Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Əliquliyev , R.M. Qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən müasir konsepsiyalar haqqında / R.M. Əliquliyev , R.T. Qasımova , I.Y. Ələkbərova // AMEA Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat və texnikaelmləri seriyası. - 2005. - N: 2, Cild XXV.- S. 70-74.
 Annotasiya
 Məqalədə korporativ verilənlər xəzinəsi əsasında təşkil edilmiş qərarların qəbul edilməsi sistemlərinin yaradılması məsələləri araşdırılmışdır. Verilənlər xəzinəsinin təşkili və işlənmə prinsiplərinə, verilənlərin operativ analitik emalı sistemlərinin mahiyyəti, On-line Analytical Processing (OLAP) təsnifatına, verilənlərin intellektual analizi prosesinin mərhələlərinə baxılmışdır.
 Elektron variant
Yoxdur

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu