Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Qasımova , R.T. İnformasiya cəmiyyəti problemləri / R.T. Qasımova // ELEKTRON KİTABXANALARIN YARADILMASININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ. - 2017. - N: 1. - S. 75-79.
 Annotasiya
 Elektron kitabxanaların yaradılması ən müxtəlif informasiyanın saxlanmasının, təşkilinin və paylanmasının keyfiyyətcə yeni səviyyəsini əks etdirir. Məqalədə elektron kitabxanaların yaradılması və əlyetərliliyi probleminə baxılır. Eyni zamanda, ənənəvi kitabxanadan elektron kitabxanaya keçid problemləri araşdırılır, milli elektron kitabxanaların əsas vəzifələri, xüsusiyyətləri təhlil olunur və bir sıra müvafiq tövsiyələr verilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu