Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
Baş səhifə Informasiya Sistem haqqında Axtarış - konfrans Axtarış - Konfrans materialı İştirak Anonslar


İTİ əməkdaşlarının elmi konfranslarda iştirakı

İli seçin :


Axtarış üzrə nəticə: 96

1.
Hashimov M. A. Personal Data Security Problems in Smart City Environment // Cybersecurity for Critical Infrastructure Protection via Reflection of Industrial Control Systems, NATO Science for Peace and Security Series D: Information and Communication Security. . Amsterdam .  2022 . pp.  65-71

2.
Mahmudova S. J. Study of Problems of Intellectua Software Systems // Technical Sciences Multidiscifplinary Academic Research, Innovation and Results . Prague .  2022 . pp.  707-715

3.
Alekberov R. K. Cloudlet Selection Strategy According to the Types of Applications in Cloud Networks // 5th International Conference on Computing and Informatics (ICCI’2022) . New Cairo .  2022 . pp.  200-203

4.
Agayev B. S. Harmful Effects of Electronic Occupations in Health of Man in Contex of Ecological Problem // 4th International Conference on Sus tainable Manufacturing, Materials and Technologies (ICCMMT 2022) . New Delhi .  2022 . pp.  Volum 2779, Issue 1

5.
Hajirahimova M. S. Aliyeva A. S. Divorce prediction using ARIMA model // I International scientific and practical conference «Digital transformation of society», . Кропивницький .  2022 . pp.  59-61

6.
Mahmudova S. J. Development of a model for the intelligent software system synthesis // Technical sciences multidisciplinary academic notes. theory, methodology and practice . Tokyo .  2022 . pp.  985-989

7.
Мехдиев Ш. A. Фаталиев Т. Х. Кіберстійкість критичних інфраструктур науки // V Міжнародна науково-практична конференція . Кропивницький .  2022 . ct.  7-8

8.
Fərəcova A. C. Sənaye 4.0 Və Rəqəmsal Transformasiya // Universitet Elminin və Təhsilinin Müasir Problemləri . Sumqayit .  2022 . s.  196-197

9.
Alekberov R. K. Hashimov M. A. Security Issues of Cloud-Based SCADA Systems // Cybersecurity for Critical Infrastructure Protection via Reflection of Industrial Control Systems, NATO Science for Peace and Security Series D: Information and Communication Security . Amsterdam .  2022 . pp.  1-8

10.
Əliyev Ə. Q. Regional sosial-iqtisadi inkişafın keyfiyyətliliyinin təminində onun kiberdayanıqlılığının artırılması məsələləri // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasinin 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Regionlarin sosial-iqtisadi inkişafinin yeni keyfiyyət mərhələsinə yüksəlməsində rəqəmsal iqtisadiyyatin rolu” . Lənkəran .  2022 . s.  17-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      _________________________
     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu