Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Əliquliyev , R.M. Çoxölçülü analitik sistemlərdə mürəkkəb sorğuların realizasiyası məsələlərinin analizi / R.M. Əliquliyev , R.T. Qasımova , I.Y. Ələkbərova // PCI 2006 . - Bakı, 2006. - S. 71-72.
 Annotasiya
 Məqalədə çoxölçülü analitik sistemin yaradılması üçün Microsoft SQL Server 2000 proqram məhsulunun analitik xidmətləri tədqiq edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, Microsoft SQL Server 2000 korporativ verilənlər bazasının yaradılmasında istifadə olunan əlverişli vasitədir. Bu məqsədlə OLAP texnologiyasından istifadə edilmiş, OLAP-server və OLAP-klientin xarakteristikaları araşdırılmışdır. Sistemdə istifadə olunan sorğular istənilən məntiqi və ya statistik analiz aparmaq imkanına malikdir və informasiyanı konkret istifadəçi üçün nəzərdə tutulmuş şəkildə saxlayır. Çoxölçülü analiz sisteminin işlənməsində Microsoft SQL Server 2000 proqramından istifadə olunmasına səbəb onun əlavələrinin lazımi tələbatlara cavab verməsidir.
 Elektron variant
Yoxdur

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu