Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 5
 Dili  Ili
1  R.Ş.Mahmudova R.Ş.Həsənova İnformatika. 1111 test aze 2019
2  R.Ş.Mahmudova R.Ş.Həsənova İnformatika. 555 test aze 2015
3  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudova S.S.Ocaqverdiyeva Elmi kadr hazırlığı(monitorinq). aze 2014
4  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudova Fərdlərdə informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasına struktur yanaşma. aze 2011
5  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudova G.Ç.Nəbibəyova Elmi kadr hazırlığı aze 2009
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 25
 Dili  Ili
1  R.Ş.Mahmudova K.Ş.Qurbanova Eşitmə və nitq məhdudiyyətli insanların ünsiyyətini asanlaşdıran yeni texnologiyalar və onların imkanları  aze 2021
2  R.Ş.Mahmudova K.Ş.Qurbanova Eşitmə və nitq əngəlli insanların cəmiyyətə adaptasiyası problemləri aze 2018
3  R.Ş.Mahmudova İnformasiyanın əhalinin sağlamlığına təsiri problemləri aze 2016
4  R.Ş.Mahmudova İnformasiyanın neqativ təsirləri və onların aradan qaldırılması yolları aze 2015
5  R.Ş.Mahmudova S.S.Ocaqverdiyeva Elektron mühitdə gənc nəslin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemləri aze 2014
6  R.M.Aliguliyev R.S.Mahmudova A hybrid MCDM algorithm for personnel evaluation with using criteria of information culture  eng 2014
7  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudova İnformasiya mədəniyyəti insanların informasiya cəmiyyətinə hazırlığının əsas göstəricisi kimi aze 2014
8  R.Ş.Mahmudova Elektron dövlət və elektron vətəndaş problemləri. aze 2014
9  R.M.Alguliyev R.S.Mahmudova The role of information culture in common culture eng 2014
10  R.Ş.Mahmudova İnformasiya təhlükəsizliyi mədəniyyətinin formalaşdırılması problemləri aze 2013
11  R.Ş.Mahmudova L.Ə.Tarverdiyev Uşaq və yeniyetmələrin İnternetim zərərli təsirindən qorunması problemləri aze 2013
12  R.M.Alguliyev R.S.Mahmudova On the development of information culture indicators eng 2013
13  R.Ş.Mahmudova İnternetdə Uşaqların Təhlükəsizliyi Məsələləri aze 2012
14  R.M.Alguliyev R.S.Mahmudova Structural approach to the formation of information culture of individuals eng 2011
15  Р.Ш.Махмудова Некоторые аспекты формирования информационной культуры rus 2008
16  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudova Təhsil sisteminin inkişafında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) rolu aze 2007
17  Т.Г.Кязимов Р.Ш.Махмудова Ш.Д.Махмудова Информационные технологии в процессе управления учебным центром rus 2007
18  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudova Yeni informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi imkanları aze 2007
19  R.M.Əliquliyev Ə.Ə.Ağayev R.Ş.Mahmudova Təhsilin informasiyalaşdırılmasında müəllimlərin İKT hazırlığının artırılması məsələləri aze 2007
20  R.Ş.Mahmudova Elektron tədris nəşrlərinin yaradılması və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi meyarları barədə aze 2006
21  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudova Mobil kompüter sinfi rəqəmsal geriliyin aradan qaldırılmasında bir vasitə kimi aze 2006
22  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Р.Ш.Махмудова Ш.Д.Махмудова О создании корпоративной информационной системы «Учебный Центр» rus 2005
23  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Р.Ш.Махмудова Опыт создания корпоративной информационной системы "Учебный Центр" rus 2005
24  R.M.Alguliyev T.H.Kazimov R.S.Mahmudova S.J.Mahmudova Corporate Information Systems  eng 2005
25  S.E.Abasova R.Ş.Mahmudova Yeni nəslin inkişafında informasiya texnologiyalarının rolu aze 2004
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 26
 Dili  Ili
1  R.Ş.Mahmudova Analysis of international experience in the formation of a culture of information security in society aze 2022
2  R.Ş.Mahmudova Fərdin və cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyətinin bəzi aspektləri haqqında aze 2021
3  R.Ş.Mahmudova K.Q.Daşdəmirova İnformasiya cəmiyyət mühitində bəzi informasiya təhlükəsizliyi problemlərinin analizi aze 2021
4  R.Ş.Mahmudova K.Ş.Qurbanova İnklüziv təhsildə İKT-nin tətbiqi məsələləri aze 2020
5  R.Ş.Mahmudova K.Ş.Qurbanova Əlin hərəkətinin izlənməsi ilə göstərilən jestlərin avtomatik tanınması texnologiyalarının tətbiqi imkanları aze 2020
6  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev R.S.Mahmudova A Fuzzy TOPSIS+ Worst- Case model for personnel evaluation using information culture criteria eng 2016
7  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev R.S.Mahmudova An Application of a Hybrid MCDM Model for Personnel Evaluation on the Basis of Information Culture Criteria.  eng 2015
8  R.M.Alguliyev R.S.Mahmudova R.M.Aliguliyev Multicriteria personnel selection by the modified fuzzy VIKOR method eng 2015
9  R.M.Alguliyev R.S.Mahmudova Information Culture Formation as The Most Promising Direction of Individual`s General Culture eng 2015
10  R.Ş.Mahmudova Cəmiyyətdə informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyətinin formalaşdırılması məsələləri haqqinda aze 2013
11  Р.М.Алгулиев Р.Ш.Махмудова Структурный подход к формированию информационной культуры в индивидуумах rus 2012
12  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudova Şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasında təhsil sisteminin vəzifələri aze 2012
13  Р.М.Алгулиев Р.Ш.Махмудова Р.Ш.Махмудов Вопросы защиты детей школьного возраста от интернет-зависимости rus 2011
14  R.Ş.Mahmudova Elektron tədris resurslarının yaradılmasında standartlaşdırma məsələləri  aze 2011
15  R.M.Alguliyev R.S.Mahmudova Structural Approach to the Formation of Information Culture of Individuals eng 2011
16  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudova İnformasiya mədəniyyəti: mahiyyəti və formalaşdırılması problemləri aze 2010
17  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudova Elektron tədris resurslarının yaradılması və ekspertizası məsələləri aze 2010
18  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudova İnsanların informasiya cəmiyyətinə hazırlığı və onlarda informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasının bəzi aspektləri aze 2010
19  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudova Təhsilin təkamülü prosesində informasiya inqilablarının rolu  aze 2009
20  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudova İnformasiya mədəniyyəti: mahiyyəti və formalaşdırılması problemləri və həlli yolları aze 2008
21  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudova Təhsilin informasiyalaşdırırlması və Goranboy təcrübəsi aze 2008
22  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudova Təhsilin informasiyalaşdırılmasının bəzi konseptual məsələləri aze 2007
23  R.M.Alguliyev T.H.Kazimov S.J.Mahmudova R.S.Mahmudova Corporate Information System « Educational Center»  eng 2007
24  R.Ş.Mahmudova Şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması təhsil sistemi qarşısında dayanan mühüm vəzifə kimi aze 2006
25  R.Ş.Mahmudova İnformasiya cəmiyyətində təhsilin informasiyalaşdırılması aze 2006
26  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Р.Ш.Махмудова Ш.Д.Махмудова Применение информационных технологий в управлении учебным центром rus 2006
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 1
 Dili  Ili
1  R.Ş.Mahmudova Əhalinin kompyuter savadını artırmaq günün tələbidir aze 2011     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu