Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Bayramova , T.A. Proqram təminatının testləşdirilməsi üçün sınaq texnologiyalarının təhlili / T.A. Bayramova , N.C. Məlikova // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. - Bakı, 2018. - S. 131-134.
 Annotasiya
 Məqalədə proqram təminatının sınağı prosesində istifadə olunan terminlər, sınağının keçirilməsi üçün istifadə olunan vasitələr və müxtəlif metodlar haqqında məlumat verilmişdir. Burada sınağın prinsipləri təhlil edilmiş və sınaq prosesində onların nəzərə alınmasının vacibliyi vurğulanmışdır
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu