Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 1
 Dili  Ili
1  S.H.Abdullayev S.E.Abasova İnformasiya tenologiyaları üzrə müasir terminlər aze 2015
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 41
 Dili  Ili
1  S.H.Abdullayev Methodology of modeling of nonlinear nonstationary processes eng 2018
2  S.H.Abdullayev Method of the reserve resources determination for the distributed computer systems üith the netüork-centric resource control eng 2018
3  S.H.Abdullayev Yük daşımalarında sifarişlərin optimal istehsal modelinin axtarışı aze 2018
4  S.H.Abdullayev S.E.Abasova Aparat və proqram təminatının korpus linqvistikasında tətbiqi aze 2018
5  S.H.Abdullayev T.H.Kazımov S.E.Abasova Qloballaşma şəraitində dilin inkişaf tendensiyaları və təhlükəsizliyi aze 2018
6  S.H.Abdullayev S.S.Fomenko Informasiya ilə ifrat yüklənmə və onun insan fəaliyyətinə neqativ təsirləri aze 2017
7  С.Г.Абдуллаев С.Э.Абасова С.С.Фоменко Наиболее Распространенные Задачи Data Mining rus 2016
8  С.Г.Абдуллаев С.С.Фоменко Информационная перегрузка людей и ее негативные последствия rus 2016
9  S.H.Abdullayev S.S.Fomenko E-tibdə istifadə olunan standartlar aze 2016
10  S.H.Abdullayev S..Fomenko The most common problems of Data Mining  eng 2016
11  Ə.Q.Əliyev S.H.Abdullayev R.O.Şahverdiyeva Regional innovativ elm-təhsil infrastrukturunun formalaşması problemləri aze 2016
12  S.H.Abdullayev Fuzzy group method of data handling in the problem of structural identification of process rolling of pipes eng 2015
13  S.H.Abdullayev Estimation of financial risks in conditions of uncertainty eng 2015
14  S.H.Abdullayev Train and check data samples optimal volumes selection method eng 2015
15  С.Г.Абдуллаев С.Э.Абасова Моделирование операционных актуарных рисков c использованием байесовских сетей rus 2015
16  S.H.Abdullayev S.E.Abasova Elektron dövlət mühitində e-sosial siyasət məsələləri aze 2014
17  S.H.Abdullayev S.E.Abasova Təhsil prosesində İKT-nin tətbiqinə və keyfiyyətinə sistemli yanaşma prinsipləri haqqında aze 2014
18  С.Г.Абдуллаев Актуарный риск моделирующий пользование байесовским подходом rus 2014
19  С.Г.Абдуллаев С.Э.Абасова Перспективные направления информатизации в сферы образования rus 2014
20  С.Г.Абдуллаев С.Э.Абасова Влияние информационных технологий на систему образовательного процесса rus 2014
21  S.H.Abdullayev Integrated Analysis Technology of Non-Stationary Time Series  eng 2012
22  S.H.Abdullayev S.E.Abasova Təhsil Prossesində İKT-nin Tətbiqində Sistemli Yanaşma Prinsipləri Haqqında aze 2012
23  S.H.Abdullayev S.E.Abasova Azərbaycan Respublikasının elmi qurumlarında İKT-nin tətbiqi vəziyyətinin monitorinqi sistemi haqqında  2012
24  С.Э.Абасова С.Г.Абдуллаев О проектах и рекомендациях по преподаванию инженерии и информатики rus 2010
25  S.H.Abdullayev S.E.Abasova Müasir informasiya texnologiyaları təhsildə aze 2010
26  S.H.Abdullayev S.E.Abasova A.V.Saadova Elmi fəaliyyətdə ikt-nin tətbiqi monitorinq informasiya sistemi aze 2010
27  S.H.Abdullayev S.E.Abasova ICT-application in scientific activity: monitoring information system eng 2010
28  С.Э.Абасова С.Г.Абдуллаев О проектах и рекомендациях по преподаванию программной инженерии и информатики rus 2008
29  С.Г.Абдуллаев С.Э.Абасова Проблемы оценки эффективности дистанционного образования rus 2008
30  S.E.Abasova S.H.Abdullayev Dərs prosesində informasiya texnologiyalarının tətbiqi problemləri və xüsusiyyətləri haqqında aze 2007
31  S.E.Abasova S.H.Abdullayev İnformatika və proqram mühəndisliyi təhsildə aze 2007
32  S.E.Abasova S.H.Abdullayev Ofşor proqramlaşdırma aze 2007
33  S.E.Abasova S.H.Abdullayev Savadlı insan informasiya cəmiyyətinin ən dəyərli kapitalıdır aze 2007
34  S.H.Abdullayev İnformasiya texnologiyalarınıın milli iqtisadiyyatların inkişafı proseslərinə təsiri aze 2006
35  С.Г.Абдуллаев Всесторонний анализ и оценки эффективности информационных проектов rus 2006
36  С.Э.Абасова С.Г.Абдуллаев Методы повышения эффективности внедрения корпоративных информационных систем rus 2006
37  С.Э.Абасова С.Г.Абдуллаев Экспертные системы rus 2005
38  А.Г.Алиев С.Г.Абдуллаев В.А.Алиева А.А.Мусаев Внедрение ИКТ в системе государственного управления  rus 2004
39  T.H.Kazımov S.H.Abdullayev R.H.Bababəyov Azərbaycanın interaktiv xəritəsi üzərində avtomatlaşdırılmış informasiya-axtarış sistemi haqqında  aze 2004
40  С.Г.Абдуллаев С.Э.Абасова Р.Г.Бабабеков Разработка модели оценки и выбора информационной системы rus 2003
41  S.H.Abdullayev R.H.Bababəyov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təşkilatçıları üçün korporativ şəbəkə mühitində avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin işlənməsi aze 2003
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 19
 Dili  Ili
1  С.Г.Абдуллаев С.С.Фоменко Перспективы развития электронной терминологии rus 2016
2  С.Г.Абдуллаев Мультиагентная информационная система анализа, моделирования и прогнозирования нелинейных нестационарных процессов rus 2014
3  С.Г.Абдуллаев Проблемы оценки эффективности дистанционного обучения rus 2014
4  S.H.Abdullayev Structural and parametric synthesis of predictive RBF neural networks using artificial immune systems eng 2014
5  С.Г.Абдуллаев Проблемы оценки эффективности дистанционного обучения rus 2014
6  S.H.Abdullayev Structural and parametric synthesis of predictive rbf neural networks using artifical immune systems  eng 2014
7  S.H.Abdullayev Qeyri-stasionar zaman sıralarıının inteqrasiya olunmuş təhlil texnologiyası aze 2013
8  С.Г.Абдуллаев С.Э.Абасова Комплексная модель образовательного процесса с использованием современных педагогических и информационных технологий rus 2012
9  С.Э.Абасова С.Г.Абдуллаев Об одном подходе к разработке качественного программного обеспечения rus 2009
10  С.Э.Абасова С.Г.Абдуллаев Проблемы оценки эффективности дистанционного обучения rus 2009
11  S.H.Abdullayev Distant tədrisin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi problemləri aze 2008
12  С.Г.Абдуллаев С.Э.Абасова Определение среднегодовых темпов роста показателей информационно-коммуникационной технологий и их использование при экономическом анал rus 2007
13  С.Э.Абасова С.Г.Абдуллаев Методы повышения эффективности внедрения информационных систем rus 2007
14  С.Э.Абасова С.Г.Абдуллаев Об одном подходе к разработке качественного программного обеспечения rus 2007
15  С.Г.Абдуллаев Оценка эффективности системы дистанционного обучения rus 2006
16  С.Г.Абдуллаев Методы повышения эффективности внедрения информационных систем rus 2006
17  S.E.Abasova S.H.Abdullayev Mühasibat korporativ informasiya sisteminin, Malların hərəkətinin uçotu, kompleks məsələsi aze 2005
18  R.M.Əliquliyev S.H.Abdullayev R.H.Bababəyov Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının təhlili və elmi inkişaf perspektivləri aze 2005
19  S.H.Abdullayev R.H.Bababəyov İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) iqtisadiyyat və cəmiyyətin inkişafına təsiri haqqında aze 2003
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 6
 Dili  Ili
1  S.H.Abdullayev Müasir informasiya texnologiyaları təhsildə aze 2010
2  S.H.Abdullayev “Elektron elm”–in yaradılmasının konseptual əsasları aze 2008
3  S.H.Abdullayev İnformasiya cəmiyyətində açıq təhsilin rolu və yeri aze 2007
4  S.H.Abdullayev Cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasında elektron demokratiya proqramının rolu aze 2006
5  S.H.Abdullayev İnformasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı zamanın tələbidir aze 2005
6  S.H.Abdullayev İnformasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı zamanın tələbidir aze 2005     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu