Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
Baş səhifə Informasiya Sistem haqqında Axtarış - konfrans Axtarış - Konfrans materialı İştirak Anonslar


İTİ əməkdaşlarının elmi konfranslarda iştirakı

İli seçin :


Axtarış üzrə nəticə: 96

81.
Mahmudova S. J. Development of an Intelligent Software System to Ensure Cyber Security Through Ontology // Cybersecurity for Critical İnfrastructure Protection via Reflection of İndustrial Control Systems , NATO Science for Peace and Security Series D: Information and Communication Security . Amsterdam .  2022 . pp.  27 - 30

82.
Ağayev B. S. Paşayeva M. M. Neft sənayesində elektron tullantılar problemi və onun idarə olunması proseslərinin avtomatlaşdırılması // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-ci ildönümünə həsr olunmuş Tələbə və gənc tədqiqatçıların III beynəlxalq elmi konfransı . Bakı .  2022 . s.  255-257

83.
Agayev B. S. Samidov A. F. Pasayeva M. M. On prodiction of High pressure Zones in Oil Wells the on the Bazis of the modernized d-Exponent // The XXV International Sientific Sympozium “CIVILIZATIONAL BRIDGES BETWEEN PEOPLE AND CULTURES” . Kiev .  2022 . pp.  161-166

84.
Alguliyev R. M. Sukhostat L. V. Anomaly Detection in Cyber-Physical Systems based on BiGRU-VAE // 16th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT 2022 - Proceedings . Washington .  2022 . pp.  1-5

85.
Алекперов Р. К. Алекперов О. Р. Модели, сервисы, проблемы и решения в облачных вычислениях // 3-я международная научно-практическая конференция «Облачные и распределенные вычислительные системы в электронном управлении» ОРВСЭУ-2022 в рамках Национального Суперкомпьютерного Форума 2022 . Moskva .  2022 . ct.  133-139

86.
Гашимов М. А. Вопросы кибербезопасности сервисов «умный город» // 3-я международная научно-практическая конференция «Облачные и распределенные вычислительные системы в электронном управлении» ОРВСЭУ-2022 в рамках Национального Суперкомпьютерного Форума 2022 . Moskva .  2022 . ct.  176-181

87.
Алекперова И. Я. Анализ Поведения с Помощью Наивног Байесовского Классификатора // 3-я международная научно-практическая конференция «Облачные и распределенные вычислительные системы в электронном управлении» ОРВСЭУ-2022 в рамках Национального Суперкомпьютерного Форума 2022 . Moskva .  2022 . ct.  63-66

88.
Məlikova N. C. Proqram təminatı vasitələrinin sınaq metodlarının araşdırılması // "Yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti: reallıqlar və çağırışlar" Beynəlxalq elmi konfrans . Mingəçevir .  2022 . s.  790-794

89.
Adıyeva L. N. Dil biliklərinin tədrisi və qiymətləndirilməsi sahəsində tətbiq olunan informasiya // "Yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti: reallıqlar və çağırışlar" Beynəlxalq elmi konfrans . Mingəçevir .  2022 . s.  737-740

90.
Rzayeva N. A. Kiberfiziki sistemlərdə təhdidlər və onların təsnifatı // “Yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti: reallıqlar və çağırışlar” Beynəlxalq elmi konfransı . Mingəçevir .  2022 . s.  717-720

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      _________________________
     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu