Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Nəbiyev , B.R. Şəbəkə təhlükəsizliyi əməliyyat mərkəzinin arxitektur modeli / B.R. Nəbiyev // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri” III respublika elmi-praktiki seminarı. - Bakı, 2017. - S. 100-103.
 Annotasiya
 Bu məqalədə, şəbəkənin daha səmərəli və təhlükəsiz idarə edilməsini təmin etmək üçün yeni şəbəkə təhlükəsizliyi əməliyyat mərkəzi arxitekturunun yaradılmışdır. Bunun üçün aparılan araşdırmalar göstərir ki, hal-hazırda mövcud olan yanaşmaların bir çox zəif cəhətləri vardır. Mövcud olan yanaşmaların əsas zəif cəhətlərindən biri insan faktorunun iş prosesinin operativliyinə mənfi təsir göstərməsidir. Təqdim olunan arxitektur, şəbəkənin səmərəli və təhlükəsiz idarə edilməsi üçün müəyyən qərarların qəbul edilməsində köməklik göstərən və gələcəkdə baş verə biləcək hadisələrin qarşısında adaptiv qərarvermə qabiliyyətinə malikdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu