Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Əliquliyev , R.M. Sensor şəbəkələrinin inkişaf perspektivləri / R.M. Əliquliyev , T.X. Fətəliyev , B.S. Ağayev , T.S. Əliyev // Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri, İnformatika və avtomatika. - 2006. - N: 6.- S. 49-54.
 Annotasiya
 Məqalədə bu gün üçün çox aktual və perspektiv texnologiyalardan sayılan sensor şəbəkələrinin yaradılması və tətbiqinin vəziyyəti, problemləri və həlli yolları araşdırılmışdır. Sensor şəbəkəsinin struktur sxemi verilmiş, tətbiq sahələrinin təsnifatı və inkişaf perspektivləri göstərilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, sensor şəbəkələrinin İnternet əsasında həyata keçirilməsi təbii proseslərin nəzarəti, monitorinqi və idarə olunması məqsədi ilə informasiyanın paylanmış emalı üçün geniş imkanlar açır.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu