Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Qasımova , R.T. “BIG DATA” analitikası: mövcud yanaşmalar , problemler və həllər / R.T. Qasımova // İnformasiya texnologiyaları problemləri. - 2016. - N: 1. - S. 75-93.
 Annotasiya
 Verilənlərin həcminin artması və real zamanda onların analizinə olan tələbat böyük verilənlərin analitikasının yaranmasına gətirib çıxarır. Məqalədə böyük verilənlərin analitikasının mövcud problemləri araşdırılır, böyük həcmli verilənlərin analizi üçün ən çox istifadə olunan bəzi metodlar təhlil olunur və bir sıra tövsiyələr verilir. Eyni zamanda Big data emalının texnoloji mərhələləri, böyük verilənlərin əsas xarakteristikaları və xüsusiyyətləri tədqiq olunur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu