Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarışKitab üzrə nəticə yoxdur.
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 36
 Dili  Ili
1  F.F.Yusifov A.C.Fərəcova E-dövlət xidmətləri və vətəndaş məmnuniyyəti aze 2019
2  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov MCDM model for evaluation of social network security threats. eng 2018
3  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Ə.M.Qurbanova Elektron milli dövlət: Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafı üçün imkan və perspektivlər aze 2018
4  F.F.Yusifov Weighted Voting as a New Tool of Democratic Elections eng 2018
5  F.F.Yusifov Elektron idarəetmədə açıq mənbəli proqram təminatının istifadəsi imkanları aze 2017
6  F.F.Yusifov Elektron səsvermə sistemlərində təhlükəsizlik təhdidlərinin qiymətləndirilməsi aze 2017
7  F.F.Yusifov Elektron kitabxana sistemində toplanan loq-verilənlərin analizi aze 2016
8  F.F.Yusifov E-dövlət Sistemində “Big Data”: İmkanlar və Perspektivlər aze 2016
9  F.F.Yusifov Elektron tibb elektron dövlətin seqmenti kimi aze 2016
10  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Challenges of transformation from e-government to e-democracy eng 2016
11  F.F.Yusifov Big Data in e-government: issues, opportunities and prospects  eng 2016
12  F.F.Yusifov Dayanıqlı, etibarlı və təhlükəsiz elektron dövlətin formalaşmasına bəzi konseptual yanaşmalar aze 2015
13  F.F.Yusifov Elektron demokratiya mexanizmləri aze 2015
14  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Challenges in E-government: Conceptual Approaches and Views eng 2015
15  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Elektron demokratiyanın formalaşdırılması mexanizmləri və elektron vətəndaş problemləri aze 2014
16  F.F.Yusifov Elektron dövlət modeli: beynəlxalq təcrübə, problemlər və yanaşmalar  aze 2014
17  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Economic View of Internet Freedom Issue eng 2014
18  F.F.Yusifov Elektron demokratiya və cəmiyyətin idarəolunması mexanizmləri aze 2014
19  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov İnternet azadlığı məsələsinə iqtisadi baxış aze 2013
20  F.F.Yusifov Loq-fayllarının analizi əsasında informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aze 2013
21  F.F.Yusifov Conceptual views on management mechanisms or e-government.  eng 2013
22  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov M.H.Sharifov WEB Analytics as one of the Feedback Mechanisms in Electronic Government Management eng 2012
23  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Methods of the Content Mining as the Feedback Mechanism in E-Government eng 2011
24  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Elektron dövlətin formalaşdırılmasında elektron məkan məlumatların rolu və perspektivləri aze 2011
25  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Some conceptual views on information security of the society eng 2011
26  Ф.Ф.Юсифов Концепция методики оценки состояния и развития электронного государства rus 2010
27  Ф.Ф.Юсифов Концептуальные основы реформирования государственного управления  rus 2009
28  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Electronic governance as transformation technology of public management eng 2009
29  F.F.Yusifov Elektron hökumət üçün çoxsəviyyəli idarəetmə mexanizmlərinin formalaşdırılması problemləri haqqında aze 2008
30  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Forming effective mechanisms for management of E-covernment eng 2008
31  Ф.Ф.Юсифов Об одном методе для анализа Web-трафика rus 2007
32  Ф.Ф.Юсифов Кластеризация и визуализация данных лог файлов с помощью нейронный сети  rus 2006
33  F.F.Yusifov Web Traffic Mining Using Neural Networks eng 2006
34  F.F.Yusifov Korporativ informasiya fəzalarında verilənlərin intellektual analizinin bir metodu haqqında aze 2006
35  Ф.Ф.Юсифов Анализ web-трафика rus 2006
36  Ф.Ф.Юсифов Применение методов интеллектуального анализа данных на WWW rus 2005
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 31
 Dili  Ili
1  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov R.M.Aliguliyev MCDM for Candidate Selection in E-Voting eng 2019
2  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Multi-criteria evaluation + positional ranking approach to candidate selection in E-Voting eng 2019
3  F.F.Yusifov Çoxmeyarlı qiymətləndirmə metodu əsasında elektron səsvermə sisteminin təhlükəsizliyinə olan təhdidlərin ranqlaşdırılması aze 2018
4  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Multi-criteria evaluation of electronic voting system security threats eng 2018
5  F.F.Yusifov Çoxmeyarlı qərar qəbuletmə modeli əsasında e-dövlət modellərinin qiymətləndirilməsi aze 2018
6  F.F.Yusifov Elektron dövlət platformasında xidmətlərin qiymətləndirilməsi: Azərbaycan təcrübəsi aze 2018
7  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Role of Social Networks in E-government: Risks and Security Threats eng 2018
8  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Electronic Health as a Component of G2C Services. eng 2017
9  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Electronic democracy mechanisms: initiatives and development directions. eng 2017
10  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Routing algorithm for vehicular ad hoc network based on dynamic ant colony optimization eng 2016
11  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov The effective mechanisms in monitoring and management of e-government eng 2015
12  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Təmsi̇lçi̇ demokrati̇yadan bi̇rbaşa demokrati̇yaya, oradan da meri̇tokrati̇yaya: cəmi̇yyəti̇n i̇darə olunmasına konseptual baxışlar aze 2015
13  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Provide a New Method for Optimizing the Energy Consumption in Wireless Sensor Networks based Colonial Competitive Algorithm eng 2015
14  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Elektron dövlətin formalaşmasinin bəzi aktual elmi-nəzəri problemləri və həll perspektivləri aze 2014
15  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Some up-to-date scientific-theoretical problems and solution perspectives of forming of electronic government  eng 2014
16  R.M.Alguliyev F.F.Yusifov Effective E-government Management Mechanisms: Conceptual Approaches eng 2013
17  F.F.Yusifov Lo-faylların analizi əsasında informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aze 2013
18  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Some Conceptual Views on Information Security of the Society eng 2012
19  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Cəmiyyətin İnformasiya təhlükəsizliyinə dair bəzi konseptual baxışlar aze 2011
20  Ф.Ф.Юсифов Извлечение знаний из Интернет с использованием лог-файлов rus 2010
21  F.F.Yusifov İnformasiya cəmiyyətinin monitorinqi: mövcud problemlər və onların həlli yolları aze 2010
22  Ф.Ф.Юсифов Создание программных средств для анализа посещаемости сайта rus 2009
23  Р.М.Алгулиев Ф.Ф.Юсифов Социальные сети как инструмент повышения эффективности механизмов государственного управления rus 2009
24  Р.М.Алгулиев Ф.Ф.Юсифов Кластеризация Web-пользователей на основе анализа посещаемости Web-сайтов rus 2008
25  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов Автоматическая идентификация интересов Web-пользователя rus 2007
26  R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov WEB-serverlərdə toplanan satistik verilənləri analiz etməklə istifadəçi profilinin yaradılması aze 2007
27  Р.М.Алгулиев Ф.Ф.Юсифов Методы контент-анализа информационного пространства как механизм обратной связи в э-правительстве rus 2007
28  Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов Разработка модели для изучения активности пользователей Web с помощью анализа Web-трафика.  rus 2007
29  R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Development of a Model for Studying Web User Activity by an Analysis of Web Traffic eng 2007
30  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev F.F.Yusifov Automatic Identification of the Interests of Web Users eng 2007
31  Ф.Ф.Юсифов Извлечение знаний из Интернет с использованием лог-файлов rus 2006
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu