Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarışKitab üzrə nəticə yoxdur.
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 33
 Dili  Ili
1  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov MCDM model for evaluation of social network security threats. eng 2018
2  F.F.Yusifov Elektron idarəetmədə açıq mənbəli proqram təminatının istifadəsi imkanları aze 2017
3  F.F.Yusifov Elektron səsvermə sistemlərində təhlükəsizlik təhdidlərinin qiymətləndirilməsi aze 2017
4  F.F.Yusifov Elektron kitabxana sistemində toplanan loq-verilənlərin analizi aze 2016
5  F.F.Yusifov E-dövlət Sistemində “Big Data”: İmkanlar və Perspektivlər aze 2016
6  F.F.Yusifov Elektron tibb elektron dövlətin seqmenti kimi aze 2016
7  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Challenges of transformation from e-government to e-democracy eng 2016
8  F.F.Yusifov Big Data in e-government: issues, opportunities and prospects  eng 2016
9  F.F.Yusifov Dayanıqlı, etibarlı və təhlükəsiz elektron dövlətin formalaşmasına bəzi konseptual yanaşmalar aze 2015
10  F.F.Yusifov Elektron demokratiya mexanizmləri aze 2015
11  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Challenges in E-government: Conceptual Approaches and Views eng 2015
12  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Elektron demokratiyanın formalaşdırılması mexanizmləri və elektron vətəndaş problemləri aze 2014
13  F.F.Yusifov Elektron dövlət modeli: beynəlxalq təcrübə, problemlər və yanaşmalar  aze 2014
14  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Economic View of Internet Freedom Issue eng 2014
15  F.F.Yusifov Elektron demokratiya və cəmiyyətin idarəolunması mexanizmləri aze 2014
16  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov İnternet azadlığı məsələsinə iqtisadi baxış aze 2013
17  F.F.Yusifov Loq-fayllarının analizi əsasında informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aze 2013
18  F.F.Yusifov Conceptual views on management mechanisms or e-government.  eng 2013
19  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov M.H.Sharifov WEB Analytics as one of the Feedback Mechanisms in Electronic Government Management eng 2012
20  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Methods of the Content Mining as the Feedback Mechanism in E-Government eng 2011
21  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Elektron dövlətin formalaşdırılmasında elektron məkan məlumatların rolu və perspektivləri aze 2011
22  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Some conceptual views on information security of the society eng 2011
23  Ф.Ф.Юсифов Концепция методики оценки состояния и развития электронного государства rus 2010
24  Ф.Ф.Юсифов Концептуальные основы реформирования государственного управления  rus 2009
25  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Electronic governance as transformation technology of public management eng 2009
26  F.F.Yusifov Elektron hökumət üçün çoxsəviyyəli idarəetmə mexanizmlərinin formalaşdırılması problemləri haqqında aze 2008
27  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Forming effective mechanisms for management of E-covernment eng 2008
28  Ф.Ф.Юсифов Об одном методе для анализа Web-трафика rus 2007
29  Ф.Ф.Юсифов Кластеризация и визуализация данных лог файлов с помощью нейронный сети  rus 2006
30  F.F.Yusifov Web Traffic Mining Using Neural Networks eng 2006
31  F.F.Yusifov Korporativ informasiya fəzalarında verilənlərin intellektual analizinin bir metodu haqqında aze 2006
32  Ф.Ф.Юсифов Анализ web-трафика rus 2006
33  Ф.Ф.Юсифов Применение методов интеллектуального анализа данных на WWW rus 2005
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 27
 Dili  Ili
1  F.F.Yusifov Çoxmeyarlı qiymətləndirmə metodu əsasında elektron səsvermə sisteminin təhlükəsizliyinə olan təhdidlərin ranqlaşdırılması aze 2018
2  F.F.Yusifov ÇOXMEYARLI QƏRAR QƏBULETMƏ MODELİ ƏSASINDA E-DÖVLƏT MODELLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ aze 2018
3  F.F.Yusifov ELEKTRON DÖVLƏT PLATFORMASINDA XİDMƏTLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MEYARLARI: AZƏRBAYCAN TƏCRÜBƏSİ aze 2018
4  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Electronic Health as a Component of G2C Services. eng 2017
5  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Electronic democracy mechanisms: initiatives and development directions. eng 2017
6  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Routing algorithm for vehicular ad hoc network based on dynamic ant colony optimization eng 2016
7  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov The effective mechanisms in monitoring and management of e-government eng 2015
8  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Təmsi̇lçi̇ demokrati̇yadan bi̇rbaşa demokrati̇yaya, oradan da meri̇tokrati̇yaya: cəmi̇yyəti̇n i̇darə olunmasına konseptual baxışlar aze 2015
9  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Provide a New Method for Optimizing the Energy Consumption in Wireless Sensor Networks based Colonial Competitive Algorithm eng 2015
10  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Elektron dövlətin formalaşmasinin bəzi aktual elmi-nəzəri problemləri və həll perspektivləri aze 2014
11  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Some up-to-date scientific-theoretical problems and solution perspectives of forming of electronic government  eng 2014
12  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Effective E-government Management Mechanisms: Conceptual Approaches eng 2013
13  F.F.Yusifov Lo-faylların analizi əsasında informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aze 2013
14  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Some Conceptual Views on Information Security of the Society eng 2012
15  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Cəmiyyətin İnformasiya təhlükəsizliyinə dair bəzi konseptual baxışlar aze 2011
16  Ф.Ф.Юсифов Извлечение знаний из Интернет с использованием лог-файлов rus 2010
17  F.F.Yusifov İnformasiya cəmiyyətinin monitorinqi: mövcud problemlər və onların həlli yolları aze 2010
18  Ф.Ф.Юсифов Создание программных средств для анализа посещаемости сайта rus 2009
19  Р.М.Алгулиев Ф.Ф.Юсифов Социальные сети как инструмент повышения эффективности механизмов государственного управления rus 2009
20  Р.М.Алгулиев Ф.Ф.Юсифов Кластеризация Web-пользователей на основе анализа посещаемости Web-сайтов rus 2008
21  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов Автоматическая идентификация интересов Web-пользователя rus 2007
22  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov WEB-serverlərdə toplanan satistik verilənləri analiz etməklə istifadəçi profilinin yaradılması aze 2007
23  Р.М.Алгулиев Ф.Ф.Юсифов Методы контент-анализа информационного пространства как механизм обратной связи в э-правительстве rus 2007
24  Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов Разработка модели для изучения активности пользователей Web с помощью анализа Web-трафика.  rus 2007
25  R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Development of a Model for Studying Web User Activity by an Analysis of Web Traffic eng 2007
26  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Automatic Identification of the Interests of Web Users eng 2007
27  Ф.Ф.Юсифов Извлечение знаний из Интернет с использованием лог-файлов rus 2006
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu