Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Nəbiyev , B.R. Şəbəkə trafikinin klasterizasiya metodu haqqında / B.R. Nəbiyev // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2015. - S. 213-215.
 Annotasiya
 Kompüter şəbəkələrinin təhlükəsizliyinin təmin olunması və prosesin optimallaşdırılması üçün bir çox vasitələr mövcuddur. Məlumdur ki, təhlükələrin yaranmasının əsas səbəblərindən biri şəbəkə trafikində anomal və qeyri profil trafikin generasiya olunmasıdır. Bunları nəzərə alaraq, məqalədə şəbəkə trafikində davranış profilinın müəyyən olunması üçün şəbəkə trafikinin klasterizasiya metodu təklif olunur. Davranış profilinin müəyyən olunması üçün K-ortalar klasterizasiya metodu tətbiq olunur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu