Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Nəbiyev , B.R. DDoS hücumların aşkarlanması üçün şəbəkə trafikinin klasterizasiya metodunun tətbiqi / B.R. Nəbiyev // İnformasiya texnologiyaları problemləri. - 2018. - N: 1. - S. 110-120.
 Annotasiya
 Şəbəkə təhlükəsizliyində əlçatanlığın təmin olunması vacib məsələlərdən biridir. Şəbəkənin əlçatanlığına isə ən çox təsir göstərən təhdidlərdən biri DdoS hücumlardır. Bu hücumların müəyyən olunması və qarşısının alınması bu məqalənin əsas məqsədidir. Bu məqsəd üçün KDD CUP 99 verilənləri və onların analizi üçün klasterizasiya metodları seçilmişdir. Əsas analiz metodları kimi K-ortalar və EM alqoritmləri seçilmişdir
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu