Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Nəbiyev , B.R. Azsciencenet şəbəkəsində informasiya təhlükəsizliyinin monitorinqi sistemi / B.R. Nəbiyev // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə İ republika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2013. - S. 128-130.
 Annotasiya
 AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsində monitorinq və təhlükəsizlik sistemi vasitəsilə hadisələr haqqında sensorlardan daxil olan məlumatların toplanması, analizi və təsnif edilməsi mühüm praktiki əhəmiyyət daşıyır. Məqalədə şəbəkə təhlükəsizliyinin monitorinqi sahəsində aparat və proqram təminatlıları araşdırılmışdır. Təklif edilmiş yanaşmada AzScienceNet şəbəkəsinə uyğunlaşdırılmış informasiya təhlükəsizliyinin monitorinqi sistemi işlənib hazırlanmışdır.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu