Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Şıxəliyev , R.H. Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi metodları / R.H. Şıxəliyev , T.E. Yunusov // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I republika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2013. - S. 155-158.
 Annotasiya
 Məqalə kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsinə həsr edilmişdir. Məqalədə kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsnin bəzi standart və metodları, o cümlədən Ümumi Meyarlar Standartı, sistemin zəiflik indeksi, çoxpilləli hücum modelləşdirilməsi, hücumun aşkarlanması metodları analiz edilmiş və mövcud problemlər müəyyən edilmişdir. Həmçinin KS-nin təhlükəsizliliyin qiymətləndirilməsinə əsas yanaşmalar və qiymətləndirmə metrikaları analiz edilmişdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu