Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
Baş səhifə Informasiya Sistem haqqında Axtarış - konfrans Axtarış - Konfrans materialı İştirak Anonslar


İTİ əməkdaşlarının elmi konfranslarda iştirakı

İli seçin :


Axtarış üzrə nəticə: 63

31.
Dashdamirova K. Q. Cyber Socio-Technological Problems of the Networked Society and Their Analysis // Cybersecurity for Critical Infrastructure Protection via Reflection of Industrial Control Systems, NATO Science for Peace and Security Series D: Information and Communication Security . Amsterdam .  2022 . pp.  156-157

32.
Hashimova K. K. Issues and Prospects of Application of Artificial Intelligence in Internet Advertising // / Cybersecurity for Critical Infrastructure Protection via Reflection of Industrial Control Systems, NATO Science for Peace and Security Series D: Information and Communication Security . Amsterdam .  2022 . pp.  158-159

33.
Alguliyev R. M. Mahmudov R. S. Formation of Cyber-Physical Systems in Azerbaijan and Some Topical Problems of Their Complex Security // Cybersecurity for Critical Infrastructure Protection via Reflection of Industrial Control Systems . Amsterdam .  2022 . pp.  81-89

34.
Mamedova M. H. Solar Concentrators in Combination with Agricultural Fields: Azerbaijan and Mexico // 10. European Conference On Renewable Energy Systems . Istanbul .  2022 . pp.  342-348

35.
Hacırəhimova M. Ş. İsmayılov R. M. “Elmi-Kadrlar” Milli Informasiya Sisteminin Konseptual Əsaslari // Riyaziyyatin Fundamental Problemləri Və Intellektual Texnologiyalarin Təhsildə Tətbiqi . Sumqayit .  2022 . s.  157-162

36.
Hacırəhimova M. Ş. İsmayılova M. İ. Intellektual Potensialin Qiymətləndirilməsi Indikatorlari // Universitet Elminin və Təhsilinin Müasir Problemləri . Sumqayit .  2022 . s.  225-228

37.
Əsgərov F. Ş. Həsənova R. Ş. Jurnalların qiymətləndirilməsi məsələləri // “Elektroenergetikanın müasir problemləri və inkişaf perspektivləri” . Bakı .  2022 . s.  649-652

38.
Mahmudova S. J. About intelligent software system and development method for the intelligent interface // ISC 22 2 nd International Symposium on Characterization . Afyonkarahisar .  2022 . pp.  264-266

39.
Дашдамирова К. Г. Киберсоциально-технологические проблемы и перспективы сетевого общества в условиях Индустрии 4.0 // 4th International Science and Technology Conference . Moscow .  2022 . ct.  55-61

40.
Mahmudova R. S. Requirements for specialists in the Industry 4.0 environment: problems and solutions // ISC 22 2 nd International Symposium on Characterization . Afyonkarahisar .  2022 . pp.  254-257

1 2 3 4 5 6 7      _________________________
     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu