Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Şıxəliyev , R.H. Müasir şəbəkə təhlükəsizliyi və inam problemlər / R.H. Şıxəliyev // İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. - Bakı, 2018. - S. 72-74.
 Annotasiya
 Məqalədə müasir şəbəkə təhlükəsizliyi və inam məsələləri analiz olunmuşdur. Əsasən, İnternetdə mövcud olan yeni şəbəkə xidmətlərinin təhlükəsizlik və inam məsələləri analiz edilmişdir. Xüsusilə də bulud hesablamaları, əşyaların İnerneti və sosial şəbəkə xidmətlərində meydana çıxan təhlükəsizlik məsələləri analiz edilmişdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu