Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
Baş səhifə Informasiya Sistem haqqında Axtarış - konfrans Axtarış - Konfrans materialı İştirak Anonslar


İTİ əməkdaşlarının elmi konfranslarda iştirakı

İli seçin :


Axtarış üzrə nəticə: 46

1.
Jabrayilova Z. G. Nobari S. M. Solution of personnel management problem on the basis of fuzzy multi-criterion methods // Application of information and communication technologies . Baku .  2011 . pp.  310-313

2.
Алиев А. Г. Алиева A. Г. Некоторые особенности формирования информационной экономики // The 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologie. Conference Proceedings . Baku .  2011 . ct.  50-55

3.
Рагимов Э. Р. Механизм измерения априорных показателей безопасности программных комплексов // Современные проблемы информатизации в анализе и синтезе программных и телекоммуникационных систем. Сборник трудов . Воронеж .  2011 . ct.  432-436

4.
Şahverdiyeva R. O. Musayeva E. H. Kazımova T. V. Əkbərova L. Ə. İnnovasiya sistemlərinin yaradılması və fəaliyyətinin təşkilində Beynəlxalq təcrübənin təhlili // "Korporativ idarəetmə və iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı" Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları . Bakı .  2011 . s.  191-195

5.
Tusai Ə. Ə. Abbasova V. Ə. Əliyeva A. S. CRM-sistemlərinin tətbiqiylə bankların innovativ fəaliyyətinin səmərəli təşkili məsələləri // "Korporativ idarəetmə və iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı" Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları . Bakı .  2011 . s.  188-191

6.
Əliyev Ə. Q. Şahverdiyeva R. O. İKT-texnoparkların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinın metodiki əsasları haqqında. // “Korporativ idarəetmə və iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı” beynəlxalq konfransı. AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi . Bakı .  2011 . s.  184-187

7.
Əliyev Ə. Q. Şahverdiyeva R. O. İnnovativ qurumların fəaliyyətində səmərəlilik problemi // Korporativ İdarəetmə və İqtisadiyyatın innovasiya İnkişafı . Bakı .  2011 . s.  181-184

8.
Əliyeva A. S. Abbasova V. Ə. Tusai Ə. Ə. İnternet-bankinq texnologiyalarının innovativ xüsusiyyətləri // "Korporativ idarəetmə və iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı" Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları . Bakı .  2011 . s.  177-180

9.
Ismailova N. T. Ismayilov E. A. Research of a class of smooth membership functions // Proceedings of the the 11th International Conference on Pattern Recognition and Information Processing . Minsk .  2011 . pp.  204-209

10.
Mamedova M. H. Jabrayilova Z. G. Aliev H. B. The method of Decision-Making Support for Employment of IT-Specialty Personnel Considering the Requirements of Employers // Proceedings of the the 11th International Conference on Pattern Recognition and Information Processing (PRIP"2011) . Minsk .  2011 . pp.  313-316

1 2 3 4 5      _________________________
     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu