Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Bayramova , T.A. Azərbaycanda proqram mühəndis-liyinin müasir vəziyyəti / T.A. Bayramova // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2014. - S. 121-123.
 Annotasiya
 Məqalədə Azərbaycanda proqram mühəndisliyinin yaranması və inkişaf mərhələləri araşdırılır. Ölkəmizdə proqram mühəndisliyi iqtisadiyyatının formalaşdırılması və inkişafı ilə bağlı təkliflər verilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu