Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarışKitab üzrə nəticə yoxdur.
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 37
 Dili  Ili
1  F.F.Yusifov A.C.Fərəcova E-dövlət xidmətləri və vətəndaş məmnuniyyəti aze 2019
2  F.F.Yusifov A.C.Fərəcova Fərdi məlumatların qorunması sahəsində beynəlxalq təcrübənin analizi aze 2019
3  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov MCDM model for evaluation of social network security threats. eng 2018
4  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Ə.M.Qurbanova Elektron milli dövlət: Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafı üçün imkan və perspektivlər aze 2018
5  F.F.Yusifov Weighted Voting as a New Tool of Democratic Elections eng 2018
6  F.F.Yusifov Elektron idarəetmədə açıq mənbəli proqram təminatının istifadəsi imkanları aze 2017
7  F.F.Yusifov Elektron səsvermə sistemlərində təhlükəsizlik təhdidlərinin qiymətləndirilməsi aze 2017
8  F.F.Yusifov Elektron kitabxana sistemində toplanan loq-verilənlərin analizi aze 2016
9  F.F.Yusifov E-dövlət Sistemində “Big Data”: İmkanlar və Perspektivlər aze 2016
10  F.F.Yusifov Elektron tibb elektron dövlətin seqmenti kimi aze 2016
11  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Challenges of transformation from e-government to e-democracy eng 2016
12  F.F.Yusifov Big Data in e-government: issues, opportunities and prospects  eng 2016
13  F.F.Yusifov Dayanıqlı, etibarlı və təhlükəsiz elektron dövlətin formalaşmasına bəzi konseptual yanaşmalar aze 2015
14  F.F.Yusifov Elektron demokratiya mexanizmləri aze 2015
15  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Challenges in E-government: Conceptual Approaches and Views eng 2015
16  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Elektron demokratiyanın formalaşdırılması mexanizmləri və elektron vətəndaş problemləri aze 2014
17  F.F.Yusifov Elektron dövlət modeli: beynəlxalq təcrübə, problemlər və yanaşmalar  aze 2014
18  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Economic View of Internet Freedom Issue eng 2014
19  F.F.Yusifov Elektron demokratiya və cəmiyyətin idarəolunması mexanizmləri aze 2014
20  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov İnternet azadlığı məsələsinə iqtisadi baxış aze 2013
21  F.F.Yusifov Loq-fayllarının analizi əsasında informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aze 2013
22  F.F.Yusifov Conceptual views on management mechanisms or e-government.  eng 2013
23  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov M.H.Sharifov WEB Analytics as one of the Feedback Mechanisms in Electronic Government Management eng 2012
24  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Methods of the Content Mining as the Feedback Mechanism in E-Government eng 2011
25  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Elektron dövlətin formalaşdırılmasında elektron məkan məlumatların rolu və perspektivləri aze 2011
26  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Some conceptual views on information security of the society eng 2011
27  Ф.Ф.Юсифов Концепция методики оценки состояния и развития электронного государства rus 2010
28  Ф.Ф.Юсифов Концептуальные основы реформирования государственного управления  rus 2009
29  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Electronic governance as transformation technology of public management eng 2009
30  F.F.Yusifov Elektron hökumət üçün çoxsəviyyəli idarəetmə mexanizmlərinin formalaşdırılması problemləri haqqında aze 2008
31  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Forming effective mechanisms for management of E-covernment eng 2008
32  Ф.Ф.Юсифов Об одном методе для анализа Web-трафика rus 2007
33  Ф.Ф.Юсифов Кластеризация и визуализация данных лог файлов с помощью нейронный сети  rus 2006
34  F.F.Yusifov Web Traffic Mining Using Neural Networks eng 2006
35  F.F.Yusifov Korporativ informasiya fəzalarında verilənlərin intellektual analizinin bir metodu haqqında aze 2006
36  Ф.Ф.Юсифов Анализ web-трафика rus 2006
37  Ф.Ф.Юсифов Применение методов интеллектуального анализа данных на WWW rus 2005
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 34
 Dili  Ili
1  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Modified fuzzy TOPSIS + TFNs ranking model for candidate selection using the qualifying criteria eng 2020
2  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov R.M.Aliguliyev MCDM for Candidate Selection in E-Voting eng 2019
3  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Multi-criteria evaluation + positional ranking approach to candidate selection in E-Voting eng 2019
4  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов И.Я.Алекперова Формирование электронной демографии как эффективного инструмента социальных исследований и мониторинга данных о населении rus 2019
5  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov MCDM approach for weighted ranking of candidates in e-voting eng 2019
6  F.F.Yusifov Çoxmeyarlı qiymətləndirmə metodu əsasında elektron səsvermə sisteminin təhlükəsizliyinə olan təhdidlərin ranqlaşdırılması aze 2018
7  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Multi-criteria evaluation of electronic voting system security threats eng 2018
8  F.F.Yusifov Çoxmeyarlı qərar qəbuletmə modeli əsasında e-dövlət modellərinin qiymətləndirilməsi aze 2018
9  F.F.Yusifov Elektron dövlət platformasında xidmətlərin qiymətləndirilməsi: Azərbaycan təcrübəsi aze 2018
10  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Role of Social Networks in E-government: Risks and Security Threats eng 2018
11  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Electronic Health as a Component of G2C Services. eng 2017
12  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Electronic democracy mechanisms: initiatives and development directions. eng 2017
13  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Routing algorithm for vehicular ad hoc network based on dynamic ant colony optimization eng 2016
14  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov The effective mechanisms in monitoring and management of e-government eng 2015
15  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Təmsi̇lçi̇ demokrati̇yadan bi̇rbaşa demokrati̇yaya, oradan da meri̇tokrati̇yaya: cəmi̇yyəti̇n i̇darə olunmasına konseptual baxışlar aze 2015
16  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Provide a New Method for Optimizing the Energy Consumption in Wireless Sensor Networks based Colonial Competitive Algorithm eng 2015
17  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Elektron dövlətin formalaşmasinin bəzi aktual elmi-nəzəri problemləri və həll perspektivləri aze 2014
18  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Some up-to-date scientific-theoretical problems and solution perspectives of forming of electronic government  eng 2014
19  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Effective E-government Management Mechanisms: Conceptual Approaches eng 2013
20  F.F.Yusifov Lo-faylların analizi əsasında informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aze 2013
21  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Some Conceptual Views on Information Security of the Society eng 2012
22  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Cəmiyyətin İnformasiya təhlükəsizliyinə dair bəzi konseptual baxışlar aze 2011
23  Ф.Ф.Юсифов Извлечение знаний из Интернет с использованием лог-файлов rus 2010
24  F.F.Yusifov İnformasiya cəmiyyətinin monitorinqi: mövcud problemlər və onların həlli yolları aze 2010
25  Ф.Ф.Юсифов Создание программных средств для анализа посещаемости сайта rus 2009
26  Р.М.Алгулиев Ф.Ф.Юсифов Социальные сети как инструмент повышения эффективности механизмов государственного управления rus 2009
27  Р.М.Алгулиев Ф.Ф.Юсифов Кластеризация Web-пользователей на основе анализа посещаемости Web-сайтов rus 2008
28  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов Автоматическая идентификация интересов Web-пользователя rus 2007
29  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov WEB-serverlərdə toplanan satistik verilənləri analiz etməklə istifadəçi profilinin yaradılması aze 2007
30  Р.М.Алгулиев Ф.Ф.Юсифов Методы контент-анализа информационного пространства как механизм обратной связи в э-правительстве rus 2007
31  Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов Разработка модели для изучения активности пользователей Web с помощью анализа Web-трафика.  rus 2007
32  R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Development of a Model for Studying Web User Activity by an Analysis of Web Traffic eng 2007
33  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Automatic Identification of the Interests of Web Users eng 2007
34  Ф.Ф.Юсифов Извлечение знаний из Интернет с использованием лог-файлов rus 2006
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu