B.S.Ağayev VoİP şəbəkələrdə nitq tranzaksiyaları keyfiyyətinin subyektiv-instrumental qiymətləndirilməsi metodu aze 2012
15  B.S.Ağayev IP-şəbəkələrdə səs keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi modeli aze 2011
16  B.S.Ağayev Paket kommutasiyalı audioinformasiyanın paylanmış emalı şəbəkələrində səsin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi.  aze 2011
17  B.S.Ağayev R.Q.Ələkbərov Audio-mining sistemləri üçün təhrifədavamlı kompressiya metodu aze 2010
18  R.M.Alguliyev B.S.Agayev T.X.Fataliyev T.S.Aliyev Distributed Processing of Audio Information in Corporate Networks based on IP Telephony eng 2010
19  B.S.Ağayev Audioinformasiya şəbəkə və sistemlərinin layihələndirilməsi prosesinin standartlaşdırılması məsələləri aze 2009
20  R.M.Alguliyev T.X.Fataliyev B.S.Agayev T.S.Aliyev Sensor networks: the state, decisions and prospects eng 2009
21  B.S.Ağayev M.Ə.Rəşidov Telefon danışıqlarının uçotu və qeydiyyatı sisteminin bəzi proqram vasitələri haqqında.  aze 2009
22  Р.М.Алгулиев Б.С.Агаев Т.Х.Фаталиев Т.С.Алиев Распределенная обработка аудиоинформации в корпоративных сетях на базе IP-телефонии rus 2008
23  B.S.Ağayev Telefon danışıqlarının uçotu və qeydiyyatı sisteminin bəzi proqram vasitələri haqqında.  aze 2008
24  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев Б.С.Агаев Т.С.Алиев Сенсорные сети: состояние, решения и перспективы rus 2007
25  R.M.Əliquliyev T.S.Əliyev B.S.Ağayev T.X.Fətəliyev Sensor şəbəkələrinin tətbiqinin bəzi məsələləri aze 2006
26  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev B.S.Ağayev T.S.Əliyev Sensor şəbəkələrinin inkişaf perspektivləri aze 2006
27  R.M.Əliquliyev B.S.Ağayev İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları sosial problemləri həll edir aze 2005
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu