Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 4
 Dili  Ili
1  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Genetik alqoritmlər aze 2015
2  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Proqram mühəndisliyi aze 2013
3  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Fotoportret əsasında insan sifətinin tanınması aze 2010
4  T.H.Kazımov Azərbaycan dili və virtual məkan aze 2009
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 45
 Dili  Ili
1  T.H.Kazimov Applications of fuzzy neural networks in the problems of forecasting at financial markets eng 2019
2  T.H.Kazımov N.C.Məlikova Proqram təminatının sınağı zamanı fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin təmin olunması problemləri aze 2019
3  S.H.Abdullayev T.H.Kazımov S.E.Abasova Qloballaşma şəraitində dilin inkişaf tendensiyaları və təhlükəsizliyi aze 2018
4  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Proqram təminatı işləyən komandaların idarə edilməsi üçün metrikalar aze 2018
5  R.M.Əliquliyev I.Y.Ələkbərova T.H.Kazımov Vikipediyada konfliktli məqalələrin avtomatik aşkarlanması metodu aze 2017
6  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Proqram mühəndisliyinin elmi-nəzəri əsasları haqqında aze 2017
7  T.H.Kazimov Fault detection, isolation and recovery (FDIR) in satellite onboard software eng 2017
8  T.H.Kazımov S.S.Ocaqverdiyeva İnternetdə uşaqların təhlükəsizliyini təmin edən proqram vasitələrinin təhlili aze 2017
9  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Soft kompütinq metodları əsasında proqram təminatının etibarlılığının təmin edilməsi aze 2017
10  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Increasing the efficiency of recognition eng 2017
11  R.M.Əliquliyev T.H.Kazımov I.Y.Ələkbərova Vikipediyada konfliktli məqalələrin avtomatik aşkarlanması metodu aze 2017
12  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Elektron tibdə biometrik texnologiyaların tətbiqi məsələləri aze 2016
13  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Elektron tibdə proqram mühəndisliyinin tətbiqi məsələləri aze 2016
14  T.H.Kazımov N.C.Məlikova Uşaq və yeniyetmələrdə internet asılılığının diaqnostika və profilaktikası məsələləri haqqında aze 2016
15  T.H.Kazimov Using model-based methods for embedded software development eng 2016
16  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov About the Calculation Method of the Coefficient that Shows Significance Extent of Geometric Characteristics In Determination of Racial and Ethnic Identity of Human  eng 2016
17  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об одном методе распознавания национально-расовой принадлежности лиц на основе фотопортретов rus 2015
18  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında biometrik texnologiyaların rolu aze 2015
19  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Proqram sistemlərinin təhlükəsizliyi və etibarlılığının təmin edilməsində özünüidarə mexanizmləri aze 2015
20  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov The role of biometric technology in ensuring information safety  eng 2015
21  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova T..Aktash System of recognition of an accessory of persons to racial and an ethnic group on the basis of photographs eng 2014
22  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Təsvirlər əsasında insan sifətinin irqi və etnik mənsubiyyətinin müəyyən olunması aze 2014
23  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Research normal distribution, the trust interval and calculation of importance degree of geometrical characteristics a human face on the basis of photo portraits eng 2013
24  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Fotoportlər əsasında insan sifətinin identifikasiya sistemi aze 2013
25  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Разработка алгоритма компьютерного разпознавания лиц на основе фотопортретов rus 2013
26  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об Идентификационной Системе по Распознаванию Лиц на основе Фотопортретов rus 2013
27  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Estimation of the Impact of Geometrical Characteristics on the Recognition to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits  eng 2012
28  A..Hanifi J..Amiri T.H.Kazimov Compare the Based on Demand Routing Protocols with Fuzzy Algorithm for Mobile Ad-Hoc Networks eng 2012
29  A..Hanifi J..Amiri T.H.Kazimov Base Station Location for Energy Efficient in Wireless Sensor Network eng 2012
30  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov About A Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face On The Basis Of Photo Portraits eng 2012
31  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Methods of improvement of efficiency in recognition identifications systems eng 2010
32  T.H.Kazimov J.M.Shahrukh F..Salar Using reflection for software fault tolerance eng 2010
33  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Распознавание людей по фотопортретам rus 2009
34  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About Creation of System of Computer Recognition of People by Photographs eng 2008
35  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Information identification system for identifying people by portrait photos eng 2008
36  Т.Г.Кязимов Р.Ш.Махмудова Ш.Д.Махмудова Информационные технологии в процессе управления учебным центром rus 2007
37  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Virtual məkanda Azərbaycan dilinin problemləri aze 2007
38  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Р.Ш.Махмудова Ш.Д.Махмудова О создании корпоративной информационной системы «Учебный Центр» rus 2005
39  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Р.Ш.Махмудова Опыт создания корпоративной информационной системы "Учебный Центр" rus 2005
40  R.M.Alguliyev T.H.Kazimov R.S.Mahmudova S.J.Mahmudova Corporate Information Systems  eng 2005
41  T.H.Kazımov S.H.Abdullayev R.H.Bababəyov Azərbaycanın interaktiv xəritəsi üzərində avtomatlaşdırılmış informasiya-axtarış sistemi haqqında  aze 2004
42  Т.Г.Кязимов Р.Н.Искендеров Принципиальные аспекты проблемы компьютерных шрифтов и создания азербайджанской клавиатуры rus 2004
43  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Об одной математической модели оптимального расположения букв Азербайджанского алфавита на клавиатуре компьютера rus 2003
44  Т.Г.Кязимов Т.Х.Фаталиев О функциональных аналогах логических частей алгоритмов вычисления в программировании rus 2003
45  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов А.И.Алиев Об одной детерминированной модели повышения эффективности функционирования Intranet rus 2000
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 39
 Dili  Ili
1  Т.Г.Кязимов Программная инженерия для систем аналитики данных rus 2020
2  С.Г.Абдуллаев Т.Г.Кязимов С.Э.Абасова Безопасность и тенденции развития языка в условиях глобализации rus 2019
3  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Azərbaycanda proqram mühəndisliyinin tədrisinin problemləri aze 2017
4  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Proqram təminatı etibarlılığının qiymətləndirilməsi modelləri aze 2017
5  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov About the calculation method increasing the efficiency of recognition  eng 2017
6  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov Application Issues of Biometric Technologies in Electronic Medicine  eng 2016
7  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About the calculation method of the coefficient that shows significance extent of geometric characteristics in determination of racial and ethnic ldentity of human eng 2016
8  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova The Role of Biometric Technology in Information Security eng 2015
9  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova System of recognition of an accessory of persons to racial and an ethnic group on the basis of photographs eng 2015
10  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About a method of recognition of race and ethnicity of individual based on photoportrait  eng 2014
11  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About a Method Recognition of Race and Ethnicity of Individials Based on Portrait Photographs eng 2014
12  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov Biometric network: problems, prospects, concepts eng 2014
13  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Increase of Indicator Values of Identification Systems Quality on the Recognition of Human Face on the Basis of Photo Portraits eng 2013
14  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identifiy a human face on the basis of photo portraits.  eng 2013
15  T.H.Kazimov Analyze of routing protocols in MANET networks eng 2013
16  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About a Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits eng 2012
17  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identifiy a human face on the basis of photo portraits.  eng 2012
18  T.H.Kazimov Кластеризация сенсоров для выбора активных узлов в беспроводных сенсорных сетях с использованием генетического алгоритма eng 2012
19  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova The Effectiveness Increase of a System of Automatic Biometrical Identification Based on Photo Portraits eng 2011
20  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Повышение эффективности системы автоматизированной биометрической идентификации на основе фотопортрета rus 2011
21  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об улучшение алгоритма распознавания в идентификационной системе на основе фотопортрета  rus 2011
22  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам rus 2010
23  T.H.Kazimov J.M.Shahrukh A survey of software implemented hardware fault tolerance techniques eng 2010
24  T.H.Kazimov A..Hanifi Ramazan FLMR: Fuzzy Logic Multipath Routing Algorithm in Mobile Ad Hoc Networks eng 2010
25  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Fotoportret əsasında insan sifətinin tanınmasında istifadə olunan həndəsi xarakteristikaların inam intervalının təyin olunması  aze 2010
26  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам rus 2010
27  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам rus 2009
28  T.H.Kazimov Software fault tolerance eng 2009
29  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об информационной идентификационной системе распознавания лиц по фотопортретам rus 2009
30  T.H.Kazimov M.M.Sharefibonab Giving an approach for selecting active nodes in Wireless sensor networks by using genetic algorithms eng 2009
31  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Информационная идентификационная система распознавания людей по фотопортретам rus 2008
32  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Информационная идентификационная система " Распознавание" rus 2008
33  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об одном методе определения геометрических идентификационных характеристик в системе компьютерного распознавания людей по фотопортрета rus 2007
34  R.M.Alguliyev T.H.Kazimov S.J.Mahmudova R.S.Mahmudova Corporate Information System « Educational Center»  eng 2007
35  Т.Г.Кязимов Д.Ю.Асланов Азербайджанская виртуальная клавиатура  rus 2006
36  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Математическая модель создания национальной клавиатуры rus 2006
37  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Математическая модель оптимального расположения букв алфавита на клавиатуре компьютера rus 2006
38  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Р.Ш.Махмудова Ш.Д.Махмудова Применение информационных технологий в управлении учебным центром rus 2006
39  Т.Г.Кязимов Об опыте создания автоматизированной системы "Профориентация" rus 1991
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 4
 Dili  Ili
1  T.H.Kazımov Azərbaycan dili və virtual məkan aze 2009
2  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Biometriya - dinamik inkişaf edən elm sahəsi kimi aze 2007
3  T.H.Kazımov K.H.Rzayeva Müasir Informasiya Texnologiyaları kor və görmə qabiliyyəti zəif olan insanların xidmətində aze 2007
4  T.H.Kazımov C.Y.Aslanov Virtual Azərbaycan klaviaturasının yaradılması haqqında  2006     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu