Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 3
 Dili  Ili
1  R.M.Əliquliyev I.Y.Ələkbərova Vikimetrik tədqiqatlar: Müasir vəziyyəti, problemləri və perspektivləri. aze 2015
2  I.Y.Ələkbərova İnformasiya müharibəsi texnologiyaları aze 2012
3  R.M.Əliquliyev I.Y.Ələkbərova Vikipediya. Virtual Ensiklopediya aze 2010
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 37
 Dili  Ili
1  И.Я.Алекперова О распределенной системе автоматического выявления социальных отношений rus 2019
2  I.Y.Ələkbərova İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri aze 2019
3  I.Y.Ələkbərova Sosial kredit sistemlərində fərdi məlumatların idarə edilməsi problemləri aze 2019
4  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev I.Y.Ələkbərova Elektron dövlət mühitində sosial münasibətlərin təhlükəsizliyi aze 2018
5  I.Y.Ələkbərova Elektron dövlət mühitində fərdi məlumatların mühafizəsi problemləri aze 2018
6  R.M.Əliquliyev I.Y.Ələkbərova T.H.Kazımov Vikipediyada konfliktli məqalələrin avtomatik aşkarlanması metodu aze 2017
7  I.Y.Ələkbərova Semantik MediaWiki Proqramının İmkanları Haqqında aze 2017
8  I.Y.Ələkbərova STaaS Xidmətləri və Viki-layihələr: Oxşar və Fərqli Cəhətləri aze 2017
9  I.Y.Ələkbərova Z.R.Ələkbərova Proqram Təminatında Lisenziyalaşdırma Problemləri  aze 2017
10  R.M.Əliquliyev T.H.Kazımov I.Y.Ələkbərova Vikipediyada konfliktli məqalələrin avtomatik aşkarlanması metodu aze 2017
11  I.Y.Ələkbərova Viki-Mühitdə Big Data Problemləri və Onların Həlli Yolları aze 2016
12  И.Я.Алекперова Перспективы Внедрения Вики-Технологий В Современные Библиотеки rus 2016
13  I.Y.Ələkbərova Viki texnologiyaların elektron tibdə tətbiqi  aze 2016
14  I.Y.Ələkbərova Kibermünaqişələrin yaratdığı problemlər və onların həlli yolları  aze 2015
15  R.M.Alıquliyev I.Y.Ələkbərova Viki-mühitdə gizli sosial şəbəkələrin aşkarlanması metodu  aze 2014
16  I.Y.Ələkbərova Elektron dövlətdə informasiya müharibəsinin bəzi modelləri haqqında aze 2014
17  I.Y.Ələkbərova Vikimetrik metodların köməyilə İnternet istifadəçilərinin aktivliyinin analizi aze 2014
18  I.Y.Ələkbərova İnformasiya bolluğu informasiya müharibəsinə qarşı bir vasitə kimi aze 2013
19  I.Y.Alekberova Some Approaches to the Development of Information Influence and Hidden Communications Detection Systems in Wiki-Environment  eng 2012
20  I.Y.Ələkbərova Vikipedia ensiklopediyasında Azərbaycan həqiqətləri və milli-mənəvi dəyərlərin təsbit olunması və inkişafında alimlərin vəzifələri haqqında aze 2012
21  I.Y.Ələkbərova Viki-məqalələrdə informasiyaının düzgünlüyünün təyin edilməsinin bəzi üsulları haqqında aze 2012
22  I.Y.Ələkbərova Azərbaycan dilinin qorunmasında vikipediya ensiklopediyasının rolu haqqında aze 2012
23  Р.М.Алгулиев И.Я.Алекперова Анализ информационного влияния на пользователей в социальных сетях rus 2011
24  Р.М.Алгулиев И.Я.Алекперова Сетевые атаки как средства введения информационной войны в Интернет среде rus 2010
25  I.Y.Ələkbərova İnformasiya müharibəsinin dövlətin informasiya mühitinə təsiri problemləri aze 2010
26  I.Y.Ələkbərova İnformasiya cəmiyyəti və kütləvi informasiya vasitələri  aze 2009
27  I.Y.Ələkbərova Azərbaycan dilinin qorunmasında vikipediya ən təsirli vasitələrdəndir aze 2009
28  Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Учебный инновационный центр в образовательном пространстве rus 2008
29  Р.М.Алгулиев И.Я.Алекперова Р.Т.Касумова Коллективное знание в Интернете rus 2008
30  Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Учебный инновационный центр в образовательном пространстве rus 2008
31  Р.М.Алгулиев Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Выполнение сложных запросов в многомерных аналитических системах rus 2006
32  R.M.Əliquliyev R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Çoxölçülü analitik sistemlərdə mürəkkəb sorğuların realizasiyası məsələlərinin analizi aze 2006
33  Р.М.Алгулиев Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Система многомерного анализа корпоративных данных rus 2005
34  Р.М.Алгулиев Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Многомерная модель данных в MS SQL Server 2000 rus 2004
35  Ш.Д.Махмудова Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Основные принципы создания корпоративной информационной системы  rus 2004
36  I.Y.Ələkbərova R.T.Qasımova "Kadrlar" korporativ informasiya sisteminin MS SQL server-ə keçirilməsi aze 2004
37  Ш.Д.Махмудова Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Опыт создания корпоративной информационной системы  rus 2003
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 35
 Dili  Ili
1  R.M.Əliquliyev I.Y.Ələkbərova Rərdi məlumatların E-İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN SOSİAL KREDİT SİSTEMİNDƏ tətbiqinin perspektivləri haqqında  aze 2021
2  R.M.Əliquliyev I.Y.Ələkbərova E-dövlət mühitində sosial münasibətlərin analizi: imkanlar və perspektivlər. aze 2020
3  И.Я.Алекперова С.С.Оджагвердиева Проблемы безопасности детей и подростков винтернет и их решение с применением технологий больших данных rus 2020
4  R.M.Əliquliyev I.Y.Ələkbərova Elektron dövlətin formalaşmasında sosial kapitalın rolunun analizi.  aze 2019
5  R.M.Əliquliyev I.Y.Ələkbərova Sosial İnformatika: Sosial proseslərin analizində informasiya texnıologiyalarının tətbiqi aze 2019
6  R.M.Əliquliyev I.Y.Ələkbərova Elektron Dövlətin Formalaşmasında Sosial Kapitalın Rolunun Analizi aze 2019
7  R.M.Əliquliyev I.Y.Ələkbərova Elektron Dövlət Mühitində Vətəndaşların Sosial Kreditinin Fərdi Məlumatlar Əsasında Qiymətləndirilməsi :Problemlər və Perspektivlər aze 2019
8  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Ф.Ф.Юсифов И.Я.Алекперова Формирование электронной демографии как эффективного инструмента социальных исследований и мониторинга данных о населении rus 2019
9  I.Y.Ələkbərova R.M.Əliquliyev Elektron Dövlət Mühitində Vətəndaşların Sosial Kredit Sisteminin Yaradılmasının Konseptual Əsasları aze 2018
10  I.Y.Ələkbərova R.M.Əliquliyev Emosional Tonallığın Analizi Metodları Haqqında aze 2018
11  R.M.Alguliyev I.Y.Alekberova About Metods of Analyzing The Tonality eng 2018
12  I.Y.Ələkbərova Viki Konsepsiyasının Biliklər Cəmiyyətinin Formalaşmasına Təsirı Haqqında  aze 2017
13  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev I.Y.Alekberova Extraction of hidden social networks from wiki-environment involved in information conflict eng 2016
14  I.Y.Ələkbərova Vikipediya ensiklopediyası manipulyativ sosial media vasitəsi kimi aze 2016
15  Р.М.Алыгулиев И.Я.Алекперова Проблема BIG DATA в нефтегазовой отрасли: состояние и перспективы rus 2016
16  I.Y.Ələkbərova Viki-mühitdə böyük verilənlərlə bağlı problemlər və onların həlli yolları aze 2016
17  I.Y.Ələkbərova Viki-mühitdə informasiya təsirinin intellektual analizi sisteminin iş prinsipi və elmi aktuallığı aze 2015
18  I.Y.Ələkbərova İnformasiya müharibəsinin bəzi modelləri haqqında aze 2015
19  I.Y.Ələkbərova Kibermünaqişələrin yaratdığı problemlər və onların həlli yolları aze 2015
20  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev I.Y.Alekberova Cluster approach to the efficient use of the multimedia resources in information warfare in Wikimedia eng 2014
21  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев И.Я.Алекперова Кластерный подход к эффективному применению мультимедийных ресурсов в информационном противостоянии в вики-среде. rus 2014
22  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев И.Я.Алекперова Викиметрические исследования: современное состояние и перспективы rus 2014
23  I.Y.Ələkbərova E-dövlətin formalaşmasında viki-cəmiyyətin rolu haqqında aze 2014
24  Р.М.Алгулиев И.Я.Алекперова О методах выявления информационного противостояния в вики-среде.  rus 2013
25  И.Я.Алекперова О некоторых подходах к анализу информационного влияния пользователей в социальных сетях rus 2012
26  I.Y.Ələkbərova Viki-Mühitin Sosial-Demoqrafik Portretinin Analizı aze 2012
27  I.Y.Ələkbərova Kompyuter şəbəkəsində informasiya hücumları və onların reallaşdırılması mexanizmləri  aze 2011
28  R.M.Alguliyev I.Y.Alekberova Comparative Analysis of Information Attacks in Internet eng 2010
29  I.Y.Ələkbərova Informasiya müharibəsi texnologiyalarının analizi və təsnifatı aze 2010
30  И.Я.Алекперова Р.Т.Касумова Совершенствование форм и методов обучения посредством использования компьютерного учебно-методического комплекса rus 2007
31  Р.М.Алгулиев Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Об одном подходе выполнения сложных запросов на основе технологии OLAP rus 2006
32  R.M.Əliquliyev R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən müasir konsepsiyalar haqqında aze 2005
33  F.T.Ağayev I.Y.Ələkbərova R.T.Qasımova Audit informasiya sisteminin yaradılması və tətbiqi məsələləri aze 2005
34  Ш.Д.Махмудова Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Основы принципы создания корпоративной информационной системы  rus 2003
35  Ş.C.Mahmudova R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Microsoft ACCESS verilənlər bazasının mühafizəsi aze 2003
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 9
 Dili  Ili
1  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Milli İnternet resurslarımızı artırmaq lazımdır aze 2008
2  R.M.Əliquliyev R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Vikipediya virtual ensiklopediyası və təhsil sistemində yeni münasibətlər aze 2008
3  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Vikipediya kollektiv bilik mənbəyidir aze 2008
4  R.T.Qasımova R.M.Əliquliyev I.Y.Ələkbərova Vikipediya və onun imkanları aze 2007
5  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova İnformasiya cəmiyyətinin iqtisadi inkişafa təsiri aze 2007
6  I.Y.Ələkbərova R.T.Qasımova İnformasiya cəmiyyəti və müasir təhsil aze 2007
7  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Qlobal informasiya cəmiyyəti aze 2006
8  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova İnformasiya cəmiyyəti və təhsil aze 2006
9  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova III Minilliyin ideologiyası informasiya cəmiyyətinin qurulmasıdır aze 2005     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu