Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Səmidov , A.F. 3D texnologiyalarının müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri / A.F. Səmidov , Z.R. Ələkbərova // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2019. - N: 1. - S. 77-85.
 Annotasiya
 Məqalə 3D texnologiyalarının yaranma tarixi, müasir vəziyyəti və perspektivlərinə həsr olunmuşdur. 3D texnologiyaları ilə idarə olunan mövcud sistemlər və onların iqtisadiyyatda, tibdə və digər sahələrdə rolu analiz olunmuş, virtual reallığın tətbiq sahələri araşdırılmış, real obyektlərin virtual obyektlərə çevrilməsi ilə əlaqədar bəzi texnologiyalar analiz olunmuşdur. 3D texnologiyalarının imkanları və həlli vacib olan problemləri müəyyənləşdirilmişdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu