Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Nəbiyev , B.R. İnformasiya təhlükəsizliyi baxımından kritik vəzifələr üçün tələbnər sisteminin formalaşdırılması / B.R. Nəbiyev // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə İ respublika elmi-praktiki konfransının materialları. - Bakı, 2013. - S. 32-33.
 Annotasiya
 Kompüter şəbəkələrində və sistemlərində baş verən proseslərə təsir göstərən sistem administratorlarının fəaliyyətinin məqsədəuyğun aparılması üçün onların qarşısında tələblər qoyulmalıdır. Bu tələblərin yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsi üçün informasiya təhlükəsizliyi xidmətinin yaradılması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu prosesin şəffaf olması və kompüter şəbəkələrinin və sistemlərinin iş prossesinə təsir göstərməsi üçün hər iki xidmətə xüsusi tələblər müəyyən olunmalıdır.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu