Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Qasımova , R.T. Böyük verilənlərdən faydalı informasiyanın aşkarlanmasında mövcud yanaşmalar / R.T. Qasımova // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2016. - S. 54-57.
 Annotasiya
 Yüzlərlə terabayt və ekzabayt həcmində böyük verilənlərin saxlanması, real-vaxt ərzində analitik emalı, onlardan faydalı informasiyanın əldə edilməsi ciddi problemlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Məqalə böyük verilənlərin emalı problemlərinə həsr olunur və böyük verilənlərdən faydalı informasiyanın aşkarlanmasında mövcud yanaşmalar analiz olunur. Eyni zamanda büyük verilənlərin əsas xarakteristikaları və xüsusiyyətləri tədqiq olunur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu