Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 1
 Dili  Ili
1  R.Q.Ələkbərov O.R.Ələkbərov Mobil hesablama buludları: mövcud vəziyyəti, inkişaf mərhələləri, problemləri və həlli yolları aze 2018
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 15
 Dili  Ili
1  R.K.Alekberov O.R.Alekperov Mobil Cloud Computing: Problems and Solution Ways eng 2023
2  O.R.Alekperov Cyber Security Issues of Smart Devices in E-Health: A Review eng 2022
3  Р.К.Алекперов О.Р.Алекперов Модели, сервисы, проблемы и решения в облачных вычислениях rus 2022
4  Р.К.Алекперов О.Р.Алекперов Мобильные вычислительные облака: текущая ситуация, архитектура и проблемы rus 2021
5  O.R.Ələkbərov Mobil avadanlıqlarda fərdi məlumatların təhlükəsizliyi məsələləri aze 2019
6  R.K.Alekberov O.R.Alekperov Selection issues of cloudlets in mobile cloud computing eng 2018
7  R.K.Alekberov O.R.Alekperov Selection Virtual Machine in Mobile Cloud Computing eng 2018
8  O.R.Ələkbərov Blokçeyn texnologiyasının təhlükəsizlik məsələləri aze 2018
9  R.Q.Ələkbərov O.R.Ələkbərov Mobil hesablama buludlarında təhlükəsizlik  aze 2017
10  R.K.Alekberov O.R.Alekperov F.H.Pashayev Effective Use Method of Cloudlet Resources by Mobile Users eng 2017
11  R.K.Alekberov F.H.Pashayev O.R.Alekperov Optimal deployment model of cloudlets in mobile Cloud Computing eng 2017
12  R.K.Alekberov O.R.Alekperov Mobile clouds computing: Current state, architecture and problems eng 2017
13  M.A.Həşimov O.R.Ələkbərov Bulud Texnologiyalarında Mobil Qurğuların Ġstifadə Etdiyi Proqram Vasitələrinin Təhlili  aze 2017
14  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov O.R.Ələkbərov Elektron kitabxana mühitində bulud texnologiyalarının tətbiqi aze 2016
15  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov O.R.Ələkbərov Elektron tibb və bulud texnologiyaları: imkanlar və perspektivlər aze 2016
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 13
 Dili  Ili
1  O.R.Ələkbərov Mobil istifadəçilərin tələblərinə uyğun cloudletlərin seçilməsi alqoritminin işlənməsi aze 2021
2  R.K.Alekberov O.R.Alekperov Procedure of effective use of cloudlets in wireless metropolitan area network environment eng 2019
3  O.R.Ələkbərov Mobil hesablama buludlarının arxitektur-texnoloji prinsiplərinin araşdırılması aze 2019
4  О.Р.Алекперов Проблемы, возникающие в мобильных вычислительных облаках rus 2019
5  O.R.Ələkbərov Mobil hesablama buludlarında təhlükəsizlik və konfidensiallıq məsələləri aze 2018
6  R.K.Alekberov O.R.Alekperov Effective use Method of Cloudlet Resources by Mobile Users eng 2018
7  R.Q.Ələkbərov O.R.Ələkbərov Mobil hesablama buludlarında təhlükəsizlik və konfidensiallıq məsələləri aze 2018
8  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev R.K.Alekberov O.R.Alekperov The Skyline Operator for Selection of Virtual Machines in Mobile Computing eng 2018
9  R.K.Alekberov O.R.Alekperov Virtual Machine Selection Algorithm Based on User Requirements in Mobile Cloud Computing Environment eng 2018
10  R.K.Alekberov F.H.Pashayev O.R.Alekperov Forecasting Cloudlet Development on Mobile Computing Clouds eng 2017
11  R.Q.Ələkbərov O.R.Ələkbərov Mobil hesablama buludları: mövcud vəziyyəti, axitekturası və problemləri aze 2017
12  R.K.Alekberov F.H.Pashayev O.R.Alekperov Method of Dynamic Data Distribution in Virtual Memory Resources in Cloud Technologies eng 2016
13  О.Р.Алекперов Р.К.Алекперов Особенности применения методов социальной инженерии в мобильных сетях стандарта LTE rus 2016
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu