Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
Baş səhifə Informasiya Sistem haqqında Axtarış - konfrans Axtarış - Konfrans materialı İştirak Anonslar


İTİ əməkdaşlarının elmi konfranslarda iştirakı

İli seçin :


Axtarış üzrə nəticə: 46

41.
Əliyev Ə. Q. Şahverdiyeva R. O. Elmi innovasiyaların və innovativ proseslərin kommersiyalaşdirilmasi mərhələləri // “Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın rolu” Beynəlxalq elmi-təcrübi konfrans . Bakı .  2011 . s.  64-68

42.
Musayev V. Y. 3D face recognition method by best fitting polynomials // Application of Information and Communication Technologies (AICT), 2011 5th International Conference on . Bakı .  2011 . pp.  1-2

43.
Fətəliyev T. X. İsmayılova M. İ. On the Establishment of Open E-Archives of the Results of Scientific Researches // 5th İnternational Conference on application of İnformation and Communication technologices AİCT . Bakı .  2011 . s.  739-741

44.
Алиев А. Г. Алиева А. С. Аббасовa В. А. Некоторые проблемы организации логистики в системе электронной коммерции. // Роль информационно-коммуникационных технологий в модернизации национальной экономики. . Ташкент .  2011 . ct. 

45.
Regionda elektrik enerjisi resurslarının dayanıqlı və səmərəli paylanması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi // Azərbaycan Texniki Universitetinin 60 illik yubiliyenə həsr olunmuş “təhsildə və elmdə innovasiya texnologiyaları” . Bakı .  2011 . s.  231-233

46.
Əliyev Ə. Q. Həsənzadə M. M. Regionda elektrik enerjisi resurslarının dayanıqlı və səmərəli paylanması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi. // ması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi. Azərbaycan Texniki Universitetinin 60 illik yubiliyenə həsr olunmuş “təhsildə və elmdə innovasiya texnologiyaları” . Bakı .  2011 . s.  231-233

1 2 3 4 5      _________________________
     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu