Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
Baş səhifə Informasiya Sistem haqqında Axtarış - konfrans Axtarış - Konfrans materialı İştirak Anonslar


İTİ əməkdaşlarının elmi konfranslarda iştirakı

İli seçin :


Axtarış üzrə nəticə: 96

71.
Mahmudova R. Ş. Müasir dövrdə uşaq və yeniyetmələrin informasiya təhlükəsizliyi problemləri // “Yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti: reallıqlar və çağırışlar” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransı . Mingəçevir .  2022 . s.  535-538

72.
Sadiyeva F. İ. Sadiqova Ş. F. Science 4.0 konsepsiyasi əsasinda elmi məlumatlarin əldə olunmasi texnologiyalarinin analizi // Universitet Elminin və Təhsilinin Müasir Problemləri . Sumqayit .  2022 . s.  233-236

73.
Verdiyeva N. N. Süni intellekt texnologiyalari əsasinda vətəndaş elminin inkişafi perspektivləri // “Yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti: reallıqlar və çağırışlar” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları . Mingəçevir .  2022 . s.  712-714

74.
Дашдамирова Ж. М. Криптовалюты, блокчейн технологии, роль и перспективы в цифровой экономике // / İnformasiya sistemləri və texnologiyalar nailiyyətlər və perspektivlər III beynəlxalq elmi konfrans . Sumqayit .  2022 . ct.  202-204

75.
Ələsgərova E. R. Bahadurzadə N. İ. E-təhsil mühitində sosial şəbəkələrin tətbiqi // Universitet Elminin və Təhsilinin Müasir Problemləri . Sumqayit .  2022 . s.  338-340

76.
Ələsgərova E. R. Bahadurzadə N. İ. Bulud texnologiyasi əsasinda inklüziv təhsil kontentlərinin formalaşmasi // Yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti: reallıqlar və çağırışlar beynəlxalq elmi konfransı . Mingəçevir .  2022 . s.  620-623

77.
Залова С. М. Кобот-Журналистика На Основе Технологий Искусственного Интеллекта // ХХI Международная научно-техническая конференция РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ РИНТИ-2022 . Minsk .  2022 . ct.  362-366

78.
Zalova S. M. Süni intellektə əsaslanan jurnalistikada fərdi məlumatlarin mühafizəsi // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların III beynəlxalq elmi konfransları . Bakı .  2022 . s.  98-99

79.
Zalova S. M. Süni intellekt texnologiyalarının inklüziv jurnalistikaya tətbiqi // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXV Respublika elmi konfransının materialları . Bakı .  2022 . s.  442-448

80.
Alekberova I. Y. On One Approach for Detecting Social Relationships by Analyzing Video Images in E-Government // Cybersecurity for Critical İnfrastructure Protection via Reflection of İndustrial Control Systems . Amsterdam .  2022 . pp.  163 - 164

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      _________________________
     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu