Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Hacırəhimova , M.Ş. Böyük verilənlərin saxlanılma problemləri və mövcud həllər / M.Ş. Hacırəhimova , M.I. Ismayılova // İnformasiya texnologiyaları problemləri. - 2019. - N: 1. - S. 87-98.
 Annotasiya
 Məqalə böyük verilənlərin saxlanılma problemlərinin və mövcud həllərin analizinə həsr olunmuşdur. Verilənlərin saxlanması və emalı problemi hər zaman movcud olmuşdur. İnformasiyakommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə yaradılan böyük həcmli verilənlər bu gün saxlama problemini bir daha gündəmə gətirmişdir. Məqalədə verilənlərin mövcud saxlanma sistemləri müqayisəli şəkildə araşdırılmış, böyük verilənlərin saxlanılma problemləri və mövcud yanaşmaları analiz edilmişdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu