Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Qasımova , R.T. Domen adların qeydiyyatı qaydaları və onların müqayisəli təhlili / R.T. Qasımova // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları, II Respublika Elmi Konfransın Materialları. - Sumqayıt, 2012. - S. 196-198.
 Annotasiya
 Məqalə yüksək səviyyəli coğrafi domen zonaların təhlili məsələlərinə həsr olunub. 250-yə qədər müxtəlif inkişaf səciyyəli ölkələrin domen zonalarının qeydiyyat qaydalarının monitorinqi aparılıb.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu