Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
Baş səhifə Informasiya Sistem haqqında Axtarış - konfrans Axtarış - Konfrans materialı İştirak Anonslar


İTİ əməkdaşlarının elmi konfranslarda iştirakı

İli seçin :


Axtarış üzrə nəticə: 86

41.
Alekperov O. R. Cyber Security Issues of Smart Devices in E-Health: A Review // Cybersecurity for Critical Infrastructure Protection via Reflection of Industrial Control Systems, NATO Science for Peace and Security Series D: Information and Communication Security . Amsterdam .  2022 . pp.  165-166

42.
Mamedova M. H. Solar Concentrators in Combination with Agricultural Fields: Azerbaijan and Mexico // 10. European Conference On Renewable Energy Systems . Istanbul .  2022 . pp.  342-348

43.
Hacırəhimova M. Ş. İsmayılov R. M. “Elmi-Kadrlar” Milli Informasiya Sisteminin Konseptual Əsaslari // Riyaziyyatin Fundamental Problemləri Və Intellektual Texnologiyalarin Təhsildə Tətbiqi . Sumqayit .  2022 . s.  157-162

44.
Hacırəhimova M. Ş. İsmayılova M. İ. Intellektual Potensialin Qiymətləndirilməsi Indikatorlari // Universitet Elminin və Təhsilinin Müasir Problemləri . Sumqayit .  2022 . s.  225-228

45.
Əsgərov F. Ş. Həsənova R. Ş. Jurnalların qiymətləndirilməsi məsələləri // “Elektroenergetikanın müasir problemləri və inkişaf perspektivləri” . Bakı .  2022 . s.  649-652

46.
Mahmudova S. J. About intelligent software system and development method for the intelligent interface // ISC 22 2 nd International Symposium on Characterization . Afyonkarahisar .  2022 . pp.  264-266

47.
Дашдамирова К. Г. Киберсоциально-технологические проблемы и перспективы сетевого общества в условиях Индустрии 4.0 // 4th International Science and Technology Conference . Moscow .  2022 . ct.  55-61

48.
Mahmudova R. S. Requirements for specialists in the Industry 4.0 environment: problems and solutions // ISC 22 2 nd International Symposium on Characterization . Afyonkarahisar .  2022 . pp.  254-257

49.
Вердиева Н. Н. Исследование Качества Данных В Гражданской Науке С Помощью Технологий Искусственного Интеллекта // Universitet Elminin və Təhsilinin Müasir Problemləri . Sumqayit .  2022 . ct.  229-133

50.
Şahverdiyeva R. O. İnnovasiyalı müəssisələrin informasiya təminatı sisteminin modernləsdirilməsi istiqamətləri // İnformasiya sistemləri və Texnologiyalar nailiyyətlər və Perspektivlər III beynəlxalq elmi konfransı . Sumqayit .  2022 . s.  263-266

1 2 3 4 5 6 7 8 9      _________________________
     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu