Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 4
 Dili  Ili
1  F.F.Yusifov Cloud in Digital Government: Problems and Perspectives in the Case of Azerbaijan eng 2023
2  F.F.Yusifov The Role and Impact of Social Media in E-Government eng 2023
3  F.F.Yusifov Elektron dövlət problemləri: Məqalələrin xülasəsi aze 2021
4  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov The Role and Impact of Social Media in E-Government eng 2018
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 41
 Dili  Ili
1  F.F.Yusifov Analysis Of Demographic Indicators Of Scientific Personnel On E-Demography Platform eng 2022
2  F.F.Yusifov Conceptual model of e-demographic system:in case of Azerbaijan eng 2022
3  Ф.Ф.Юсифов Н.Э.Ахундова Проведение социально-демографического анализа на основе данных единого реестра населения, rus 2021
4  F.F.Yusifov N.E.Axundova Elektron demoqrafiya sisteminin qurulmasına dair yanaşmalar aze 2021
5  F.F.Yusifov A.C.Fərəcova Fərdi məlumatların qorunması sahəsində beynəlxalq təcrübənin analizi aze 2019
6  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov MCDM model for evaluation of social network security threats. eng 2018
7  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Ə.M.Qurbanova Elektron milli dövlət: Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafı üçün imkan və perspektivlər aze 2018
8  F.F.Yusifov Weighted Voting as a New Tool of Democratic Elections eng 2018
9  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov A.M.Qurbanova Protection of Azerbaijani language in e-government and development prospects. eng 2018
10  F.F.Yusifov Elektron idarəetmədə açıq mənbəli proqram təminatının istifadəsi imkanları aze 2017
11  F.F.Yusifov Elektron səsvermə sistemlərində təhlükəsizlik təhdidlərinin qiymətləndirilməsi aze 2017
12  F.F.Yusifov Elektron kitabxana sistemində toplanan loq-verilənlərin analizi aze 2016
13  F.F.Yusifov E-dövlət Sistemində “Big Data”: İmkanlar və Perspektivlər aze 2016
14  F.F.Yusifov Elektron tibb elektron dövlətin seqmenti kimi aze 2016
15  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Challenges of transformation from e-government to e-democracy eng 2016
16  F.F.Yusifov Big Data in e-government: issues, opportunities and prospects  eng 2016
17  F.F.Yusifov Dayanıqlı, etibarlı və təhlükəsiz elektron dövlətin formalaşmasına bəzi konseptual yanaşmalar aze 2015
18  F.F.Yusifov Elektron demokratiya mexanizmləri aze 2015
19  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Challenges in E-government: Conceptual Approaches and Views eng 2015
20  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Elektron demokratiyanın formalaşdırılması mexanizmləri və elektron vətəndaş problemləri aze 2014
21  F.F.Yusifov Elektron dövlət modeli: beynəlxalq təcrübə, problemlər və yanaşmalar  aze 2014
22  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Economic View of Internet Freedom Issue eng 2014
23  F.F.Yusifov Elektron demokratiya və cəmiyyətin idarəolunması mexanizmləri aze 2014
24  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov İnternet azadlığı məsələsinə iqtisadi baxış aze 2013
25  F.F.Yusifov Loq-fayllarının analizi əsasında informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aze 2013
26  F.F.Yusifov Conceptual views on management mechanisms or e-government.  eng 2013
27  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov M.H.Sharifov WEB Analytics as one of the Feedback Mechanisms in Electronic Government Management eng 2012
28  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Methods of the Content Mining as the Feedback Mechanism in E-Government eng 2011
29  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Elektron dövlətin formalaşdırılmasında elektron məkan məlumatların rolu və perspektivləri aze 2011
30  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Some conceptual views on information security of the society eng 2011
31  Ф.Ф.Юсифов Концепция методики оценки состояния и развития электронного государства rus 2010
32  Ф.Ф.Юсифов Концептуальные основы реформирования государственного управления  rus 2009
33  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Electronic governance as transformation technology of public management eng 2009
34  F.F.Yusifov Elektron hökumət üçün çoxsəviyyəli idarəetmə mexanizmlərinin formalaşdırılması problemləri haqqında aze 2008
35  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Forming effective mechanisms for management of E-covernment eng 2008
36  Ф.Ф.Юсифов Об одном методе для анализа Web-трафика rus 2007
37  Ф.Ф.Юсифов Кластеризация и визуализация данных лог файлов с помощью нейронный сети  rus 2006
38  F.F.Yusifov Web Traffic Mining Using Neural Networks eng 2006
39  F.F.Yusifov Korporativ informasiya fəzalarında verilənlərin intellektual analizinin bir metodu haqqında aze 2006
40  Ф.Ф.Юсифов Анализ web-трафика rus 2006
41  Ф.Ф.Юсифов Применение методов интеллектуального анализа данных на WWW rus 2005
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 50
 Dili  Ili
1  F.F.Yusifov A register-based approach for intellectual potential analysis of the scientific institution eng 2023
2  Ф.Ф.Юсифов Н.Э.Ахундова Eдиный реестр населения как источник данных для проведения социально-демографического анализа rus 2022
3  Ф.Ф.Юсифов Н.Э.Ахундова Программная реализация анализа демографических данных на основе единого реестра населения, rus 2022
4  F.F.Yusifov N.E.Akhundova Analysis of Demographic Characteristics Based on E- Demography Data. eng 2022
5  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Milli e-demoqrafiya sisteminin yaradilmasinin arxitektur prinsipləri aze 2021
6  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Graph modelling for tracking the COVID-19 pandemic spread. eng 2021
7  F.F.Yusifov Təhsildə sosial şəbəkələrdən istifadə: mövcud yanaşmalar və həllər aze 2021
8  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev F.F.Yusifov Ə.M.Qurbanova Kosmopolit E-dövlətdən milli E-dövlətə doğru: Virtual mühitdə Azərbaycan dili xidmətlərinin yaradılmasl perspektivləri aze 2021
9  F.F.Yusifov N.E.Axundova E-demoqrafiya sisteminin məlumatlari əsasinda demoqrafik indikatorlarin analizi aze 2021
10  F.F.Yusifov A.C.Fərəcova E-idarəetmədə fərdi məlumatlarin qorunmasi: “Data səfirliyi” konsepsiyasi aze 2021
11  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov A.M.Qurbanova Protection of Azerbaijani Language in e-government platform eng 2021
12  F.F.Yusifov Using Public Registers for Development of Electronic Demography System: The Case of Azerbaijan, eng 2021
13  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Modified fuzzy TOPSIS + TFNs ranking model for candidate selection using the qualifying criteria eng 2020
14  F.F.Yusifov A.C.Fərəcova Vətəndaş məmnuniyyəti əsasinda e-xidmətlərin çoxmeyarli qiymətləndirilməsi modeli aze 2020
15  Ф.Ф.Юсифов Оценка государственных услуг на основе удовлетворенности граждан rus 2020
16  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov R.M.Aliguliyev MCDM for Candidate Selection in E-Voting eng 2019
17  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Multi-criteria evaluation + positional ranking approach to candidate selection in E-Voting eng 2019
18  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов И.Я.Алекперова Формирование электронной демографии как эффективного инструмента социальных исследований и мониторинга данных о населении rus 2019
19  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov MCDM approach for weighted ranking of candidates in e-voting eng 2019
20  F.F.Yusifov Çoxmeyarlı qiymətləndirmə metodu əsasında elektron səsvermə sisteminin təhlükəsizliyinə olan təhdidlərin ranqlaşdırılması aze 2018
21  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Multi-criteria evaluation of electronic voting system security threats eng 2018
22  F.F.Yusifov Çoxmeyarlı qərar qəbuletmə modeli əsasında e-dövlət modellərinin qiymətləndirilməsi aze 2018
23  F.F.Yusifov Elektron dövlət platformasında xidmətlərin qiymətləndirilməsi: Azərbaycan təcrübəsi aze 2018
24  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Role of Social Networks in E-government: Risks and Security Threats eng 2018
25  F.F.Yusifov E-services evaluation criteria: the case of Azerbaijan eng 2018
26  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Methodology and Criteria for Evaluating E- Services: The Case of Azerbaijan eng 2018
27  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Electronic Health as a Component of G2C Services. eng 2017
28  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Electronic democracy mechanisms: initiatives and development directions. eng 2017
29  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Routing algorithm for vehicular ad hoc network based on dynamic ant colony optimization eng 2016
30  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov The effective mechanisms in monitoring and management of e-government eng 2015
31  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Təmsi̇lçi̇ demokrati̇yadan bi̇rbaşa demokrati̇yaya, oradan da meri̇tokrati̇yaya: cəmi̇yyəti̇n i̇darə olunmasına konseptual baxışlar aze 2015
32  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Provide a New Method for Optimizing the Energy Consumption in Wireless Sensor Networks based Colonial Competitive Algorithm eng 2015
33  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Elektron dövlətin formalaşmasinin bəzi aktual elmi-nəzəri problemləri və həll perspektivləri aze 2014
34  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Some up-to-date scientific-theoretical problems and solution perspectives of forming of electronic government  eng 2014
35  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Effective E-government Management Mechanisms: Conceptual Approaches eng 2013
36  F.F.Yusifov Loq-faylların analizi əsasında informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aze 2013
37  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Some Conceptual Views on Information Security of the Society eng 2012
38  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Cəmiyyətin İnformasiya təhlükəsizliyinə dair bəzi konseptual baxışlar aze 2011
39  Ф.Ф.Юсифов Извлечение знаний из Интернет с использованием лог-файлов rus 2010
40  F.F.Yusifov İnformasiya cəmiyyətinin monitorinqi: mövcud problemlər və onların həlli yolları aze 2010
41  Ф.Ф.Юсифов Создание программных средств для анализа посещаемости сайта rus 2009
42  Р.М.Алгулиев Ф.Ф.Юсифов Социальные сети как инструмент повышения эффективности механизмов государственного управления rus 2009
43  Р.М.Алгулиев Ф.Ф.Юсифов Кластеризация Web-пользователей на основе анализа посещаемости Web-сайтов rus 2008
44  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов Автоматическая идентификация интересов Web-пользователя rus 2007
45  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov WEB-serverlərdə toplanan satistik verilənləri analiz etməklə istifadəçi profilinin yaradılması aze 2007
46  Р.М.Алгулиев Ф.Ф.Юсифов Методы контент-анализа информационного пространства как механизм обратной связи в э-правительстве rus 2007
47  Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов Разработка модели для изучения активности пользователей Web с помощью анализа Web-трафика.  rus 2007
48  R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Development of a Model for Studying Web User Activity by an Analysis of Web Traffic eng 2007
49  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Automatic Identification of the Interests of Web Users eng 2007
50  Ф.Ф.Юсифов Извлечение знаний из Интернет с использованием лог-файлов rus 2006
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu