Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Ağayev , B.S. VoİP şəbəkələrdə nitq tranzaksiyaları keyfiyyətinin subyektiv-instrumental qiymətləndirilməsi metodu / B.S. Ağayev // AMEA-nın xəbərləri.Fizika-Texnika və Riyaziyyat Elmləri Seriyasl. - 2012. - N: 6. - S. 34-38.
 Annotasiya
 Məqalədə paket kommutasiya şəbəkələri ilə ötürülən nitq informasiyasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi məsələlərinə baxılır. Qiymətləndirmə prosesini asanlaşdıran və xətaları azaldan hibrid (qarışıq) metod təklif edilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu