Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 4
 Dili  Ili
1  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Genetik alqoritmlər aze 2015
2  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Proqram mühəndisliyi aze 2013
3  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Fotoportret əsasında insan sifətinin tanınması aze 2010
4  T.H.Kazımov Azərbaycan dili və virtual məkan aze 2009
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 50
 Dili  Ili
1  T.H.Kazimov T.A.Bayramova About a method for evaluating the degree of software complexity introduction  eng 2021
2  Т.Г.Кязимов Комбинированный критерий качества и его использование при прогнозировании макроэкономических показателей  rus 2021
3  T.H.Kazimov N.D.Malikova Research of intellectual methods of software testing eng 2021
4  Т.Г.Кязимов Информационные технологии моделирования и прогнозирования нелинейных нестационарных процессов rus 2020
5  T.H.Kazimov T.A.Bayramova Evaluating Key Performance Indicators for Software Development eng 2020
6  T.H.Kazimov Applications of fuzzy neural networks in the problems of forecasting at financial markets eng 2019
7  T.H.Kazımov N.C.Məlikova Proqram təminatının sınağı zamanı fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin təmin olunması problemləri aze 2019
8  S.H.Abdullayev T.H.Kazımov S.E.Abasova Qloballaşma şəraitində dilin inkişaf tendensiyaları və təhlükəsizliyi aze 2018
9  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Proqram təminatı işləyən komandaların idarə edilməsi üçün metrikalar aze 2018
10  R.M.Əliquliyev I.Y.Ələkbərova T.H.Kazımov Vikipediyada konfliktli məqalələrin avtomatik aşkarlanması metodu aze 2017
11  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Proqram mühəndisliyinin elmi-nəzəri əsasları haqqında aze 2017
12  T.H.Kazimov Fault detection, isolation and recovery (FDIR) in satellite onboard software eng 2017
13  T.H.Kazımov S.S.Ocaqverdiyeva İnternetdə uşaqların təhlükəsizliyini təmin edən proqram vasitələrinin təhlili aze 2017
14  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Soft kompütinq metodları əsasında proqram təminatının etibarlılığının təmin edilməsi aze 2017
15  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Increasing the efficiency of recognition eng 2017
16  Ш.Д.Махмудова Т.Г.Кязимов Оптико-Электронные Приборы и Устройства в Системах Расрознавания Образов, Обработки Изображений и Символьной Информации rus 2017
17  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Elektron tibdə biometrik texnologiyaların tətbiqi məsələləri aze 2016
18  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Elektron tibdə proqram mühəndisliyinin tətbiqi məsələləri aze 2016
19  T.H.Kazımov N.C.Məlikova Uşaq və yeniyetmələrdə internet asılılığının diaqnostika və profilaktikası məsələləri haqqında aze 2016
20  T.H.Kazimov Using model-based methods for embedded software development eng 2016
21  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov About the Calculation Method of the Coefficient that Shows Significance Extent of Geometric Characteristics In Determination of Racial and Ethnic Identity of Human  eng 2016
22  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об одном методе распознавания национально-расовой принадлежности лиц на основе фотопортретов rus 2015
23  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Proqram sistemlərinin təhlükəsizliyi və etibarlılığının təmin edilməsində özünüidarə mexanizmləri aze 2015
24  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında biometrik texnologiyaların rolu eng 2015
25  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova T..Aktash System of recognition of an accessory of persons to racial and an ethnic group on the basis of photographs eng 2014
26  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Təsvirlər əsasında insan sifətinin irqi və etnik mənsubiyyətinin müəyyən olunması aze 2014
27  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Research normal distribution, the trust interval and calculation of importance degree of geometrical characteristics a human face on the basis of photo portraits eng 2013
28  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Fotoportlər əsasında insan sifətinin identifikasiya sistemi aze 2013
29  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Разработка алгоритма компьютерного разпознавания лиц на основе фотопортретов rus 2013
30  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об Идентификационной Системе по Распознаванию Лиц на основе Фотопортретов rus 2013
31  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Estimation of the Impact of Geometrical Characteristics on the Recognition to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits  eng 2012
32  A..Hanifi J..Amiri T.H.Kazimov Compare the Based on Demand Routing Protocols with Fuzzy Algorithm for Mobile Ad-Hoc Networks eng 2012
33  A..Hanifi J..Amiri T.H.Kazimov Base Station Location for Energy Efficient in Wireless Sensor Network eng 2012
34  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov About a Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face On The Basis Of Photo Portraits eng 2012
35  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Methods of improvement of efficiency in recognition identifications systems eng 2010
36  T.H.Kazimov J.M.Shahrukh F..Salar Using reflection for software fault tolerance eng 2010
37  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Распознавание людей по фотопортретам rus 2009
38  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About Creation of System of Computer Recognition of People by Photographs eng 2008
39  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Information identification system for identifying people by portrait photos eng 2008
40  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Информационная идентификационная система rus 2008
41  Т.Г.Кязимов Р.Ш.Махмудова Ш.Д.Махмудова Информационные технологии в процессе управления учебным центром rus 2007
42  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Virtual məkanda Azərbaycan dilinin problemləri aze 2007
43  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Р.Ш.Махмудова Ш.Д.Махмудова О создании корпоративной информационной системы «Учебный Центр» rus 2005
44  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Р.Ш.Махмудова Опыт создания корпоративной информационной системы "Учебный Центр" rus 2005
45  R.M.Alguliyev T.H.Kazimov R.S.Mahmudova S.J.Mahmudova Corporate Information Systems  eng 2005
46  T.H.Kazımov S.H.Abdullayev R.H.Bababəyov Azərbaycanın interaktiv xəritəsi üzərində avtomatlaşdırılmış informasiya-axtarış sistemi haqqında  aze 2004
47  Т.Г.Кязимов Р.Н.Искендеров Принципиальные аспекты проблемы компьютерных шрифтов и создания азербайджанской клавиатуры rus 2004
48  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Об одной математической модели оптимального расположения букв Азербайджанского алфавита на клавиатуре компьютера rus 2003
49  Т.Г.Кязимов Т.Х.Фаталиев О функциональных аналогах логических частей алгоритмов вычисления в программировании rus 2003
50  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов А.И.Алиев Об одной детерминированной модели повышения эффективности функционирования Intranet rus 2000
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 40
 Dili  Ili
1  T.H.Kazimov T.A.Bayramova Development of a hybrid method for calculation of software complexity eng 2022
2  T.H.Kazimov T.A.Bayramova N.D.Malikova Research of intelligent methods of software testing eng 2021
3  Т.Г.Кязимов Исследование нечетких нейронных сетей с различными алгоритмами вывода в задачах прогнозирования на рынках ценных бумаг  rus 2020
4  С.Г.Абдуллаев Т.Г.Кязимов С.Э.Абасова Безопасность и тенденции развития языка в условиях глобализации rus 2019
5  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Azərbaycanda proqram mühəndisliyinin tədrisinin problemləri aze 2017
6  T.H.Kazımov T.A.Bayramova Proqram təminatı etibarlılığının qiymətləndirilməsi modelləri aze 2017
7  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov About the calculation method increasing the efficiency of recognition  eng 2017
8  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov Application Issues of Biometric Technologies in Electronic Medicine  eng 2016
9  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About the calculation method of the coefficient that shows significance extent of geometric characteristics in determination of racial and ethnic ldentity of human eng 2016
10  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova The Role of Biometric Technology in Information Security eng 2015
11  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova System of recognition of an accessory of persons to racial and an ethnic group on the basis of photographs eng 2015
12  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About a Method Recognition of Race and Ethnicity of Individuals Based on Portrait Photographs eng 2014
13  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About a Method Recognition of Race and Ethnicity of Individuals Based on Portrait Photographs eng 2014
14  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov Biometric network: problems, prospects, concepts eng 2014
15  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Increase of Indicator Values of Identification Systems Quality on the Recognition of Human Face on the Basis of Photo Portraits eng 2013
16  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identifiy a human face on the basis of photo portraits.  eng 2013
17  T.H.Kazimov Analyze of routing protocols in MANET networks eng 2013
18  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About a Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits eng 2012
19  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identifiy a human face on the basis of photo portraits.  eng 2012
20  T.H.Kazimov . Nodes clustering for selection of active nodes in wireless sensors networks by using genetic algorithms eng 2012
21  A..Hanifi T.H.Kazimov Routing Protocol Based on Fuzzy Logic in Mobile Ad hoc Networks  eng 2012
22  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova The Effectiveness Increase of a System of Automatic Biometrical Identification Based on Photo Portraits eng 2011
23  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Повышение эффективности системы автоматизированной биометрической идентификации на основе фотопортрета rus 2011
24  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об улучшение алгоритма распознавания в идентификационной системе на основе фотопортрета  rus 2011
25  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам rus 2010
26  T.H.Kazimov J.M.Shahrukh A survey of software implemented hardware fault tolerance techniques eng 2010
27  T.H.Kazimov A..Hanifi Ramazan FLMR: Fuzzy Logic Multipath Routing Algorithm in Mobile Ad Hoc Networks eng 2010
28  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Fotoportret əsasında insan sifətinin tanınmasında istifadə olunan həndəsi xarakteristikaların inam intervalının təyin olunması  aze 2010
29  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам rus 2009
30  T.H.Kazimov Software fault tolerance eng 2009
31  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об информационной идентификационной системе распознавания лиц по фотопортретам rus 2009
32  T.H.Kazimov M.M.Sharefibonab Giving an approach for selecting active nodes in Wireless sensor networks by using genetic algorithms eng 2009
33  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Информационная идентификационная система распознавания людей по фотопортретам rus 2008
34  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об одном методе определения геометрических идентификационных характеристик в системе компьютерного распознавания людей по фотопортрета rus 2007
35  R.M.Alguliyev T.H.Kazimov S.J.Mahmudova R.S.Mahmudova Corporate Information System « Educational Center»  eng 2007
36  Т.Г.Кязимов Д.Ю.Асланов Азербайджанская виртуальная клавиатура  rus 2006
37  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Математическая модель создания национальной клавиатуры rus 2006
38  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Математическая модель оптимального расположения букв алфавита на клавиатуре компьютера rus 2006
39  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Р.Ш.Махмудова Ш.Д.Махмудова Применение информационных технологий в управлении учебным центром rus 2006
40  Т.Г.Кязимов Об опыте создания автоматизированной системы  rus 1991
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 4
 Dili  Ili
1  T.H.Kazımov Azərbaycan dili və virtual məkan aze 2009
2  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Biometriya - dinamik inkişaf edən elm sahəsi kimi aze 2007
3  T.H.Kazımov K.H.Rzayeva Müasir Informasiya Texnologiyaları kor və görmə qabiliyyəti zəif olan insanların xidmətində aze 2007
4  T.H.Kazımov C.Y.Aslanov Virtual Azərbaycan klaviaturasının yaradılması haqqında  2006     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu