Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Ağayev , B.S. Paket kommutasiyalı audioinformasiyanın paylanmış emalı şəbəkələrində səsin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi. / B.S. Ağayev // AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. - 2011. - N: 6. - S. 145-150.
 Annotasiya
 Paket kommutasiyalı audioinformasiya şəbəkələrindən qəbul edilən səs siqnallarının keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün model təklif edilmişdir. Audiopaketlərin gecikmələrinin minimallaşdırılması üsulu ilə səs keyfiyyətinin idarə edilməsi məsələsi həll edilmişdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu