Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Ağayev , B.S. Avtomatlaşdırma Kitabxana İşinin Effektivliyinin Yüksəldilməsi Vasitəsi Kimi / B.S. Ağayev , T.S. Əliyev // “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı . - Bakı, 2016. - S. 143-146.
 Annotasiya
 Məqalədə kitabxanaların fəaliyyət prosesinin avtomatlaşdırılması məsələləri araşdırılır. Avtomatlaşdırmanın kitabxana işinin effektivliyinə, kommersiyalaşmasına, təhlükəsizliyinə təsiri tədqiq edilir. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun E-kitabxana Mərkəzinin iş səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə təkliflər verilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu