Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
Baş səhifə Informasiya Sistem haqqında Axtarış - konfrans Axtarış - Konfrans materialı İştirak Anonslar


İTİ əməkdaşlarının elmi konfranslarda iştirakı

İli seçin :


Axtarış üzrə nəticə: 96

51.
Şahverdiyeva R. O. İnnovasiyalı müəssisələrin informasiya təminatı sisteminin modernləsdirilməsi istiqamətləri // İnformasiya sistemləri və Texnologiyalar nailiyyətlər və Perspektivlər III beynəlxalq elmi konfransı . Sumqayit .  2022 . s.  263-266

52.
Hacırəhimova M. Ş. İntellektual potensialın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji aspektləri // İnformasiya sistemləri və Texnologiyalar nailiyyətlər və Perspektivlər III beynəlxalq elmi konfransı . Sumqayit .  2022 . s.  307-309

53.
Abdullayeva F. C. Ocaqverdiyeva S. S. Qeyri-səlis məntiqi çıxarış əsasında uşaqların informasiyaya girişinin idarə edilməsi metodu // İnformasiya sistemləri və Texnologiyalar nailiyyətlər və Perspektivlər III beynəlxalq elmi konfransı . Sumqayit .  2022 . s.  63-65

54.
Məlikova N. C. Maşın təlimindən istifadə etməklə proqram sistemlərinin testləşməsinin effektivliyinin artırılması alqoritmlərinin analizi // İnformasiya sistemləri və Texnologiyalar nailiyyətlər və Perspektivlər III beynəlxalq elmi konfransı . Sumqayit .  2022 . s.  261-262

55.
Ağayev B. S. Paşayeva M. M. Neft-qaz quyularında yüksək təzyiq zonalarının operativ proqnozlaşdırma üsulu // İnformasiya sistemləri və Texnologiyalar nailiyyətlər və Perspektivlər III beynəlxalq elmi konfransı . Sumqayit .  2022 . s.  41-43

56.
Bayramova T. A. Proqram təminatı xətalarının klassifikasiyası // İnformasiya sistemləri və Texnologiyalar nailiyyətlər və Perspektivlər III beynəlxalq elmi konfransı . Sumqayit .  2022 . s.  256-258

57.
Əliyev Ə. Q. Rəqəmsal iqtisadiyyatda kommersiya proseslərinin effektiv idarə edilməsində süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi istiqamətləri // İnformasiya sistemləri və Texnologiyalar nailiyyətlər və Perspektivlər III beynəlxalq elmi konfransı . Sumqayit .  2022 . s.  253-255

58.
. . Дурсунов С. . Построение GPU Kubernets в центре обработки данных AzScienceNet // 3-я международная научно-практическая конференция «Облачные и распределенные вычислительные системы в электронном управлении» ОРВСЭУ-2022 в рамках Национального Суперкомпьютерного Форума . Переславль-Залесский .  2022 . ct. 

59.
Yusifov F. F. Analysis Of Demographic Indicators Of Scientific Personnel On E-Demography Platform // Chukurova 8 th International Scientific Researches Conference . Adana .  2022 . pp.  210

60.
Şıxəliyeva N. R. Tibbi medianın pasiyent-tibbi müəssisəsi seqmentində məlumatların sentiment analizi // Yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti: reallıqlar və çağırışlar” Beynəlxalq elmi konfrans, . Mingəçevir .  2022 . s.  683-686

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      _________________________
     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu