Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Ağayev , B.S. Korporativ audioinformasiya şəbəkələrində çoxkanallı rəqəm səsyazma və arxivləşdirmə sistemlərinin tətbiqi haqqında / B.S. Ağayev // İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri» II Respublika elmi konfransının əsərləri. cild I. - Bakı, 2004. - S. 185-187.
 Annotasiya
 Məqalədə bu sinif audioinformasiya şəbəkələrində operator (istifadəçi) danışıqlarınınqeydiyyatıvə arxivləşdirilməsi üçün layihələndirilmiş və hazırlanmış sistemin işindən bəhs edilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu