Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Mehdiyev , Ş.Ə. Elektron tullantılarda məlumat daşıyıcılarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasının bəzi məsələləri haqqında / Ş.Ə. Mehdiyev , B.S. Ağayev , T.S. Əliyev // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2015. - S. 236-239.
 Annotasiya
 Məqalədə bir sıra məlumat daşıyıcılarının informasiya təhlükəsizliyi və mühafizə problemləri araşdırılır. Elektron tullantıların daşıyıcılarında və kağızda saxlanılan məxfi və dövlət sirri daşıyan məlumatların qorunması, ehtiyat nüsxələrinin yaradılması, utilizasiyası, bərpa metodları və qurğuları analiz edilir. Məlumat daşıyıcılarının təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sisteminin yaradılması məqsədəuyğunluğu məsələsi nəzərdən keçirilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu