Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
Baş səhifə Informasiya Sistem haqqında Axtarış - konfrans Axtarış - Konfrans materialı İştirak Anonslar


İTİ əməkdaşlarının elmi konfranslarda iştirakı

İli seçin :


Axtarış üzrə nəticə: 46

31.
Набибекова Г. Ч. Об одном применении ОЛАР-технологий в системах поддержки принятия решений // 5th International conference on application of OLAP-technology in decision making support systems . Bakı .  2011 . ct.  280-284

32.
Əliyev Ə. Q. Əliyeva A. S. Qloballaşma şəraitində Elektron pul texnologiyalarının tətbiqi və inkişafı məsələləri. // “Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans. Azərbaycan Universiteti. . Bakı .  2011 . s.  166-168

33.
Алиев А. Г. Алиева A. Г. Основные трудности развития систем электронной коммерции // 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT). . Bakı .  2011 . ct.  60-64

34.
Алиев А. Г. Шахвердиева Р. О. Теоретические основы управления инновационными структурами в сфере высоких технологий. // 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT). . Bakı .  2011 . ct.  65-68

35.
Aliyev A. G. Sultani M. . Virtual Teaching at the Education Centers // The 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Conference Proceedings. . Bakı .  2011 . pp.  344-346

36.
Aliyev A. G. Aghazadeh S. . The Role of Computerizing Physician Orders Entry (CPOE) and Implementing Decision Support System (CDSS) for Decreasing Medical Errors. // The 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Conference Proceedings. . Bakı .  2011 . pp.  187-189

37.
Aliyev A. G. Hassanzadeh M. M. Modeling and Simulation of a Distribution STATCOM using Simulink Power System Blockset // The 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Conference Proceedings . Bakı .  2011 . pp.  576-580

38.
Alguliyev R. M. Mahmudova R. S. Structural approach to the formation of information culture of individuals // Proceedings of the International Conference on Informatics Engineering & Information Science . Malaysia .  2011 . pp.  29-40

39.
Алиев А. Г. Шахвердиева Р. О. Мусаева Е. Г. Анализ проблемы коммерциализации ИКТ-ориентированных инновационных процессов. Роль информационно-коммуникационных технологий в модернизации национальной экономики // Международная научно-практическая конференция. Ташкентский Государственный экономический университет . Ташкент .  2011 . ct. 

40.
Алиев А. Г. Мусаева Е. Г. Аббасовa В. А. Анализ основных программных продуктов по системе электронной коммерции // 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT). . Bakı .  2011 . ct.  56-59

1 2 3 4 5      _________________________
     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu