Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 3
 Dili  Ili
1  А.Г.Алиев Ф.Т.Агаев Теоретико-практические основы информатики, ИКТ и информатизации rus 2005
2  Ə.M.Abbasov R.M.Əliquliyev F.T.Ağayev Web səhifələrin yaradılması aze 2002
3  Ə.M.Abbasov R.M.Əliquliyev F.T.Ağayev I.N.Ismayılov Müasir kompüter proqramları aze 2000
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 45
 Dili  Ili
1  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Э.Р.Алескерова Проблемы защиты информации субъектов электронного университета в облачной среде rus 2019
2  F.T.Ağayev G.A.Məmmədova T.A.Məcidova Xarici ölkələrdə mövcud olan tədrisin idarə edilməsi sistemlərinin (LMS) imkanları haqqında  aze 2018
3  F.T.Ağayev E.R.Ələsgərova G.A.Məmmədova Buluid texnologiyası əsasında təhsil kontentlərinin formalaşması məsələləri aze 2018
4  Г.А.Мамедова Ф.Т.Агаев Л.А.Зейналова Исполбзование социалбных сетей для персонализации злектронного оброзавания rus 2018
5  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Р.Т.Маликова Улучшение качества содержания электронного курса с использованием метода анализа иерархий rus 2018
6  F.T.Ağayev G.A.Məmmədova E.R.Ələsgərova Bulud texnologiyaları əsasında elektron təhsilin proqram təminatının araşdırılması aze 2017
7  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова “Современные технологии электронного образования”  rus 2017
8  F.T.Ağayev G.A.Məmmədova T.A.Məcidova “Elektron təhsildə beynəlxalq standartlarin araşdirilmasi”  aze 2017
9  F.T.Ağayev G.A.Məmmədova C.R.Bağırova E.R.Ələsgərova “Elektron təhsildə adaptiv texnologiyalarinin tədbiqi məsələləri”  aze 2017
10  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова “Методологические основы разработки образовательных программ по программной инженерии rus 2017
11  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Big Data в электронном образовании: большие возможности и большие риски rus 2016
12  F.T.Ağayev A.F.Ağabəyli Особенности подготовки специалистов в области медицинской информатики aze 2016
13  F.T.Ağayev G.A.Məmmədova E.R.Ələsgərova Elektron təhsildə bulud texnologiyalarının tətbiqi məsələləri aze 2016
14  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Проблемы обеспечения безопасности электронного образования в учебных заведениях rus 2015
15  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Этапы становления и тенденции развития среды электронного обучения rus 2014
16  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Применение методов Data Mining для разработки национальных образовательных стандартов ИКТ специальностей вузов rus 2014
17  F.T.Agayev G.A.Mamedova Development of an Educational Standard of Higher Education for ICT Sphere  eng 2012
18  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Сравнительный Анализ Высшего Профессионального ИКТ Образования в Развитых Странах Мира rus 2012
19  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Формирование Содержание и Структуры Стандарта Высшего Образования для Сферы ИКТ rus 2012
20  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Создание образовательных стандартов высшего профессионального образования для сферы ИКТ. rus 2012
21  Ф.Т.Агаев Т.А.Меджидова Оценка уровня знаний в дистанционном обучении rus 2010
22  F.T.Agayev G.A.Mamedova Tasks of development of standards of ICT-education for higher education institutions of Azerbaijan eng 2010
23  F.T.Ağayev Təhsilin idarəedilməsində İKT-nin tətbiqi aze 2010
24  F.T.Ağayev G.A.Məmmədova Azərbaycanda informasiya texnologiyalarının tədrisinin standartları haqqında aze 2010
25  F.T.Agayev The standards of the contents in a subject of informatics for general education schools.  eng 2009
26  F.T.Ağayev Distant tədrisin yaradılmasının metodoloji əsasları aze 2009
27  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Проблемы разработки стандартов информационных технологий в образовании rus 2008
28  F.T.Agayev The definition of the direction and standards of the contents in a subject of computer science in Azerbaijan secondary schools eng 2008
29  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Использование нейросетевых технологий для управления учебным процессом в виртуальной образовательной среде  rus 2008
30  F.T.Agayev Development of information society in Azerbaijan eng 2007
31  F.T.Ağayev K.Q.Daşdəmirova Tədrisdə informasiya texnologiyalarının tətbiqi aze 2007
32  F.T.Ağayev İnformatika fənninin interaktiv xüsusiyyətləri aze 2007
33  Ф.Т.Агаев Определение содержательных линий преподавания информатики в средних общеобразовательных школах Азербайджана rus 2007
34  F.T.Ağayev İnformasiya texnologiylarının təhsildə tətbiqi məsələləri aze 2007
35  F.T.Ağayev Regionlarda distant tədris modelinin yaradılması və tətbiqi məsələləri aze 2006
36  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Контроль знаний при дистанционном обучении rus 2005
37  Р.М.Алгулиев Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Некоторые вопросы преподавания геоинформатики rus 2004
38  F.T.Ağayev Biliklərə nəzarət edilməsində adaptiv testləşdirmə metodu aze 2004
39  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Использование программных пакетов при решении научных задач статистическими методами rus 2004
40  Ф.Т.Агаев Об одном параллельном алгоритме, используемом при восстановлении изображения rus 2003
41  Ф.Т.Агаев Виртуальное образование и оценка сложности теста в обучающих системах rus 2003
42  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Использование новых методов поиска информации в Интернет – среде rus 2003
43  Ф.Т.Агаев Об одном алгоритме восстановления изображений по проекциям на базе быстрого преобразования радона rus 2000
44  Ф.Т.Агаев Об одном паралелльном алгоритме обрашения дискретного преобразования радона над двумерным (N x N) массивом чисел rus 1992
45  Ф.Т.Агаев Обработка данных в эффективном алгоритме дискретного преобразования радона rus 1990
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 16
 Dili  Ili
1  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Л.А.Зейналова ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ rus 2019
2  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Р.Т.Маликова Икт-образование в азербайджане: современное состояние, зарубежный опыт, проблемы и перспективы rus 2019
3  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Р.Т.Маликова Анализ ИКТ-образования в Азербайджане: современное состояние, зарубежный опыт, проблемы и перспективы rus 2019
4  F.T.Agayev G.A.Mamedova L..Zeynalova Use of Social Networks for Personalization of Electronic Education eng 2019
5  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Современные технологии электронного образования  rus 2017
6  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Применение метода анализа иерархий для разработки оптимальной учебной программы икт-специальностей вуза rus 2016
7  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Мониторинг образовательных программ ИКТ специальностей ведущих университетов мира rus 2014
8  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Сравнительный анализ образовательных программ икт-специальностей университетов мира с применением методов поиска ассоциативных правил rus 2014
9  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Современные методы конструирования образовательных программ для виртуальной образовательной среды rus 2012
10  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Биометрическая идентификация пользователя в дистанционном Обучении rus 2011
11  Р.М.Алгулиев Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Методологические основы разработки стандартов ИТ-образования rus 2009
12  Р.М.Алгулиев Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Методологические основы разработки стандартов ИТ-образования. rus 2009
13  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Р.Т.Маликова Виртуальное образование и оценка уровня знаний в обучающих системах. rus 2007
14  F.T.Ağayev I.Y.Ələkbərova R.T.Qasımova Audit informasiya sisteminin yaradılması və tətbiqi məsələləri aze 2005
15  Ф.Т.Агаев А.Г.Алиев Анализ тенденций и особенности развития сегментов рынка ИКТ rus 2005
16  Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Применение статистических методов при определении надежности тестовых заданий в дистанционном обучении rus 2003
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 2
 Dili  Ili
1  Ə.Q.Əliyev F.T.Ağayev Təhsilin informasiyalaşdırılması  aze 2005
2  Ə.Q.Əliyev F.T.Ağayev İnformasiya və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşması aze 2005     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu