Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
Baş səhifə Informasiya Sistem haqqında Axtarış - konfrans Axtarış - Konfrans materialı İştirak Anonslar


İTİ əməkdaşlarının elmi konfranslarda iştirakı

İli seçin :


Axtarış üzrə nəticə: 46

21.
Aliyev A. G. Development Problems of Application of Electronic-Commerce Systems in Terms of Information Economy Formation // International Conference on IT Promotion in Asia 2011 . Tashkent .  2011 . pp.  116-119

22.
Alguliyev R. M. Hasanova R. S. Automatic expertization of dissertation works // The 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Conference Proceedings . Bakı .  2011 . pp.  377-380

23.
Alguliyev R. M. Imamverdiyev Y. N. Yusifov F. F. Some conceptual views on information security of the society // The 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Conference Proceedings . Bakı .  2011 . pp.  150-153

24.
Алгулиев Р. М. Алекперова И. Я. Анализ информационного влияния на пользователей в социальных сетях // The 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Conference Proceedings . Bakı .  2011 . ct.  429-432

25.
Alguliyev R. M. Lotf J. J. Nazhad S. . A survey of wireless sensor networks // The 5th İnternational Conference On Aplication of İnformation and Communication Technologies . Baku .  2011 . pp.  514-519

26.
Alguliyev R. M. Lotf J. J. Nazhad S. . A new MAC algorithm for Qos Support Ad hoc Networks // "Application of information and communication technologies" Conference Proceedings . Baku .  2011 . pp.  525-530

27.
Şahverdiyeva R. O. İKT-texnoparkların fəaliyyətinin idarə edilməsi məsələləri // 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT) . Bakı .  2011 . s.  136-139

28.
İmamverdiyev Y. N. Эталонная модель для управления рисками информационной безопасности // Красноярск . Красноярск .  2011 . s.  55-58

29.
Имамвердиев Я. Н. Сухостат Л. В. Распознавание гласных азербайджанского языка на основе машин опорных векторов // AICT 2011 . Bakı .  2011 . ct.  716-719

30.
Алекперов Р. К. О создании вычислительных сред на базе технологии вычислительных облаков // 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT) . Bakı .  2011 . ct.  594-598

1 2 3 4 5      _________________________
     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu